Cloud Computing

Cloud computing. Tegenwoordig wordt er veel over geschreven en gesproken door leidinggevenden in de IT-sector en de bedrijfswereld, IT-analisten en anderen. Sommigen vinden het een ontwrichtende trend die een nieuwe fase inluidt in de evolutie van het internet. Voor anderen is het gewoon een hype, omdat het gebruikmaakt van al lang bestaande IT-technologieën. Maar wat is cloud computing nu precies? Voor een gebruiker is cloud computing een manier om toegang te krijgen tot IT-services, zonder dat hij de onderliggende technologie hoeft te begrijpen.

 

Voor een bedrijf levert cloud computing op eenvoudige wijze services die tegemoetkomen aan klanten- en bedrijfsbehoeften en biedt het onbegrensde schaalbaarheid en gedifferentieerde servicekwaliteit (QoS) ter bevordering van snelle innovatie en besluitvorming. Het is een service acquisition and delivery-model: het stelt bedrijven in staat IT-services te gebruiken en te leveren. Als het optimaal wordt gebruikt en deel uitmaakt van een globale IT-strategie, kan het bedrijven helpen de bedrijfsprestaties te verbeteren en de kosten verbonden aan het leveren van IT-services te beheersen.


Veranderende businessomgeving

In een wereld waar bijna iedereen en alles verbinding kan maken met het internet, leidt de exponentiële stijging van de hoeveelheid informatie en het aantal met internet verbonden apparaten tot een dilemma: zowel de IT-complexiteit als de vraag naar vereenvoudiging nemen toe. Bedrijven worden geconfronteerd met een snel veranderende businessomgeving, wereldwijde en binnenlandse concurrentiedruk en eisen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze streven ernaar hun volledige potentieel te benutten door snel innovatieve businessmodellen te implementeren en tegelijkertijd IT-obstakels die innovatie en veranderingen belemmeren uit de weg te ruimen. Deze uitdagingen vragen om een nieuw model voor een dynamische infrastructuur waarmee bedrijven snel kunnen innoveren op het gebied van applicaties, services en service delivery. Cloud computing kan een van de bouwstenen zijn van een dergelijke infrastructuur. De onderliggende technologieën van cloud computing kunnen ook deel uitmaken van een innovatieve IT-aanpak die gericht is op het creëren van een dynamischer bedrijf, waarvan de applicaties en services niet langer gebonden zijn aan een vaste onderliggende infrastructuur en snel kunnen worden aangepast aan veranderingen.

Mogelijke voordelen van cloud computing

IBM beschouwt cloud computing als een model waarmee processen, applicaties en services op kostenefficiënte wijze kunnen worden geïmplementeerd. Tegelijkertijd biedt het eenvoudiger IT-beheer en stelt het bedrijven in staat sneller in te spelen op veranderingen. In een kosten-batenanalyse is een optimaal geïmplementeerd en gebruikt cloud computing-model de drijfveer achter een lagere Total Cost of Ownership (TCO), een responsieve service delivery en een hogere servicekwaliteit. Cloud computing kan bedrijven in staat stellen snel te innoveren door gebruiksvriendelijke on-demand IT-services te verstrekken aan gebruikers, ongeacht hun locatie of het type apparaat dat ze gebruiken. De cloud-gebaseerde service kan ‘openbaar’ zijn, ‘privé’ of een combinatie van de twee. In het laatste geval spreekt men soms van een ‘hybride cloud’.

Artikel van Frank van der Wal

Boeken over dit onderwerp

Informatiemanagement

Auteur: Laury Bollen
In deze tweede editie zijn o.a. nieuwe onderwerpen als cloud computing en het gebruik van web 2.0-applicaties voor kennismanagementdoeleinden toegevoegd.
Europrijs: 48,75
Bestellen

Auditing Cloud Computing

Auteur: Ben Halpert
Organisaties rapporteren een aanzienlijke kostenbesparing door het gebruik van cloud computing maar tegelijkertijd is er bezorgdheid over de veiligheids- en privacy kwesties.
Europrijs: 52,5
BestellenSummary
Cloud computing
Article Name
Cloud computing
Description
Tegenwoordig wordt er veel over geschreven en gesproken door leidinggevenden in de IT-sector en de bedrijfswereld, IT-analisten en anderen.
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Criteria bij decentralisatie 18 vragen.
Selectie o.b.v. Kosten/baten 34 vragen.
Aandachtspunten bij uitbesteden 40 vragen.
Sidebar