De outsourcing ICT checklist

Belangrijkste vragen bij outsourcing

 1. Outsourcing wel of niet interessant voor uw organisatie?
 2. Is het technisch mogelijk om te outsourcen?
 3. Is het organisatorisch mogelijk om over te gaan tot outsourcing?

Redenen om over te gaan tot outsourcing

 Kosten:

 • Standaardisatie leidt tot vaste kosten en mogelijk een pay-per-use kostenmodel dat schaalbaar en gestructureerd wordt opgezet
 • Geen investeringen meer in hardware, software, infrastructuur en operationele medewerkers, waarbij ook de mogelijkheid bestaat tot sale en lease back constructies

Kwaliteit:

 • Door uitbesteding is het mogelijk om te focussen op uw core competences en het andere waar derden beter in zijn uit te besteden
 • Verbetering dienstverlening en altijd innovatief doordat diensten voor leverancier core business zijn
 • Eigen mensen kunnen zich focussen op tactische en strategisch innovatieve projecten/oplossingen

Problemen bij de beslissing tot en uitvoering/managen van outsourcing project/dienstverlening

 

1.  Tijdens beslissingstraject is de kosten/baten analyse niet goed uitgevoerd

 • Uitgangspunten / doelstellingen niet helder beschreven
 • Huidige kosten IT infrastructuur en medewerkers niet goed in kaart gebracht
 • Vergelijking IST en SOLL kostenpositie zijn verborgen ICT kosten niet meegenomen
 • Risicoanalyse en impact op bedrijfsvoering en personeel niet gekwantificeerd en gecommuniceerd

 

2. Technische / IT infrastructuur problemen

 • Huidige IT organisatie is geïntegreerd en niet te scheiden
 • Huidige processen zijn niet goed gestructureerd en gestroomlijnd, waarbij outsourcing wordt aangegrepen om problemen buiten de deur te leggen
 • Beveiliging van processen, data en autorisatie is een probleem

 

3. Organisatorische problemen

 • Outsourcing is vaak een eenmalige actie/projectorganisatie, waar bijbehorende expertise voor nodig is, die de verwachtingen binnen de organisatie en personeel (vakbonden, etc.) helder kan maken
 • Het outsourcing project wordt niet goed gemanaged, waardoor intern en extern (bij de leverancier) verkeerde verwachtingen en uitgangspunten ontstaan (win win communiceren)
 • Kwaliteit van serviceprovider is onvoldoende en in het selectietraject zijn de performance key indicatoren (PKI’s) niet goed doorgesproken
 • Contracten en SLA’s worden opgesteld maar na de oplevering niet gemanaged a.d.h.v. PKI’s

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel op managementkennisbank.

Boeken over dit onderwerp

IT Outsourcing

Auteur: Guus Delen
Door globalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenleving is outsourcing van IT-taken onvermijdelijk geworden. Aanvankelijk was kostenbesparing de voornaamste drijfveer, maar tegenwoordig dwingt het tekort aan goed geschoold IT-personeel onshore, steeds meer bedrijven tot offshore outsourcing, ongeacht de prijs. Outsourcing is echter verre van eenvoudig. Inmiddels hebben zich na 10 jaar vallen en opstaan een aantal best practices ontwikkeld, die iedereen die met outsourcing te maken krijgt, hetzij in de rol van uitbesteder, van IT-dienstenleverancier of van adviseur, zou moeten kennen.
Europrijs: 29,95
Bestellen

Bedrijfsinformatiesystemen

Auteur: Kenneth Laudon
‘Bedrijfsinformatiesystemen’ is een complete inleiding tot het vakgebied. Deze nieuwe editie is volledig geactualiseerd en toegespitst op het Nederlandse en Vlaamse onderwijs.
Europrijs: 62,95
Bestellen

Meer boeken over outsourcing vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Selectie Verwerkingsorganisatie 37 vragen.
Aandachtspunten bij uitbesteden 40 vragen.
Sidebar