De cloud, een mistige propositie

De uitspraak “oude wijn in nieuwe zakken” aangaande de “Cloud” kan je in verschillende artikelen tegenkomen. Daarnaast zijn er ook al verschillende gevallen bekend van haperende Cloud diensten waarbij de dienst een paar dagen  niet beschikbaar was. In sommige gevallen hebben deze problemen tot definitief data verlies geleid.

Desondanks “Cloud” is nog steeds een hot topic. Het voornaamste probleem blijft nog steeds dat het niet een vastomlijnd topic is. Elke zichzelf respecterende IT-dienstverlener of IT-adviesbureau lijkt een eigen definitie geformuleerd te hebben.

Als ons wordt gevraagd hoe wij tegen “Cloud” aan te kijken is het antwoord steevast dat een Cloud-dienst een van de componenten is die invulling kan geven aan de “business needs” van een organisatie. Het kijken naar “Cloud” omdat het de IT-omgeving goedkoper zou maken moet niet de primaire drijfveer zijn, maar het proces binnen de organisatie dat met IT ondersteund wordt. Als “Cloud” daar volledig aan voldoet en het wordt ook nog goedkoper, dan heeft het pas zin om de overstap te overwegen.

In reacties op eerdere publicaties wordt gesuggereerd dat bepaalde componenten uit de prijsvergelijking gelaten zijn. Dat is niet het geval. Alle componenten zijn opgenomen, van aanschaf, installatie en beheer van hardware tot en met de eindgebruikersondersteuning.  De ervaring is dat in de meeste Cloud TCO berekeningen de werkplek niet meegenomen wordt, alsof deze niet aangeschaft of beheerd hoeft te worden… Waarbij het trainen van gebruikers en verminderde efficiëntie bij de start van het gebruik van de oplossing voor het gemak ook vergeten wordt.

Terug naar de processen binnen de organisatie van opdrachtgevers. Gaan zij Salesforce inzetten omdat het nu goedkoop mogelijk is? Of omdat zij zoeken naar een goede CRM oplossing? En past Salesforce dan het beste bij de eisen die de organisatie stelt en de wensen die zij heeft? Of is Microsoft CRM misschien handiger? Zijn ze eigenlijk wel op zoek naar een CRM-pakket?

Gaat een organisatie Sharepoint of Lync adopteren omdat het nu binnen Office365 mogelijk is? Of voldoet de bestandsstructuur op de fileserver nog goed en biedt de aangeschafte telefooncentrale afdoende mogelijkheden?

Hoe vervelend is het dat de bedrijfsmacro’s en sjablonen in de online versie van Office niet goed werken?

Door antwoord te geven op deze en vele andere vragen, krijgen wij een goed beeld van de eisen en wensen van de opdrachtgever. Om daar vervolgens een passende oplossing bij aan te bieden.

Voor een aantal opdrachtgevers blijkt inderdaad dat het inzetten van een Cloud dienst als Virtual Dedicated Server of BPOS de eigenschappen biedt die de opdrachtgever zoekt. De nadelen van “Cloud” wegen dan niet zwaarder dan de voordelen van eigen hard- en software. Een weloverwogen keuze, want ondanks dat een aantal zaken rondom “Cloud” nog niet goed geregeld zijn, denk bijvoorbeeld aan wetgeving rondom rechten op en intellectueel eigendom van  data (ongeacht de geografische locatie), hoeft dit geen belemmering te zijn voor de bedrijfsprocessen van de opdrachtgevers.

De  “Cloud” hoeft dus niet als bedreiging voor leveranciers te worden gezien. Net zo min als we de verminderde marges op hard- en softwareverkoop als bedreiging zagen. Naar diensten rondom adviseren, inrichting en het ondersteunen van de gebruiker zal altijd vraag blijven. Daarnaast zal lang niet elke onderneming zijn IT (geheel) onderbrengen in de “Cloud”, voor het beheren van hardware zal de komende jaren zeker nog markt blijven bestaan!

Boeken over dit onderwerp

Informatiemanagement

Auteur: Laury Bollen
In deze tweede editie zijn o.a. nieuwe onderwerpen als cloud computing en het gebruik van web 2.0-applicaties voor kennismanagementdoeleinden toegevoegd.
Europrijs: 48,75
Bestellen

Auditing Cloud Computing

Auteur: Ben Halpert
Organisaties rapporteren een aanzienlijke kostenbesparing door het gebruik van cloud computing maar tegelijkertijd is er bezorgdheid over de veiligheids- en privacy kwesties.
Europrijs: 52,5
Bestellen

Meer boeken over cloud computing vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie systeembeheer 10 vragen.
Zorg voor beveiligingsvoorzieningen 125 vragen.
Beveiliging verwerkingsorganisatie 49 vragen.
Sidebar