Het Nieuwe Werken

Iedere organisatie krijgt vroeg of laat met Het Nieuwe Werken te maken. Het roept vragen op als:

  • hoe blijf ik de concurrentie voor?
  • hoe houd ik mijn kosten op peil?
  • hoe houd ik talentvolle werknemers aan boord?
  • Kortom, hoe blijf ik als organisatie succesvol en productief?

In een kenniseconomie zijn werknemers voor werkgevers de grootste kostenpost, maar ook het grootste kapitaal. De behoefte aan verhoging van de arbeidsproductiviteit staat daarom hoog op de agenda van Nederlandse ondernemingen.

Hoe een verandertraject naar Het Nieuwe Werken inzetten

Als organisaties willen veranderen, wat is dan de meest effectieve manier om dat te doen? Hoe moet dit worden aangepakt? Veel mensen binnen organisaties hebben zelf goede ideeën over hoe ze efficiënter zouden kunnen werken, hoe ze meer uit zichzelf kunnen halen. Onderzoek toont aan dat mensen binnen een organisaties graag hun productiviteit willen verhogen, maar dat zij hierbij een aantal barrières tegenkomen. Deze barrières zitten op vier vlakken:

Kwadrantenmodel  (AQAL model van Ken Wilber)

Het uitgangspunt van het model is uitermate simpel: in de sfeer van het menselijke hebben we niet alleen met het individuele innerlijk te maken, maar ook met het uiterlijk gedrag en met collectiviteit. Een mens is pas een mens in relatie: met andere mensen en met de haar of hem omringende wereld. Het model dat op basis van dit idee opgebouwd kan worden, biedt inzicht hoe verschillende terreinen van het leven met elkaar samenhangen.

De kwadranten vertegenwoordigen verschillende levenssferen of waardendomein: van ik – wij – het (individueel dan wel collectief); van bewustzijn – gedrag – cultuur – systeem; van het waardevolle – het ware – het juiste – het functioneel passende, enz.

Wat kun je hier nu mee?

De toepassing van deze ‘integrale kaart’ is als volgt: elke oplossing die slechts één van deze vier elementaire perspectieven integreert is incompleet en eenzijdig. Zeker waar het complexe problemen betreft, waarbij de oorzaken meervoudig en onderling verweven zijn, is het van cruciaal belang dat elk van deze vier perspectieven worden geïntegreerd. In de context van organisatieontwikkeling betekent dat dat elk probleem uiteenvalt in deze vier aspecten: persoonlijke ontwikkeling en leiderschap (individueel/innerlijk), competenties en gedrag (individueel/uiterlijk), cultuur en communicatie (collectief/innerlijk) en systemen en processen (collectief/uiterlijk). Wanneer een complex verandertraject gereduceerd wordt tot slechts één van deze dimensies, is het gedoemd te mislukken. Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen, dienen al deze aspecten van menselijke ontwikkeling te worden verweven tot een integrale aanpak

Aan de hand van Ken Wilber’s kwadrantenfilosofie hebben Microsoft, Boer & Croon NeXtrategy en Calanza in 2006 de Factor 4 Index ontwikkeld en gebouwd. Zij werken samen aan verspreiding van het gedachtegoed en continue verbetering van het instrument.

Over de Factor 4 Index

Een onderzoek gebaseerd op de 4 dimensies van Het Nieuwe Werken

  • Inspiratie: de mate waarin mensen worden geïnspireerd het beste uit zichzelf te halen.
  • Organisatie: de wijze waarop de organisatie is ingericht.
  • Cultuur: de manier waarop mensen binnen de organisatie met elkaar omgaan.
  • Technologie: de mate waarin technologie ondersteunt.

De Factor 4 Index is ontwikkeld om de ambities van bedrijven en hun medewerkers op de 4 dimensies te kunnen meten. Deze dimensies hebben een directie relatie met de visie op het Nieuwe Werken. De Factor 4 Index maakt zichtbaar waar binnen de organisatie dingen goed gaan, en waar het verbeterpotentieel zit.

Hoe meet Factor 4 Index de productiviteit van uw organisatie?

De basis voor de Factor 4 Index is een reeks van 64 stellingen, ingedeeld naar de 4 dimensies van het nieuwe werken:

Iedere dimensie is uitgewerkt in 4 categorieën. Elke van de 16 categorieën is uitgewerkt in 4 stellingen. Voor elke stelling wordt aan de deelnemers gevraagd hoe zij dit punt in de bedrijfsvoering van hun organisatie beleven en hoe zij het wensen.

Het Nieuwe Werken is een visie op de toekomst van werk. Deze visie is vertaald naar een concreet instrument: de Factor 4 Index.

Buiten: de evolutie van hoe het zich toont.
Binnen: de weg naar het nieuwe psychologische contract.

Sterktes en verbeterpotentieel

De basis voor de Factor 4 Index is een reeks van 64 stellingen, ingedeeld naar deze vier gebieden.

Iedere dimensie is uitgewerkt in 4 categorieën. Elke van de 16 categorieën is uitgewerkt in 4 stellingen. Voor elke stelling kunnen deelnemers aangeven hoe zij dit punt in de organisatie ervaren en wat de gewenste situatie is.

De Factor 4 Index is ontwikkeld om zichtbaar te maken waar binnen de organisatie dingen goed gaan, en waar het verbeterpotentieel zit. Dit inzicht brengt de dialoog op gang, veroorzaakt beweging en geeft richting aan verbeterprojecten. De Factor 4 Index is een waardevol instrument voor elke organisatie die wil verbeteren. Het instrument is inzetbaar bij implementaties van Het Nieuwe Werken maar is ook geschikt voor andere projecten, zoals het vergroten van het innoverend vermogen, voorbereiding van een fusie en het creëren van draagvlak.

Een onderzoek wordt afgenomen door een Factor 4 Index partner. Pointer Networks is geautoriseerd en opgeleid om het onderzoek voor uw organisatie uit te voeren. Zij kunnen u bijstaan met deskundig advies en nemen het regelwerk uit handen.

Boeken over dit onderwerp

Kennismakingsspel

Auteur: Peter Gerrickens
Met behulp van het ‘Kennismakingsspel’ leert u anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel is niet alleen heel geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Wanneer u elkaar al kent, ontdekt u met dit spel nieuwe dingen bij anderen.
Europrijs: 24,95
Bestellen

Geïnspireerd leven en werken

Auteur: Paula van Lammeren
Dit nieuwe boek is een kennismaking met Zijnsoriëntatie, een vernieuwende visie die psychotherapie en spiritualiteit integreert. Brutaal gezegd, gaat het over het vinden van buitengewoon geluk in het leven van alle dag. De aanpak van Zijnsoriëntatie is hierbij nogal tegendraads. Door het sleutelen aan uzelf los te laten, ontdekt u de alledaagse vreugde en vrijheid van zijn, en wordt duidelijk wat u werkelijk wilt. Met dit boek zet u de eerste stap op deze weg.
Europrijs: 14,99
Bestellen

Meer boeken over Het Nieuwe Werken software vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Analyse gebruikersorganisatie 21 vragen.
Organisatorische gevolgen voor gebruiker 34 vragen.
Aansluiting gebruikersorganisatie 38 vragen.
Sidebar