Open data en open standaarden

Sommige gegevens mogen door iedereen worden gebruikt en verspreid (open data). Ondernemers gebruiken open data onder andere om nieuwe producten ontwikkelen. De overheid stimuleert dit door zoveel mogelijk eigen data beschikbaar te stellen. Met open standaarden kunnen overheden en bedrijven makkelijker digitale informatie uitwisselen.

Open data gebruiken in nieuwe producten

Open data kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld boeken en films tot wetenschappelijke artikelen en geografische kaarten. Voor het gebruik van de gegevens kunnen wel voorwaarden gelden, bijvoorbeeld dat de gebruiker de originele auteur vermeldt en de aangepaste versie ook weer beschikbaar stelt als open data.

Voor de teksten op www.rijksoverheid.nl gelden creative commons zero (CC0). Dit houdt in dat iedereen de inhoud mag gebruiken en publiceren, tenzij speciaal wordt aangegeven dat er voor dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering geldt. Bijvoorbeeld bij een foto of een document.

Overheidsdata hergebruiken

Het kabinet stimuleert het gebruik van open data als middel om nieuwe producten te ontwikkelen. Daarom moeten overheden zoveel mogelijk informatie beschikbaar stellen. Ook moet iedereen de informatie eenvoudig kunnen hergebruiken en doorontwikkelen.

Voorbeelden gebruik overheidsdata

De website buienradar gebruikt bijvoorbeeld de gegevens van het KNMI. En de site Weetmeer presenteert gegevens van onder andere het CBS, de Kiesraad of het Kadaster.

Maatregelen open data

Toch is veel overheidsinformatie nog niet ‘open’ omdat de data niet vindbaar zijn, of niet door computers gelezen kunnen worden. Om dit te verbeteren, start het kabinet in 2012 met het programma Open Data. Enkele maatregelen hieruit:

  • Het kabinet gaat overheidsorganisaties aansporen via het Open Dataportaal informatie beschikbaar te stellen volgens het principe ‘open, tenzij’. Een organisatie moet dus altijd toelichten waarom ze bepaalde informatie niet aanbiedt als ‘open data’.
  • In 2011 krijgt Antwoord voor Bedrijven een platform voor toepassingen die gebruikmaken van deze open data.
  • In 2012 wordt een Kenniscentrum Open Data opgezet. Dit Kenniscentrum koppelt overheidsdata aan ondernemers. Ook worden ICT-ontwikkelaars via wedstrijden opgeroepen overheidsdata te vertalen naar toepassingen.

Voorwaarden open overheidsdata

Overheidsinformatie is geschikt om als open data aan te bieden, als de informatie:

  • is verzameld in het kader van de uitvoering van een overheidstaak;
  • is gefinancierd met publieke middelen voor de uitvoering van die taak;
  • openbaar is op grond van de Wet openbaarheid bestuur;
  • bij voorkeur voldoet aan ‘open standaarden’ (geen barrières aan het gebruik door ICT-gebruikers en ICT-aanbieders);
  • computerleesbaar is, zodat applicaties er gemakkelijk gebruik van kunnen maken.

Het oorspronkelijke artikel stond eerder op www.rijksoverheid.nl

Boeken over dit onderwerp

Het Project Management Office – PMO – Management Guide

Auteur: Jan Willem Donselaar
In Nederland, maar ook in veel andere landen, gaan organisaties in toenemende mate over tot het inrichten van een Project Management Office, afgekort PMO. Organisaties erkennen in toenemende mate de meerwaarde van een PMO. Deze managementgids laat zien waarom organisaties een PMO willen, wat het is, wat de zin en betekenis is voor de lijn en voor de projectorganisatie en hoe een organisatie een PMO kan opzetten en inrichten.
Europrijs: 23,85
Bestellen

Leidinggeven aan projectmanagers

Auteur: Peter Storm
Peter Storm, Guido Fröhlich en Ton Overmans beschrijven hoe een organisatie een succesvolle professionele projectenorganisatie wordt.
Europrijs: 19,99
Bestellen

Meer boeken over open standaarden vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Beoordeling database-structuur 25 vragen.
Detailleer gegevenstructuur 24 vragen.
Sidebar