Het Informatie en communicatieperspectief

Welke impact heeft het nieuwe webtijdperk op onze informatie- en communicatieprocessen? Hoe zoeken, bewerken en verspreiden we informatie en kennis? Op welke wijze communiceren we en hoe veranderen de mogelijkheden om samen te werken? Het zijn fundamentele vragen die het centrale werkproces van alle informatie- en kenniswerkers raken. Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we ons eerst verdiepen in het nieuwe webtijdperk. De term internet is vrijwel synoniem geworden met informatie en communicatie, maar wat is internet eigenlijk precies? Welke ontwikkelingen hebben zich de laatste jaren voorgedaan en hoe hebben die zich vertaald in concrete toepassingen.

Web 1.0 en Web 2.0

Op het internet volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Soms oude wijn in nieuwe zakken, meestal een combinatie van bestaande zaken maar dan net iets slimmer of beter ‘verkocht’. Eenvoud en samenhang zijn ver te zoeken. Toch zullen we een poging doen. We gebruiken daarvoor de termen Web 1.0 en Web 2.0 als containerbegrippen die een belangrijke overgang in het internet markeren.

Web 1.0 is de vorm zoals die de afgelopen twintig jaar ontstaan is, statisch, onderhouden door professionals en ICT-hobbyisten. Het accent ligt op overdracht, verwijzen en zoeken in digitale informatie waarbij een duidelijke stap voorwaarts gemaakt wordt ten opzichte van de papieren informatiedragers, zoals documenten en kranten.

Web 2.0 is een aanduiding voor de fase waarin het internet sinds enkele jaren is beland. Een van de belangrijkste kenmerken is dat iedereen kan meedoen aan het ‘verrijken’ van de website door het toevoegen van tekst, foto’s of filmpjes. Wiki, blog en podcast zijn typische web 2.0 termen. Veel van deze websites maken slimme combinaties van internetfunctionaliteit. Combineer Google Maps met politiestatistieken en je hebt Misdaadkaart.nl een site waarop je kunt zien hoe het met de veiligheid in je eigen buurt in gesteld.

Opbouw internet

We kiezen in de informatieperspectief voor een lijn waarin we stapsgewijs de belangrijkste ontwikkelingen introduceren zoals die zich de afgelopen jaren op het nieuwe Web hebben voorgedaan. Bij elke ontwikkeling stippen we de consequenties voor de informatie- en kennisprocessen aan. Wanneer we van de huidige stand van zaken een totaalbeeld hebben opgebouwd zullen we ingaan op de hoofdvraag, namelijk welke gevolgen het nieuwe internet heeft  op informatie- en kenniswerkers. Hoe verandert hun werkwijze en hoe kunnen ze daarbij gebruik maken van de hulpmiddelen uit het nieuwe webtijdperk?

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel op 123management.nl

Boeken over dit onderwerp

Succesvol publiceren met WordPress

Auteur: Rogier Mostert
Dit boek bevat niet alleen uitleg over de installatie, configuratie en alle belangrijke onderdelen van WordPress, maar ook interessante interviews met gebruikers en ontwikkelaars uit de community.
Europrijs: 22,0
Bestellen

Content organizing in de praktijk

Auteur: Atie de Heer
Dit boek biedt de lezer de meest doordachte methodieken, modellen en de laatste ontwikkelingen op het vakgebied van content organizing.
Europrijs: 36,0
Bestellen

Meer boeken over communicatie vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie informatievoorziening 13 vragen.
Sidebar