Wat is Informatiemanagement?

Informatiemanagement betreft de wijze waarop een organisatie met informatievoorzieningen omgaat. De doelstelling van informatiemanagement is het zorgdragen voor de beschikbaarheid van de gevraagde informatievoorzieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren. Op strategisch en tactisch niveau gaat het om de strategie en het ontwerpen en plannen van informatievoorzieningen. Op operationeel niveau betreft het functioneel beheer en gebruik van informatievoorzieningen. Een informatievoorziening is -net zoals personeel of andere faciliteiten- te beschouwen als een resource. Vanuit alle processen bestaat er een vraag naar informatievoorzieningen. De bundeling van deze vraagfunctie wordt informatiemanagement genoemd. Alle overige processen rondom ICT noemen we ICT-serviceprocessen. Deze processen betreffen het aanbod, de ontwikkeling en het technisch beheer van informatievoorzieningen.

Klik hier voor het oorsponkelijke artikel op 123management.nl.

Boeken over dit onderwerp

BiSL – Een framework voor business informatiemanagement

Auteur: Remko van der Pols
In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt ruime uitleg en geeft handvatten om er in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.
Europrijs: 42,35
Bestellen

Informatiemanagement en informatiebeleid

Auteur: Toon Abcouwer
‘Informatiemanagement en -beleid’ is bedoeld voor managers informatievoorziening en voor studenten informatiekunde en bedrijfskunde die professional willen worden. Zij vinden in dit boek geen pasklare oplossingen maar wél alle relevante basisconcepten, verduidelijkt met voorbeelden uit de rijkgeschakeerde praktijk.
Europrijs: 59,95
Bestellen

Meer boeken over informatiemanagement vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie informatievoorziening 13 vragen.
Organisatie informatiefunctie 10 vragen.
Sidebar