Juridische bescherming van computerprogramma’s

Auteursrecht software

De meest gebruikelijke vorm van bescherming voor computerprogramma’s is door het claimen van auteursrecht daarop. De programmeur heeft automatisch het auteursrecht op elk door hem geschreven programma, en daar hoeft hij niets voor te doen. Geen registratie, geen taksen, geen depot en geen vermelding, al is dat laatste (vaak in de vorm “Copyright (c) 2001 naam”) wel handig, omdat derden dan weten wie de rechthebbende is.

Het is gebruikelijk om, als je je programma wilt gaan verspreiden, daar een standaard licentie bij te doen. Je moet dan namelijk mensen toestemming geven voor gebruik van jouw programma. Veel voorkomende licenties zijn de GNU general public license (GPL), de BSD licentie of de Artistic License. De Free Software Foundation publiceert een uitgebreide lijst met licenties. Het gebruik van een standaard licentie heeft het voordeel dat gebruikers van het programma waarschijnlijk al weten wat voor eisen die licentie stelt, zodat ze niet elke licentie apart diepgaand hoeven te bestuderen. Standaard licenties zijn over het algemeen ook minder ambigu of onduidelijk dan zelfgeschreven licenties, zeker wanneer die geschreven zijn door programmeurs in plaats van advocaten.

Octrooirecht software

Octrooi op een computerprogramma is mogelijk, mits het aan bepaalde eisen voldoet en je veel geld er voor over hebt. En dan moet je denken in de orde van 5.000 tot 60.000 euro, afhankelijk van het aantal landen waar je octrooi wilt krijgen en hoe lang je dat wilt houden (je moet elk jaar in elk gekozen land een instandhoudingstaks betalen). Belangrijk in dat geval is dat je het programma aan niemand mag laten zien of de werking mag vertellen tot je een octrooiaanvraag hebt ingediend.

Het verdient aanbeveling contact op te nemen met een octrooigemachtigde, die kan je alles vertellen over de procedures, de eisen en de mogelijkheden.

Met een octrooi kun je iedereen verbieden jouw programma, of de daarin door jou nieuw bedachte programmeertrucs, na te maken. Dit kan echter (zeker als het een rechtszaak wordt) een dure zaak worden. Je auteursrecht komt met name van pas als anderen je programma gaan verspreiden, bijvoorbeeld op hun website of op een CD. Dit kun je ze verbieden, of je kunt er geld voor vragen. Vaak gaat dit iets makkelijker dan een octrooiinbreuk aanpakken.

Boeken over dit onderwerp

Handbook of Business Data Communications

Auteur: Hossein Bidogli
Het ‘Handbook of Business Data Communications’ geeft uitgebreide informatie over bedrijfstoepassingen op het Internet en andere kwesties op het gebied van hard- en software. Naast een groot aantal praktijkvoorbeelden beschrijft Bidogli een aantal cases en geeft hij schetsen van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van datacommunicatie. Tevens passeren persoonlijke, sociale en juridische aspecten van datacommunicatie de revue en is een begrippenlijst van technische termen toegevoegd.
Europrijs: 73,95
Bestellen

Elektronisch Contracteren (1e druk 2006)

Auteur: Th.J. Beck
Overeenkomsten worden steeds vaker afgesloten via websites of door uitwisseling van e-mail. Een muisklik of een getypte naam vervangt de handtekening. Maar is een dergelijke overeenkomst geldig? Hoe wordt het bestaan daarvan bewezen? Met welke regels moet bij online reclame rekening worden gehouden? De monografie ‘Elektronisch contracteren’ geeft op al dit soort vragen een praktisch antwoord en schetst het juridische kader.
Europrijs: 39,5
Bestellen

Meer boeken over auteursrecht vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Aansluiting gebruikersorganisatie 38 vragen.
Sidebar