In de wolken met “the cloud”?

Op dit moment wordt er veel geschreven en gesproken over Cloud Computing. Voordat ik verder ga, de definitie van Cloud Computing is volgens Wikipedia:

“Cloud computing is een parallel computersysteem waarbij de software verdeeld is tussen meerdere computers op het internet. De “cloud” (Nederlands: wolk) staat voor het internet en de delen en acties van de applicatie die niet op de machine van de gebruiker plaatsvinden. Dit concept wordt gebruikt om de gebruiker niet meer te verplichten uitgebreide kennis of controle te hebben over de technologie die ze gebruiken. Cloud computing oogt vooral op hogere algemene efficiëntie van software.”

De voordelen van Cloud Computing zijn helder: er hoeft niet meer vooraf geïnvesteerd te worden in software, er is geen kennis nodig voor het beheer van de software en het risico op een teveel aan licenties wordt sterk geminimaliseerd. Daarnaast, omdat de sofware via Internet te benaderen is, kan er overal te wereld gewerkt worden zonder dat je een computer hoeft mee te slepen.

Toch zien wij dat er op dit moment meer gesproken wordt over Cloud Computing, dan dat er gebruik van gemaakt wordt. Hieraan liggen een aantal redenen aan ten grondslag:

De voornaamste reden is dat gebruikers in een “eenheidsworst” geduwd worden. Cloud Computing kan alleen voordelig aangeboden worden als er gestandaardiseerd wordt. De meeste bedrijven die al gebruik maken van software kunnen met deze standaard niet uit de voeten. Het gevolg is dat of de bedrijfsprocessen aangepast moeten worden, of dat er maatwerk toegepast moet worden op de sofware. Dit laatste is in veel gevallen niet mogelijk, wanneer het wel het geval is wegen de eenmalige en maandelijkse kosten meestal niet op tegen het zelf aanschaffen van software.

Daarnaast werken veel organisaties met meerdere softwarepakketten. Op deze pakketten is maatwerk gemaakt en/of zijn er koppelingen gemaakt tussen pakketten. Denk ook aan macro’s die informatie uit verschillende bronnen samenvoegen tot een document. Maatwerk, koppelingen en macro’s zijn veelal niet mogelijk wanneer er gebruik gemaakt wordt van Cloud Computing.

Een andere reden dat er nog geen grote vraag naar Cloud Computing is, is het feit dat Cloud Computing leveranciers geen ondersteuning bieden aan eindgebruikers. Er is dus een partner nodig voor configuratie en ondersteuning. Enerzijds zijn er nog niet veel dienstverleners die goede ondersteuning bieden op Cloud Computing platformen, anderzijds werken deze dienstverleners uiteraard niet gratis. Het resultaat is dan dat er dus toch betaald moet worden voor ondersteuning en configuratie. Iets wat Cloud Computing juist beloofde te stoppen.

Is Cloud Computing dan niet interessant? Ja zeker wel! Denk bijvoorbeeld aan startende organisaties die voldoende hebben aan een standaard Office omgeving en administratiepakket, of aan organisaties met sterk fluctuerende medewerkeraantallen of aan organisaties met medewerkers die op veel verschillende plekken moeten kunnen werken. De voordelen die Cloud Computing biedt wegen in die gevallen vaak op tegen de nadelen. Feit is wel dat Cloud Computing voor de meeste organisaties op dit moment nog niet interessant is. Naar mate de tijd vordert zullen er meer koppelingen komen, meer dienstverleners opstaan en zal de prijs verder dalen. Met het verstrijken van deze tijd zal Cloud Computing voor steeds meer organisaties interessant worden.

Boeken over dit onderwerp

SAP HANA Cloud Integration

Auteur: John Mutumba Bilay
Start with the SAP HCI basics, and then explore predefined integration patterns, debug and secure your integration projects, develop custom adapters, and more.
Europrijs: 71,95
Bestellen

Data Migration with SAP

Auteur: Frank Densborn
Whether you’re implementing SAP ERP, moving to the cloud, migrating to SAP S/4HANA, or replacing a legacy system, let us smooth the way.
Europrijs: 81,95
Bestellen

Meer boeken over cloud computing vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Doorbelasting productiekosten 16 vragen.
Aandachtspunten bij uitbesteden 40 vragen.
Sidebar