Belang van het sociale business ecosysteem

Ecosysteem sociale business

De term “ecosysteem” vindt zijn oorsprong in de natuur en betekent : Een plek waar dieren en planten de meeste voedingsstoffen kunnen vinden.

Business ecosysteem

Het concept van een business ecosysteem is in 1993 geïntroduceerd door business strategist James. F. Moore en zijn definitie luidt als volgt:

Een economische gemeenschap ( community) van elkaar ondersteunende organisaties en individuen ( de pijlers van de zakelijke wereld).
Deze business community produceert goederen en diensten die van belang zijn voor hun klanten, die tevens ook deel uitmaken van het ecosysteem. De deelnemende organisatie omvatten onder andere: leveranciers, belangrijke producenten, concurrenten en andere belanghebbenden ( stakeholders).
Men betrekt elkaar bij activiteiten en capaciteiten en de rollen die de deelnemers vervullen. De tendens is conformatie aan de doelstellingen die door een of meerdere leidende of voorttrekkende organisatie worden gesteld. De voorttrekkende rollen van de leidende organisaties kan in de loop der tijd veranderen daar de functie van de ecosysteemleider mede wordt bepaald door de leden van de community.
Hierdoor vindt steeds meer afstemming plaats over de gezamenlijke businessvisie, activiteiten en afspraken die aansluiten op de businessdoelstellingen van de deelnemers.

Hoe wordt er geld verdiend in een sociaal business ecosysteem?

De deelnemers aan een sociaal business ecosysteem verdienen hun geld op een traditionele manier: Zij verkopen producten en diensten aan klanten.

Het verdienmodel is in die zin niet traditioneel als we kijken naar de onderlinge intensievere betrokkenheid van de ecosysteemdeelnemers.
In een business ecosysteem zijn de deelnemers zowel elkaars partners als elkaars concurrenten. Er kan concurrentie bestaan tussen de deelnemers en ook met andere ecosystemen. Voorop staat dat er een samenwerking ontstaat tussen de leden (ook onderling) en de leidende organisaties ten einde de gezamenlijke belangen te verdedigen.
De leidende organisaties van het business ecosysteem doen investeringen om de operatie op de gewenste functionaliteit op te zetten en te onderhouden.

De manier waarop men geld verdient hangt af van het karakter van de leidende organisatie: is het een non-profitorganisatie of een commerciële onderneming.

a. Non-profitorganisaties.
Een non-profitorganisatie haalt haar inkomen doorgaans uit de volgende activiteiten.

 • Verkoop van lidmaatschappen
 • Verkoop van adviesdiensten
 • Verkoop van informatie (documenten, boeken)
 • Waardevol bijdragen aan de belangen van de leidende organisatie
 • Verkoop van ondersteuning aan de leidende organisatie
 • Promotie op Internet
 • Verkoop promotieartikelen
 • Organiseren van lezingen en conferences
 • Geven van voorlichting en trainingen

b. Commerciële organisatie

 • Alle hierbovenstaande punten (a)
 • Verkoop van producten en diensten
 • Commissie uit verkoop door partners

Ontwikkelingsstadia van een sociaal business ecosysteem

Slotwoord

Uiteindelijke opzet van de onderneming is om in business te blijven. Een sociale onderneming is een onderneming die haar ecosysteem begrijpt, bouwt op kennis, vermogen en inzet van mensen, en draagt evenveel bij als dat het ontvangt.
Elke onderneming die in staat is om aan de slag te gaan met deze nieuwe realiteit zal betere producten en services kunnen produceren en leveren. De betrokkenheid en de lange termijn relaties met alle leden van het ecosysteem zullen hierdoor enorm worden verbeterd.
Op directieniveau betekent dit dat er begrip dient te bestaan dat “sociaal” betekent dat elke onderneming een positie inneemt en deelneemt in een ecosysteem- dit is de nieuwe standaard. Voor zover dit nog niet het geval is, ondernemingen en instellingen dienen in te zien waarom dit een huidige realiteit is en dat actieve deelname een voorwaarde is voor groei en succes.
Het “Sociale Ecosysteem” voorziet in een structuur waarin alle mogelijke vormen van ondernemingen en instellingen bestaan en met elkaar communiceren. Dit ecosysteem is open en geeft toegangsmogelijkheden voor zowel publieke als private organisaties en is niet afhankelijk van geografie of taal.

Boeken over dit onderwerp

Holacracy – De nieuwe manier van werken in een snel veranderende wereld

Auteur: Brian Robertson
Snel kunnen inspelen op veranderingen – dat is wat veel organisaties graag willen. De harde realiteit is dat veel bedrijven daar te bureaucratisch voor zijn.
Europrijs: 14,99
Bestellen

Solliciteren via LinkedIn

Auteur: Aaltje Vincent
Netwerken is dé manier om nieuw werk te vinden. En dit gebeurt steeds meer online. Vooral LinkedIn is een veelgebruikt sociaal netwerk om zakelijke contacten te onderhouden. En daarmee is het uitermate geschikt om een nieuwe baan te zoeken of opdrachten voor uw bedrijf binnen te halen. Tijd om er actief gebruik van te maken en de mogelijkheden volledig te benutten.
Europrijs: 14,99
Bestellen

Meer boeken over social business vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Aanpak Customer Organization Strategy 13 vragen.
Invulling market definition 17 vragen.
Sidebar