Richtlijnen voor engagement bij sociale netwerken

Belang van engagement

Zoals in een eerder blog (Engagement, sleutel tot het succesvol implementeren van sociale netwerken en HNW) is aangegeven, is het wenselijk om richtlijnen te hanteren voor de manier van samenwerken tussen deelnemers van sociale netwerken.

Indien deelnemers aan een sociaal netwerk de goede omgangsvormen hanteren en de juiste betrokkenheid tonen zal men ervaren dat deze manier van werken steeds meer zal worden geaccepteerd en dat dit een kenmerk zal worden van de cultuur van een onderneming of organisatie. De positieve uitstraling zal effecten hebben op de resultaten door sterk verbeterde communicatie, interactie met klanten, collega’s, leveranciers en vakgenoten.

Invoering van een sociaal netwerk vraagt tijd, goede voorbereiding, organisatie en aanpassing van de manier van werken. Het is ondenkbaar dat een sociaal netwerk van de een op de andere dag ingevoerd kan worden en als het ware in de organisatie wordt geparachuteerd.

Hoe ontstaat en ontwikkelt een bedrijfsmatig sociaal netwerk

The Community Roundtable is een netwerk van specialisten op gebied van sociale media en werken samen om een beter begrip te krijgen over de praktische werking van sociale media en de invloed op de manier van zakendoen. Zij hebben een programma ontwikkeld dat is gestructureerd rondom het “Community Maturity Model”. Dit groeimodel is opgesteld uit een achttal organisatieonderwerpen die van belang zijn voor het succesvol “socialiseren” van een bedrijf of organisatie.

De acht organisatieonderwerpen in het model zijn:

 1. Strategie
 2. Leiderschap
 3. Cultuur
 4. Community management
 5. Content en programmering
 6. Policies en het beheer daarvan
 7. Meten en bijsturen
 8. Tools

Wat opvalt is dat er maar één onderwerp gewijd is aan tools. Alle andere onderwerpen behandelen zaken als strategie, leiderschap, cultuur enz.
Hiermede wordt recht gedaan aan de wens prioriteit te geven aan businessprincipes en niet aan technische hypes en hoogstandjes.

Rules of engagement

Indien de invloed van sociale media in een bedrijf of organisatie groeit is het van belang vorm te geven aan een regelgeving voor engagement.
Hierbij een aantal suggesties die kunnen helpen bij de definitie van specifieke regelgeving:

 1. Inventariseer alle mogelijke communities met gelijke interesse, belangen en wensen.
 2. Neem deel aan die community waarbij men voordeel kan behalen op basis van de keuze van onderwerpen, uitdagingen, algemene indrukken en wensen van de deelnemers. Ga niet deelnemen aan alle mogelijke communities of beperk je alleen aan je eigen communities.
 3. Vaststellen en beoordelen van de deelnemers: wie zijn het, wat willen ze en past het bij de eigen doelstelling.
 4. Stel een verantwoordelijke persoon aan die vaststelt of er een match is tussen doelstelling onderneming en alle aspecten beoordeelt voor deelname.
 5. Deelnemers dienen te worden getraind hoe proactief en reactief om te gaan met zaken die de doelstellingen van de onderneming raken. Benoem geen persoon die goed met sociale netwerken kan omgaan, maar een die de belangen van de onderneming kent.
 6. Geef aan welke onderwerpen aan de orde dienen te komen en maak een ieder duidelijk hoe hiermee om te gaan.
 7. Observeer het gedrag binnen elk netwerk en bepaal hoe men hierin kan passen.
 8. Stel de knelpunten vast, de frustraties en ontevredenheid voor bepalen van de juiste connecties.
 9. Ga echt deelnemen in elke community van je keuze en ga verder dan berichtgeving over marketing en verkoop.
 10. Spreek je gehoor niet toe met dooddoeners, maar lever waardevolle content en visie bij elke bijdrage.
 11. Geef je deelnemers de ruimte zelf ideeën en oplossingen aan te dragen als dat nodig is.
 12. Wees actief en niet alleen luisteren en afwachten— doe iets!
 13. Zorg ervoor dat de infrastructuur ingericht is op communicatie met externe contacten, waardoor goed kan worden ingespeeld op de vragen van buitenaf.
 14. Leer van elke ervaring van engagement en stel een methodiek in om die ervaringen naar de organisatie te vertalen.
 15. Geef voortdurend aandacht aan stimulering van de versterking van de service en toegevoegde waarde.
 16. Maak deelname aantrekkelijk door aantoonbare goede samenwerking.
 17. Verlies jezelf niet in de pogingen om het communityproces aan de gang te houden, maar concentreer je op de communicatie en de content die afgestemd dient te zijn op de doelstellingen van het sociale netwerk.
 18. Organiseer en waardeer nuttige relaties, on-line en in het echte leven zolang ze van belang zijn voor de business.
 19. Waardeer goede bijdrage van andere deelnemers in de community door positieve reacties.

Boeken over dit onderwerp

Zo simpel is marketing!

Auteur: Sanne Cramer
In 75 marketingacties worden de nodige stappen gemaakt om jouw business een vliegende start te geven. Dit zonder marketingkennis en budget!
Europrijs: 22,5
Bestellen

Marketingfacts Jaarboek 2017-2018

Auteur: Thomas van Manen
Met het ‘Marketingfacts Jaarboek’ ben je in een keer bij als het gaat om alle relevante statistieken en cijfers, inspirerende voorbeelden en best practices.
Europrijs: 29,95
Bestellen

Meer boeken over social networks vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Verzamel gegevens over organisatie 31 vragen.
Invulling market definition 17 vragen.
Organisatie rond systeemconcept 25 vragen.
Sidebar