Engagement

Sleutel tot het succesvol implementeren van sociale netwerken en HNW.

De introductie van Sociale Media heeft geleid tot een hernieuwde uitvinding van marketing, communicatie en het verspreiden van informatie. Inmiddels is Sociale Media voor vele bedrijven en organisaties een “heilige” vorm van interactief communiceren die hen de mogelijkheid biedt om klanten, prospects en beslissingsnemers samen te brengen.

Bedrijven hebben nu toegang tot deze nieuwe communicatiekanalen. Nu kunnen ze echt voordeel halen uit de directe connecties die worden opgezet tussen de mensen die ondernemingen vertegenwoordigen en mensen in de markt of anderen die van belang zijn. Uit die connecties ontstaan conversaties die zonder verdere tussenkomst kunnen plaatsvinden en die hun bestaansrecht verkrijgen door engagement, ofwel oprechte betrokkenheid. Door betrokkenheid, zinvolle inhoud en eenvoud van communicatie krijgt communiceren via sociale media een toenemende betekenis.

Zoals altijd is het wenselijk om afspraken te maken over de manier van betrokkenheid. Die wordt weergegeven in een gedragscode waaraan de deelnemers zich dienen te conformeren ter bescherming van de wederzijdse online verwachtingen, naam en reputatie.

Instellen van richtlijnen en policies is een belangrijke stap waarop beslist niet bezuinigd dient te worden. Dit is op zich niet afdoende: naast deze richtlijnen is het van belang om een soort protocol te introduceren, waardoor de deelnemers zich bewust worden van de importantie en de waarde (privilege) van bedoelde betrokkenheid of engagement.

Engagement in relatie tot Sociale Netwerken en Web 2.0 implementaties

Wanneer we spreken over zaken als Mutual Engagement (wederzijdse betrokkenheid) ofwel engagement is dat niet iets dat op zichzelf staat, maar in interactie met de community plaats vindt. Engagement is ook niet iets wat er “is”, maar iets dat, over een langere termijn, ontstaat. Het ontwikkelen van wederzijdse betrokkenheid vereist zaken als:

  • het creëren van wederzijdse relaties,
  • het ontdekken wat de community helpt,
  • wat de community afremt,
  • het ontdekken wie waar goed in is,
  • ontdekken wie wat weet en
  • het ontwikkelen van een identiteit.

Het vereist dat je kunt deelnemen aan interactie en activiteiten, het creëren van kritische bijdragen aan de community, dat je kunt deelnemen in conversaties, en kunt onderhandelen over betekenis . In het kort: engagement heeft betrekking op wederkerigheid, competenties en continuïteit.

Boeken over dit onderwerp

Kennismakingsspel

Auteur: Peter Gerrickens
Met behulp van het ‘Kennismakingsspel’ leert u anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel is niet alleen heel geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Wanneer u elkaar al kent, ontdekt u met dit spel nieuwe dingen bij anderen.
Europrijs: 24,95
Bestellen

Geïnspireerd leven en werken

Auteur: Paula van Lammeren
Dit nieuwe boek is een kennismaking met Zijnsoriëntatie, een vernieuwende visie die psychotherapie en spiritualiteit integreert. Brutaal gezegd, gaat het over het vinden van buitengewoon geluk in het leven van alle dag. De aanpak van Zijnsoriëntatie is hierbij nogal tegendraads. Door het sleutelen aan uzelf los te laten, ontdekt u de alledaagse vreugde en vrijheid van zijn, en wordt duidelijk wat u werkelijk wilt. Met dit boek zet u de eerste stap op deze weg.
Europrijs: 14,99
Bestellen

Meer boeken over engagement vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Gewenste informatievoorziening 38 vragen.
Organisatorische gevolgen voor management 13 vragen.
Organisatorische gevolgen voor gebruiker 34 vragen.
Sidebar