Zoveel checklisten, zoveel vragen

Meer dan 500 checklisten en met meer dan 20.000 vragen, alleen al over IT. Is dat niet een beetje to much?
Het antwoord daarop is ja en nee. Niet iedereen zal altijd alle checklisten gebruiken, en zeker niet in één project. De ene taak is de andere niet en een project kan niet tegelijkertijd maatwerk en een standaard pakket zijn. Voor sommige functies zijn er voldoende checklisten aanwezig. ITpedia wil echter volledig zijn en dekkend voor het gehele IT spectrum. D.w.z. van Business analyse tot en met uitfaseren van een applicatie; van het inrichten van een afdeling tot en met het wijzigen van die ene instelling. Op die manier heb je aan 500 checklisten niet genoeg. Deze 500 moeten dan ook als een eerste begin worden gezien.
 

Opzet van het checklistensysteem

Met het toenemen van het aantal checklisten zal ook het aantal vragen toenemen. Dit loopt echter niet zo snel op als je verwacht. Onder de motorkap gaat ITpedia namelijk op een slimme manier om met de vragen. Als je alle vragen van alle checklisten bij elkaar optelt kom je inderdaad tot 20.000+ vragen. In werkelijkheid zitten er ‘slechts’ zo’n 8.000 vragen in de database. Dat komt omdat een vraag op meerdere checklisten kan voorkomen. Een vraag als ‘Worden alle werkzaamheden ingepland?’ komt op alle checklisten voor die met het beoordelen van een planning te maken hebben. En dat zijn er nog al wat want bij de start van iedere fase wordt wel een planning gemaakt. Het is echter niet zo dat de planningschecklist voor iedere fase gelijk is. Per fase liggen de accenten immers anders zodat er telkens een aparte checklist voor is.

IT deelgebieden

Er zijn in de IT deelgebieden waarbij medewerkers niets met het ander deelgebied te maken hebben en elkaar waarschijnlijk nooit tegen zullen komen. Zo zal een acceptatietester waarschijnlijk nooit iets te maken krijgen met de hardware leverancier. De kans dat de IT-auditor ooit de destijds ingehuurde programmeur zal leren kennen is eveneens gering. Deze medewerkers hebben elkaars checklisten ook niet nodig. Misschien zal men uit nieuwsgierigheid eens kijken hoe het product later beoordeeld gaat worden, maar veel verder hoeft niet te worden gegaan. Omdat producten op verschillende aspecten beoordeeld kunnen worden zijn er in ITpedia clustertjes van checklisten ontstaan. Bij het maken van een ontwerp bijvoorbeeld kan worden gekeken naar de manier waarop het ontwerp tot stand is gekomen (werkwijze), het idee achter het ontwerp (inhoudelijk) en de wijze waarop het ontwerp wordt gevalideerd (procedureel). Deze checklisten zijn onderdeel van een groter geheel, het beoordelen van het ontwerp. Het ontwerp in dit voorbeeld kan daarom op verschillende niveaus worden beoordeeld. De bovenliggende checklist is een subset van de onderliggende checklisten. Het ontwerp kan dus op een globaal niveau worden beoordeeld (intake) of dieper op de verschillende aspecten (review).

Opzoeken van een geschikte checklist

Het vinden van een geschikte checklist kan een hele uitdaging zijn. Belangrijk probleem daarbij is de definitie kwestie. Wat in de ene organisatie een technisch ontwerp is kan voor de andere organisatie een systeemontwerp zijn. Wat het ene bedrijf een applicatiebeheerder noemt is voor het andere bedrijf een informatie analist. Om dat probleem te vermijden en het zoeken zo gemakkelijk mogelijk te maken worden de checklisten van ITpedia in een bepaalde structuur aangeboden. Uitgangspunt is de klassieke waterval methodiek, in ITpedia IT projectfasering genoemd. Getracht is om alle checklisten onder die paraplu te brengen. Iedere IT-er is min of meer bekend met de standaard projectfasering en kan bedenken welke activiteit in welke fase thuis hoort. Als je klikt op IT-projectfasering is te zien hoe de fasering is opgedeeld. Door op een fase te klikken komen steeds gedetailleerder activiteiten en producten in beeld. Bij het klikken op “Checklist” komt de daadwerkelijke checklist in beeld en kan de beoordeling worden vastgelegd. Naast de IT projectfasering zijn dezelfde checklisten ook de vinden via andere indelingen.

Dit zijn:Application Services Library (ASL), Continuïteit, Kwaliteitsattributen, Functies in de automatisering en Webdesign. Soms zijn deze indelingen aangevuld met eigen meer specifieke checklisten.

Als het niet helemaal duidelijk is waar een checklist onder valt kan altijd op trefwoord worden gezocht. Het woord ‘Acceptatietesten’ levert 11 checklisten op verdeelt over verschillende fases en methodieken. Daarbij wordt gezocht op het woord in de checklist benaming. Het aanvinken van de Fulltekst checkbox levert zo’n 50 checklisten op die betrekking hebben op ‘Acceptatietest’. In dat geval wordt namelijk ook naar het trefwoord gezocht in alle checkvragen.

Verlanglijstje

Is 500+ checklisten voldoende om alle IT aspecten te beoordelen? Nee, bij lange na niet. ITpedia is nog lang niet af en een aanvulling voor de bezoekers om zelf checklisten op te kunnen voeren staat hoog op het verlanglijstje. Het aantal checklisten waar behoefte aan is groeit ook gestaag. Denk aan onderwerpen als Agile, BiSL, ITIL, TMap, Het Nieuwe Werken, Cloud computing en Search Engine Optimalisatie, allemaal onderwerpen waarvoor mooie checklisten zijn te maken.
Mocht je een checklist hebben die geschikt is neem dan contact met ons op, dan kijken wij of we hem in ITpedia kunnen opnemen.

Boeken over dit onderwerp

De kracht van Scrum

Auteur: Rini van Solingen
Scrum hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal. Hoe dit werkt? Lees het in deze managementroman.
Europrijs: 21,95
Bestellen

Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – IPMA B, IPMA C, IPMA-D , IPMA PMO

Auteur: Bert Hedeman
Dit handboek ‘Projectmanagement op basis van ICB versie 4’ vervangt het zo succesvolle handboek ‘Projectmanagement op basis van NCB versie 3’.
Europrijs: 74,15
Bestellen

Meer boeken over checklisten vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie informatievoorziening 13 vragen.
Ontwerp ontwikkel-standaard 24 vragen.
Sidebar