Sociale Software nader toegelicht

Verwarring rond sociale software

Termen als Web 2.0 , “Social Networking”, Enterprise 2.0, Social Media, en samenwerking ( Collaboration) worden te pas en te onpas gebruikt zonder aan te geven wat er nou precies wordt bedoeld. Dat brengt het risico met zich mee dat het voorbij schiet aan de echte betekenis.

Opkomst sociale software bij ondernemingen

We kunnen constateren dat er geen eenduidige formulering bestaat van de term “Social Software”, terwijl de onderliggende betekenis en intentie zeer evident is.
Met name de nieuwe generatie werknemers zijn gewend om met sociale software, Twitter, Facebook en dergelijke, om te gaan en wensen dit ook te gebruiken in hun huidige professionele omgeving. Hiermee omzeilen ze de communicatie infrastructuur van de onderneming wat conflicterend werkt met de opzet van de bedrijf IT omgeving.
Ondernemingen zien dit in toenemende mate gebeuren en overwegen serieus om Sociale Software tools toe te passen voor intern gebruik. Als we kijken naar het succes van YouTube, Facebook, LinkedIn en dergelijke dan kan men zich voorstellen dat ondernemingen voordeel zien om ook dergelijke communicatiemiddelen buiten de firewall te accepteren.
Tot nu toe hebben IT adviseurs veelal gesproken over de sociale en organisatorische aspecten van Sociale Software technologie. Echter, Social Software verschilt wezenlijk in functionaliteit, volwassenheid, manier van werken en ondersteuning.
Sociale Software applicaties brengen voor de onderneming onzekere zaken met zich mee, zoals privacy, beveiliging, IP beveiliging en het kunnen voldoen aan wettelijke eisen.
De IT manager zal ook rekening dienen te houden met vraagstukken over betrouwbaarheid, schaalbaarheid en toekomstvastheid van de betrokken software en leveranciers.

Aanleiding voor Sociale Software

Het lijkt wel alsof alle nieuwe technologieën tegenwoordig het stempel “Sociaal” krijgen opgedrukt. We worden bestookt met termen als Social Software, Social Computing, Social Networking en ga zo maar door.
Bedenk wel. werk is altijd al sociaal geweest. Vanaf het begin van onze beschaving hebben jagers, boeren en burgers moeten samenwerken voor eigen lijfsbehoud en bestaan.
De reden dat Social Computing meer en meer aan de orde is komt door de opkomende weerstand tegen de huidige moderne software dat gebruikers als robotten beschouwd, vastgeklonken aan hun beeldscherm.
Dit kan wellicht zo zijn voor massale IT omgevingen, maar in de realiteit weten we dat het anders zit:

  • Mensen zijn sociale wezens.
  • Kenniswerkers zijn bepaald geen robotten.

Dit verschilt natuurlijk van functie, type onderneming en van cultuur.
We kunnen wel vaststellen dat als de systemen van een onderneming niet ingesteld zijn om mensen te ondersteunen als sociale wezens, dat gebruik en effectiviteit ver beneden peil geraken. In zijn algemeenheid kan men stellen dat Sociale Software uitgaat van logische, menselijke samenwerking tussen werknemers en andere belanghebbenden.
De manier van werken in een onderneming verandert met de ontwikkeling van de onderneming zelf. Er ontstaan meer virtuele teams, meer ad hoc projecten en een toenemende eis van het management dat medewerkers interne en externe grenzen te overschrijden ( veelal grenzen die zij zelf eerder hadden ingesteld).
Sociale Software is het nieuwe initiatief om kenniswerkers de gelegenheid te bieden succesvol te samenwerken in deze nieuwe omgeving.
Software bouwers hebben deze trend gezien en hebben specifieke Sociale Software applicaties ontwikkeld. Men ziet ook dat softwareleveranciers hun bestaande software “socialiseren”. Dat is op zich geen verkeerde zaak, maar men dient zich wel te realiseren dat het anders is dan specifieke Sociale Software. Door het ontbreken van algemeen geaccepteerde integratie standaarden ( tags en dergelijke) loopt men het risico wederom gesloten applicaties en communities te creëren.

Wat is Social Software?

Social Software faciliteert samenwerking en netwerking binnen, maar ook buiten een organisatie.
Het omvat een scala aan gereedschappen van diverse aard: samenwerkingsoplossingen. bekende blogs, wiki’s, forums, hosted oplossingen en opgepepte Web 2.0 oplossingen van de belangrijkste software leveranciers.
Er bestaat een zekere rivaliteit tussen de begrippen samenwerking en netwerking, alhoewel beide bepalend kunnen zijn voor een lange termijn succes.
Netwerking gaat meer over individuen en interactie tussen mensen; Samenwerking heeft de neiging zich meer te concentreren rondom teams en taken.
De grenzen tussen beiden zijn dun en de meeste professionals hebben een voorkeur om zowel te kunnen netwerken als te samenwerken; echter werken niet alle applicaties op deze manier.
Velen ervaren Samenwerking als “achterhaald” en wordt Networking meer van deze tijd beschouwd, “cooler” en aangenamer. De praktijk wijst uit dat professionals meer willen dan alleen maar netwerken. Tot op zekere hoogte willen ze gezamenlijk informatie bijdragen en consumeren.
Men ziet dat discussies zich ontwikkelen gedurende een project en dat vraagt een bredere ondersteuning van onderliggende technologie.

Boeken over dit onderwerp

Kennismakingsspel

Auteur: Peter Gerrickens
Met behulp van het ‘Kennismakingsspel’ leert u anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel is niet alleen heel geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Wanneer u elkaar al kent, ontdekt u met dit spel nieuwe dingen bij anderen.
Europrijs: 24,95
Bestellen

Geïnspireerd leven en werken

Auteur: Paula van Lammeren
Dit nieuwe boek is een kennismaking met Zijnsoriëntatie, een vernieuwende visie die psychotherapie en spiritualiteit integreert. Brutaal gezegd, gaat het over het vinden van buitengewoon geluk in het leven van alle dag. De aanpak van Zijnsoriëntatie is hierbij nogal tegendraads. Door het sleutelen aan uzelf los te laten, ontdekt u de alledaagse vreugde en vrijheid van zijn, en wordt duidelijk wat u werkelijk wilt. Met dit boek zet u de eerste stap op deze weg.
Europrijs: 14,99
Bestellen

Meer boeken over social software vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Gewenste informatievoorziening 38 vragen.
Organisatorische gevolgen voor management 13 vragen.
Organisatorische gevolgen voor gebruiker 34 vragen.
Accessibility voor gebruikers 11 vragen.
Sidebar