Broncode

Iedere vorm van software het zij maatwerk of standaard pakket kent de zogenaamde broncode of source code.
Naar deze broncode wordt vaak verwezen in contracten en deze is essentieel voor het bestaan van de software.
Wat wordt er mee bedoelt?

Definitie broncode

De broncode is het geheel van programma-instructies in hun oorspronkelijke programmeertaal. Hierbij hoort meestal ook de daarbij behorende technische documentatie die het doel van de software omschrijft. Dit is iets anders dan het ontwerp. De broncode is opgezet als voor een set voor de mens leesbare instructies die na compilatie of interpretatie door een computer uitgevoerd kan worden. De vorm zodanige is zodanig dat een programmeur die beschikt over kennis en ervaring van de gebruikte programmeertaal de programmatuur kan wijzigen. Een software  oplossing bestaat veelal uit meerdere modules, d.w.z. meerdere programma’s die samenwerken om een functie uit te voeren. Van ieder programma wordt een afzonderlijk broncode gemaakt.

Eigendom

Meestal wordt de broncode van een standaard pakket niet vrijgegeven en angstvallig bewaakt omdat er veel tijd en kennis van de bouwers in verwerkt is. Dit wordt dan het intellectuele eigendom genoemd. De kopers van de software mogen echter wel eisen dat de broncode wordt veiliggesteld en eventueel bij een notaris in bewaring is gegeven. Daarmee kan het voortbestaan van de software worden verzekerd.
Bij maatwerk software is de broncode meestal eigendom van de opdrachtgever. Deze dient dan zorg te dragen voor bewaring van de broncode.

Boeken over dit onderwerp

User Stories Applied: For Agile Software Development

Auteur: Mike Cohn
The best way to build software that meets users’ needs is to begin with ‘user stories’: simple, clear, brief descriptions of functionality that will be valuable to real users. In User Stories Applied, Mike Cohn provides you with a front-to-back blueprint for writing these user stories and weaving them into your development lifecycle.
Europrijs: 47,95
Bestellen

Ant in Action 2nd edition of Java Development with Ant

Auteur: Steve Loughran
Ant in Action is een complete gids voor het bouwen testen, hergebruiken en inzetten van Java applicaties met gebruik van Ant. Zowel kleine persoonlijke projecten als grote bedrijfsprojecten waaraan meerder teams samenwerken worden in het boek beschreven.
Europrijs: 38,95
Bestellen

Meer boeken over source code vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Programma structuur (code-reading) 41 vragen.
Programmeer-techniek (codereading) 39 vragen.
Beveiliging verwerkingsorganisatie 49 vragen.
Sidebar