ROI berekenen voor Enterprise Sociale Netwerken

De berekening van de ROI voor bedrijfsmatige Sociale Netwerken wordt wel vergeleken met de berekening van ROI voor e-mail of voor het gebruik van de snelwegen om het werk te bereiken. De kosten kunnen redelijk goed worden ingeschat, maar niet de opbrengsten. Het werkveld is te breed en er zijn te veel andere denkbare factoren die invloed kunnen uitoefenen, waardoor men moeilijk in staat is hun werkelijke opbrengsten te meten.

Het is al bijzonder als organisaties in staat zijn een ROI op te stellen voor traditionele projecten; invoering van sociale business activiteiten maken dit alleen maar ingewikkelder. In werkelijkheid is deze berekening goed te maken.

Voor het vaststellen van ROI op sociale buisiness initiatieven blijven de bestaande zakelijke grondregels van kracht. Deze regels worden niet beïnvloed door waar men sociale business ook voor wil inzetten: klantenservice, marketing, public relations, innovatie van producten, samenwerken tussen medewerkers of andere functionele onderdelen van de organisatie. Het management dient inzicht te hebben in bestaande ROI meetmethodes en waardeberekeningen, maar ook inzicht te hebben in de impact die de sociale business initiatieven hebben op deze berekeningen.

Hoe kan ROI op Enterprise Sociale Netwerken worden berekend

In essentie komt het erop neer dat ROI berekeningen moeten aantonen dat er op projecten/business initiatieven meer geld binnenkomt dan eraan wordt uitgegeven. ROI vergelijkt winsten met kosten en drukt dat in geld uit.

Dit geeft de bottom line aan; de meetbare resultaten. Hoe kan men resultaten meten? Los van zaken als Cashflow, Contante waardes wordt de winst van Sociale Business gezien in de volgende gebieden:

  • Verkoopresultaten
  • Relatie met klanten
  • Bescherming en promotie van het merk
  • Leadgeneratie
  • Call Center en/of helpdesks

Hierbij kunnen we denken aan verhoging van de omzet door een toename van nieuwe klanten en minder klantenverlies; kennis van de klant verbetert en biedt meer verkoopmogelijkheden voor een breder productpakket; inzicht in toekomstige behoefte van de klant leidt tot gerichte productontwikkelingen.

Hier tegenover staan de kosten van

  • Mensen
  • Technologie

Dit zijn de recht toe recht aan kosten van medewerkers die op de projecten zijn ingezet, daarbij de overzichtelijke kosten van hardware, software of services.

Social business business balanced scorecard:

De balanced scorecard (BSC) is een managementconcept dat helpt om de strategie van een organisatie naar actie te vertalen. De BSC is ontwikkeld door de Amerikanen Kaplan en Norton en start bij de visie en missie van een organisatie. Vandaar uit worden kritieke succesfactoren en strategische doelstellingen geformuleerd, die vervolgens worden vertaald in meetbare prestatie-indicatoren en daar op aansluitende acties. De BSC concentreert zich op de meest kritieke aspecten van de organisatiestrategie en heeft als doelstelling de focus van alle medewerkers te richten op die acties die daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van de strategie.

Kritieke succesfactorenStrategische doelstellingenSocial Business meetbare prestatie-indicatoren
Engagement (betrokkenheid en motivatie)van de medewerkerVerhogen van het engagement van de medewerker door echte dialoog en breed toegankelijke communicatiekanalen. Overbruggen generatie issues. Discussies.Werknemers tevredeheidsonderzoek. Opiniepeilingen, feedback uit de sociale media kanalen,   Klanttevredenheidsindex (CSAT)
InnovatieNiveau van innovatie verhogen middels innovatieve Wiki’s, informatieverzameling van competitie en de “crowd”, Luisteren!Aantal ingebrachte ideeën, het aantal succesvolle ideeën dat is omgezet in pilootprojecten, het aantal pilots dat is omgezet in nieuwe producten. Time to market ratios.
Verhoging van de productiviteitVerhoog productie.% toename, bijdrage per medewerker in euro’s
Verbeteren klantenrelatieVerhoog omzet per klant, verhogen van de betrokkenheid van de klant, marketing via sociale media, bescherming van het merk.Behoud van klanten/ tevredenheid, input in het marketingproces, totale marketingkosten ( euro per verkoop). Behoud van het merk.
Actieve deelname aan sociale netwerkConnecties, social gedrag van medewerkers via het Enterprise Sociale Netwerk, 2.0 profielen, Tagging door de gehele onderneming, vinden van expertise en experts, doorbreken zuilen en tunnelwerking in de organisatie.Sociale Netwerk Analyse, (NodeXL), Relatiemeting, Oplossen van plaats en tijd barrières middels synchrone en asynchrone communicatie en samenwerking dat het reisbudget verlaagt. Ratio vliegen/meetings versus on-line management.
LerenLeren via sociale media, informatiedelen, 2.0 opleidingen, , e-learning, EMS.,Opleidingskosten, aantal gevolgde opleidingen versus geslaagden, diversiteit van cursus aanbiedingen, Klantentevredenheid/CSAT mate van “ weten wat we beter weten”.
Verkoop en omzetSociale Software als extra concurrerend voordeel. Verhoogde verkoop en omzet + productiviteit.Verkoopcijfers, verkoop per medewerker versus

Boeken over dit onderwerp

Aan de slag met het nieuwe werken

Auteur: Dik Bijl
Het nieuwe werken belooft dat organisaties effectiever en efficiënter worden en ook veel leuker om voor te werken. Het boek ‘Aan de slag met het nieuwe werken’ beschrijft de principes van het nieuwe werken en laat ook de praktijk zien van organisaties die er al mee aan de gang zijn. Tot slot wordt beschreven wat ervoor nodig is om zelf aan de slag te gaan met het nieuwe werken.
Europrijs: 19,95
Bestellen

Kennismakingsspel

Auteur: Peter Gerrickens
Met behulp van het ‘Kennismakingsspel’ leert u anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel is niet alleen heel geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Wanneer u elkaar al kent, ontdekt u met dit spel nieuwe dingen bij anderen.
Europrijs: 24,95
Bestellen

Meer boeken over sociale netwerken vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Kosten/baten-analyse projecten 48 vragen.
Kosten/batenanalyse systeemconcept 29 vragen.
Kosten/baten-analyse Ontwerp 25 vragen.
Sidebar