Energiebesparing en ICT

ICT heeft veel invloed op het energiegebruik. Datacenters, computers, printers en televisies zijn een grote gebruiker van energie. Aan de andere kant bieden ICT toepassingen juist kansen voor energiebesparing.

Bijdragen aan klimaat en economie

Bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en overheden denken na hoe ICT een bijdrage kan leveren aan een beter klimaat en aan het creëren van nieuwe kansen voor de economie van Nederland.
Zo stimuleert het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) de ICT-sector om energie te besparen én om ICT te gebruiken voor energie efficiency en duurzame energie. Het ministerie voert overleg met organisaties die ambities hebben met ICT en energie.

Veel toepassingsgebieden

Het is duidelijk dat er vele toepassingsgebieden mogelijk zijn voor ICT & energie. Maar het risico van versnippering van losse activiteiten ligt op de loer. Daarom is er behoefte aan een partij die de samenwerking tussen de verschillende spelers verbetert en stimuleert.

Coördinerende en stimulerende rol EZ

EL&I kan daarin een belangrijke coördinerende en stimulerende rol vervullen. Het ministerie wil de kansen op de korte termijn bevorderen en samen met actieve partijen komen tot een aantal gerichte acties. Die acties vallen binnen vijf ‘sporen’:

1.    Vergroenen van de ICT sector – hoe helpen we de ICT sector groener te worden?

Doel: voldoende datacenters en ICT-bedrijven hebben zich aangesloten bij de MJA om 80% van het energiegebruik in de ICT sector te vertegenwoordigen. Tevens hebben deze bedrijven realistische energiebesparingsplannen opgesteld, gericht op een efficiencyverbetering van 2% per jaar tussen 2005 en 2020.

2.    Vergroenen energie sector – hoe helpen we de energiesector met behulp van ICT groener te maken;

Doel: de ICT-sector is goed betrokken bij smart grids en de slimme meter. Oplossingen voor generieke vraagstukken zoals privacy en betrouwbaarheid zijn vastgelegd.

3.    Vergroenen met ICT – hoe helpen we de werkprocessen van het Rijk groener te maken door toepassing van ICT;

Doel: gebruikers kiezen gemakkelijker voor groene ICT-producten en ICT-producten die duurzamer gebruik van energie mogelijk maken, omdat meer transparantie is ontstaan over energieverbruik en privacybezwaren rondom daarvoor noodzakelijke ICT-producten zijn afgenomen.

4.    ‘Greening made EZ’ –  vertellen wat het ministerie doet aan vergroening (good/best practice) en daarmee stimuleren tot volgen van goed voorbeeld;

Doel: voorbeelden op het terrein van duurzame ICT worden gecommuniceerd en de ervaringen en ‘lessons learned’ van deze trajecten worden toegankelijk gemaakt voor derden.

5.    Onderzoek: ter ondersteuning van de voorgaande sporen

Mogelijke onderwerpen zijn:

  1. Ontwikkeling meetmethode voor energiebesparing
  2. Gedragsbeïnvloeding door ICT toepassingen bij bedrijven en consumenten
  3. Invloed kleurgebruik websites en energiegebruik
  4. Dienstenontwikkeling slimme meter
  5. Gedragsbeïnvloeding door ICT toepassingen e-overheid
  6. Smart grids
  7. Slimme mobiliteit
  8. Gebouwde omgeving

Dit artikel stond eerder op rijksoverheid.nl

Boeken over dit onderwerp

CIO 3.0 – Het verschil maken bij digitale transformatie

Auteur: Karin Zwiggelaar
De CIO 3.0 richt zich op innovatie en business-transformatie om de digitale toekomst van de organisatie vorm te geven.
Europrijs: 24,99
Bestellen

Dit is Big Data

Auteur: Steve Lohr
‘Big Data’ wordt door marketingmanagers, multinationals en overheden triomfantelijk neergezet als het nieuwe goud.
Europrijs: 10,0
Bestellen

Meer boeken over infra vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Kosten/baten-analyse projecten 48 vragen.
Audit inrichting computerruimte 31 vragen.
Sidebar