Octrooi op software

Software-octrooien zijn controversieel. Software wordt beschermd door het auteursrecht. Steeds meer technische vindingen worden echter met software gebouwd. Uitvindingen worden door octrooien beschermd, dus werd steeds vaker octrooi op zo’n software-uitvinding aangevraagd.

Historisch gezien was het alleen mogelijk om octrooi te krijgen op technische uitvindingen, zoals gloeilampen, scheerapparaten, medicijnen enzovoorts. Nadat programmeren van computers op grote schaal praktisch mogelijk werd, en er behoefte ontstond voor bescherming van programma’s, besloten de meeste landen dat software te abstract of ongrijpbaar was om voor octrooien in aanmerking te komen. Het auteursrecht werd dan ook de meest gebruikelijke manier om computerprogramma ‘s te beschermen.

De trend van de afgelopen tien jaar was echter om steeds meer functionaliteit in software te realiseren. Alhoewel het zonder meer mogelijk was om octrooi te krijgen op een stuk hardware dat een bepaalde technische functie vervult, was dat niet het geval bij een stuk software dat precies dezelfde functie uitvoerde. Om dit gemis in bescherming op te heffen ontstond een steeds grotere druk op de diverse Octrooiraden om octrooi te verlenen op software (“software patenten”). Deze druk leidde er uiteindelijk toe dat nu octrooi kan worden verkregen op vrijwel elke nieuwe techniek die in software kan worden gerealiseerd.

Het vakgebied van de informatica is echter voornamelijk gedocumenteerd in handboeken en broncode. Tijdschriften en elektronische publicatie van artikelen waren veel in mindere mate beschikbaar. Dit maakte het moeilijk voor Octrooiraden om de nieuwheid van uitvindingen in te schatten. Hierdoor werden relatief groot aantal octrooien verleend voor uitvindingen die volgens deskundigen voor de hand lagen. Octrooi op software is dan ook een gevoelig punt van discussie.

Boeken over dit onderwerp

Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie

Auteur: Paul Knol
Telecommunicatiedienstverlening is niet mogelijk zonder dat fysieke infrastructurele voorzieningen (kabels, antennes, apparatuur) worden aangelegd.
Europrijs: 40,0
Bestellen

Handbook of Business Data Communications

Auteur: Hossein Bidogli
Het ‘Handbook of Business Data Communications’ geeft uitgebreide informatie over bedrijfstoepassingen op het Internet en andere kwesties op het gebied van hard- en software. Naast een groot aantal praktijkvoorbeelden beschrijft Bidogli een aantal cases en geeft hij schetsen van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van datacommunicatie. Tevens passeren persoonlijke, sociale en juridische aspecten van datacommunicatie de revue en is een begrippenlijst van technische termen toegevoegd.
Europrijs: 73,95
Bestellen

Meer boeken over octrooien vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Naleving 26 vragen.
Sidebar