Het Nieuwe Werken is handelen vanuit een integratie-visie en aanpak

Er is sprake van een afstemming van nieuwe ontwikkelingen op maatschappelijk, technologisch, demografisch en economisch gebied. Deze gelijkgerichtheid biedt kansen voor organisaties én medewerkers. Dit biedt kansen voor implementaties van Het Nieuwe Werken.

Integratie is de sleutel voor HNW

Veranderingen in de organisatie heeft ons geleerd dat het belangrijk is om de verandering als samenhangend geheel te zien. Changemanagers concentreren zich op een drietal focuspunten:

1.  Focus op de verschillende organisatieonderdelen die veranderen;

2.  Focus op de veranderende organisatie als geheel (systeem);

3.  Focus op de rol van de medewerkers in het veranderproces (leefwereld).

In de praktijk zien wij dat de uitgangspunten van een verandering niet altijd scherp gesteld zijn: hoe sluit het doel van de verandering aan op de organisatiedoelstellingen? Simpel gezegd de ‘waarom-vraag’ wordt niet voldoende gesteld. Om een nieuwe manier van werken werkelijk te implementeren is het daarom nodig om in te zoomen op onderdelen zoals de primaire werkprocessen, HRM, ICT, de fysieke werkomgeving en de aansturing door het management. En, hoewel allemaal als focuspunt op zichzelf belangrijk, mag daarbij nooit het systeem en de leefwereld uit het oog verloren worden

Wat moet het management doen?

De inhoud van Het Nieuwe Werken is voor elke organisatie anders. De kracht van Het Nieuwe Werken zit in de vrije ruimte die het heeft. Ruimte voor maatwerk; invulling van de verschillende onderdelen passend op een specifieke organisatiecontext. Eigen doelstellingen en visie dienen idealiter voor de organisatie als vertrekpunt. Het Nieuwe Werken is daarbij niet een nieuwe manier van werken die projectmatig ingevoerd kan worden, het is het constant zoeken naar de kansen die ontwikkelingen om en in de organisatie mogelijk maken om zich te onderscheiden en zo effectief en efficiënt mogelijk haar doelen na te streven.

Het Nieuwe Werken is voor iedere organisatie uniek en maakt het dus ook lastig om bij de verandering naar een nieuwe manier van werken meer te doen dan flexplekken in te richten, mobiele telefoons en laptops aan te schaffen. Dit vraagt visie van het management op de nieuwe situatie, een duidelijke aanpak, co-creatie met de medewerkers waar mogelijk en focus op interne integratie.

Focus op samenhang en integrale benadering

Het Nieuwe Werken betreft niet gewoon een organisatieverandering. Het vraagt om meer focus op samenhang en een meer integrale benadering van organisatieonderdelen in verandering. De meerwaarde ontstaat wanneer er een goed beeld is van de organisatie, de ontwikkeling van haar werk en wanneer de vraagstukken waarmee men kampt integraal worden benaderd vanuit een duidelijke visie op het “waarom”.

Kritisch nadenken over hoe werken er in de toekomst voor de organisatie uit gaat zien biedt de mogelijkheid om in samenhang de organisatie te vernieuwen in aansluiting op de veranderende omgeving. Handelen vanuit een integrale visie is van belang. Doet men dit niet dan is het risico groot dat er een onsamenhangend geheel ontstaat van matig geslaagde projecten die weinig bijdragen aan de organisatiedoelstellingen en waaraan onvoldoende effectief sturing is te geven.

Boeken over dit onderwerp

Aan de slag met het nieuwe werken

Auteur: Dik Bijl
Het nieuwe werken belooft dat organisaties effectiever en efficiënter worden en ook veel leuker om voor te werken. Het boek ‘Aan de slag met het nieuwe werken’ beschrijft de principes van het nieuwe werken en laat ook de praktijk zien van organisaties die er al mee aan de gang zijn. Tot slot wordt beschreven wat ervoor nodig is om zelf aan de slag te gaan met het nieuwe werken.
Europrijs: 19,95
Bestellen

Kennismakingsspel

Auteur: Peter Gerrickens
Met behulp van het ‘Kennismakingsspel’ leert u anderen op een verrassende manier (nog beter) kennen. Het spel is niet alleen heel geschikt voor uiteenlopende werksituaties, maar ook voor de familie- of vriendenkring. Wanneer u elkaar al kent, ontdekt u met dit spel nieuwe dingen bij anderen.
Europrijs: 24,95
Bestellen

Meer boeken over het nieuwe werken vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Veranderingsbehoefte & systeemeisen 63 vragen.
Bepaal systeemconcept en gevolgen 143 vragen.
Accessibility voor gebruikers 11 vragen.
Sidebar