Beheer

‘Beheer in de context van een IT  omgeving’

Omdat de ervaring leert dat het begrip ‘beheer’ rekbaar is wordt aangegeven wat wel en niet onder beheer en onder de drie beheerdomeinen functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer wordt verstaan.

Zo’n 15 jaar geleden is het hele IT-beheerwerkveld door Looijen en Delen [Delen 1992] opgedeeld in drie aandachtsgebieden of beheerdomeinen, te weten functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Deze driedeling is geadopteerd door de ontwerpers van de modellen ASL en BiSL en door hen nog enigszins verder uitgewerkt [Pols 2001, 2005, Meijer, 2005].

Samengevat zijn dit de kenmerken van de drie beheervormen:

Functioneel beheer

betreft het definiëren en instandhouden van de benodigde functionaliteit van de informatievoorziening, opdat deze optimaal blijft aansluiten op de bedrijfsprocessen.

De gebruikersorganisatie is eindverantwoordelijk voor deze vorm van beheer en fungeert meestal als eigenaar van het informatiesysteem en als opdrachtgever voor technisch en applicatiebeheer.

Applicatiebeheer

is primair verantwoordelijk voor de instandhouding en aanpassing van applicatieprogrammatuur, gegevensverzamelingen en beheerdocumentatie. Het omvat het geheel van activiteiten en verantwoordelijkheden dat er toe dient om applicaties in zodanige staat te brengen en houden, dat deze voldoen aan de vastgestelde eisen en behoeften van de eigenaren ervan, gedurende de gehele levensduur van de bedrijfsprocessen die door de applicaties worden ondersteund.

Het omvat dus naast het uitvoeren van beheer, onderhoud en vernieuwing van applicaties ook de aansturing hiervan en het bepalen van de toekomst van de applicaties en de applicatiebeheerorganisatie.

Technisch beheer

betreft de beschikbaarstelling en instand­houding van de infrastructuur waarop – onder meer – applicaties draaien. Hieronder valt de zorg voor de totale technische infrastructuur, d.w.z. de hardware, inclusief de netwerk- en werkplekinfrastructuur, de systeem­programmatuur, de ontwikkelhulpmiddelen et cetera.

Het wordt vaak uitgevoerd door een rekencentrum in combinatie met een netwerkorganisatie gespecialiseerd in netwerken en een afdeling gespecialiseerd in werkplekbeheer.

Boeken over dit onderwerp

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement

Auteur: Remko van der Pols
ASL, application Service Library, is als publicdomain-standaard hét procesframework voor applicatiemanagement. Dit handboek geeft u een gedegen en compleet overzicht van ASL 2, een evolutionaire vernieuwing van het succesvolle en breed toegepaste ASL framework. ASL ondersteunt u bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL foundation. ASL is daardoor ook een kennisnetwerk. Bovendien sluit ASL aan op andere frameworks zoals BiSL (voor business information management) en ITIL.
Europrijs: 42,35
Bestellen

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening

Auteur: Remko van der Pols
‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening’ is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor Naar een vraaggestuurde informatievoorziening een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices.
Europrijs: 39,95
Bestellen

Meer boeken over BiSL vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten: Geen
Sidebar