Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op ICT-projecten.
VKA onderschrijft veel van deze aanbevelingen van de Rekenkamer en onze praktijkervaring leert dat de focus moet liggen op:
•goed opdrachtgeverschap
•het vermogen om te veranderen met programma’s, verbeteren met projecten en verankeren
•de vier cruciale bestuurlijke randvoorwaarden bij ICT-trajecten

Onder de titel “De leeuwentemmer op het slappe koord. Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten” wordt in een toegankelijk boekje ingegaan op deze aspecten in hun onderlinge samenhang. Met dit gratis boekje uit de kennisreeks van VKA willen wij onze bijdrage leveren aan het debat hoe de slagingskans van ICT gerelateerde veranderingen in de (semi)publieke sector kan worden verhoogd.

Download het eerste hoofdstuk en de management samenvatting of bestel deze publicatie kosteloos bij Verdonck, Klooster & Associates http://www.vka.nl/ppm.

Boeken over dit onderwerp

De kracht van Scrum

Auteur: Rini van Solingen
Scrum hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal. Hoe dit werkt? Lees het in deze managementroman.
Europrijs: 21,95
Bestellen

Projectmanagement op basis van ICB versie 4 – IPMA B, IPMA C, IPMA-D , IPMA PMO

Auteur: Bert Hedeman
Dit handboek ‘Projectmanagement op basis van ICB versie 4’ vervangt het zo succesvolle handboek ‘Projectmanagement op basis van NCB versie 3’.
Europrijs: 74,15
Bestellen

Meer boeken over opdrachtgeverschap vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Project opdracht Business analyse 18 vragen.
Evaluatie project management 55 vragen.
Sidebar