Project Management Office (PMO) Assessment Checklist

De functies van een PMO volgens de Wikipedia

De Wikipedia meent dat het artikel over PMO’s te weinig referenties bevat. Het is daarom onvolledig. Over het PMO staat er (de vertaling is van mij):

De minimale PMO functies zijn standaarden en methodologie. Ook functies als Strategisch Project Management zowel als facilitator of als eigenaar van het Portfolio Management proces kunnen worden toegevoegd. Taken kunnen zijn monitoring en rapportage van actieve projecten (totdat ze gereed zijn) en rapportage aan topmanagement inzake strategische beslissingen over of projecten voortgezet moeten worden of stopgezet.

Andere zinvolle functies van een PMO

Mijn uitbreiding van deze punten is als volgt. Een PMO is eigenlijk een staf organisatie type, en geen operationeel type. Waarom niet een staf checklist genomen? Het resultaat is een mijn PMO assessment checklist.

Verplichte PMO functies:

 • Standaarden
 • Methoden en technieken
 • Kentallen en metrieken

Optionele PMO functies:

 • Controller
 • Desk studies
 • Juridisch advies
 • Operations research
 • Personeelscursussen
 • Projectplanning
 • Public relations
 • Relaties met andere organisaties
 • Research & Development
 • Strategische planning
 • Technisch administratieve krachten
 • Tijdregistratie

Uiteraard is de bepaling welke functies een specifieke PMO in een specifieke situatie heeft sterk afhankelijk van zijn plaats en doel in de projectorganisatie.

Een laatste punt over de betekenis van het acroniem PMO. In deze blog wordt de afkorting PMO gebruikt voor Project Management Office. Echter, sommige bronnen spreken consequent over PMO als afkorting voor Program Management Office. Kies zelf maar!

Dit besluit mijn PMO assessment checklist.

Boeken over dit onderwerp

De kracht van Scrum

Auteur: Rini van Solingen
Scrum hanteert een stap-voor-stap aanpak en stelt waardeverhoging, teamverantwoordelijkheid en klantbetrokkenheid centraal. Hoe dit werkt? Lees het in deze managementroman.
Europrijs: 21,95
Bestellen

Strategie = Executie

Auteur: Jacques Pijl
In deze tijd geldt maar 1 wet: STRATEGIE = EXECUTIE. Een strategie is net zo briljant als haar executie. Strategie-executie is het laatste competitieve voordeel.
Europrijs: 39,5
Bestellen

Meer boeken over projectmanagement vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Dit artikel heeft 2 aanvullingen

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Afbakening projecten 19 vragen.
Aanpak ICT portfolio management 13 vragen.
Inventarisatie mogelijke projecten 12 vragen.
Samenstelling projectenportefeuille 35 vragen.
Sidebar