Het in beheer nemen van een applicatie

Samenvatting van een eerdere publicatie van de ASL BiSL Foundation

Het in beheer nemen van een applicatie is voor zowel de opleverende (project)organisatie als de ontvangende (beheer)organisatie vaak een moeizaam proces waarbij de betrokken partijen geconfronteerd worden met vele afstemmingsproblemen. Dit geldt voor zowel het in beheer nemen van een nieuwe applicatie als een reeds bestaande applicatie.

Procesmodellen van zowel ITIL als ASL richten zich vooral op de inrichting van het beheer zelf, maar schenken eigenlijk weinig aandacht aan de overgang (ook wel transitie genoemd) van de systeemontwikkelingsfase naar de in beheername fase en van de ene beheerpartij naar de andere. Vandaar dat men in deze situaties vaak aangewezen is om gebruik te maken van “common sense” in plaats van een gestructureerd en bestuurbaar proces. Voor het uitoefenen van een goede beheerfunctie is het essentieel dat het proces rondom de in beheername voldoet aan een aantal randvoorwaarden en kwaliteitseisen. Welke randvoorwaarden en kwaliteitseisen dit betreffen is voor elke organisatie deels afhankelijk van de specifieke situatie, maar kent daarnaast ook een gemeenschappelijk deel dat overal hetzelfde is. Om organisaties te ondersteunen in een mogelijke aanpak van deze problematiek heeft de ASL Foundation een aantal avonden georganiseerd waar met de aanwezige vakgenoten en geïnteresseerden ervaringen zijn uitgewisseld. Dit whitepaper is het resultaat van de voorbereidingen en uitkomsten van deze avonden.

Inhoudsopgave

Algemene aspecten en definitie van het probleemgebied:

 • Het ontstaan van een nieuwe applicatie
 • Transitie van Ontwikkeling naar beheer
 • Overname van het beheer van een bestaande applicatie

Acceptatiecriteria:

 • Project: Alle activiteiten die de acceptatie verhogen of vereenvoudigen wanneer deze
 • plaatsvinden tijdens de uitvoering van het project;
 • Product: Alle eisen die betrekking hebben op producten/resultaten van het project zoals
 • dat wordt overgedragen;
 • Implementatie: Alle eisen die betrekking hebben op de overdracht en implementatie
 • van het resultaat van het project;
 • Proces en Organisatie: Alle eisen die betrekking hebben op de inrichting van de beheerorganisatie;
 • Afspraken: Alle afspraken die van belang zijn voor het uitvoeren van de beheeractiviteiten

Boeken over dit onderwerp

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement

Auteur: Remko van der Pols
ASL, application Service Library, is als publicdomain-standaard hét procesframework voor applicatiemanagement. Dit handboek geeft u een gedegen en compleet overzicht van ASL 2, een evolutionaire vernieuwing van het succesvolle en breed toegepaste ASL framework. ASL ondersteunt u bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL foundation. ASL is daardoor ook een kennisnetwerk. Bovendien sluit ASL aan op andere frameworks zoals BiSL (voor business information management) en ITIL.
Europrijs: 42,35
Bestellen

Naar een vraaggestuurde informatievoorziening

Auteur: Remko van der Pols
‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening’ is geschreven door experts op het gebied van de standaarden voor het beheer van IT en de informatievoorziening (IV). Zij brengen de werelden van IT en de business – in dit geval de zorg en bedrijfsvoering daarvan – bij elkaar. Dit combineren ze met hun jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, waardoor Naar een vraaggestuurde informatievoorziening een praktisch boek is geworden. Het biedt de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices.
Europrijs: 39,95
Bestellen

Meer boeken over ISO normen vinden.

Summary
Het in beheer nemen van een applicatie
Article Name
Het in beheer nemen van een applicatie
Description
Het in beheer nemen van een applicatie is voor zowel de opleverende (project)organisatie als de ontvangende (beheer)organisatie vaak een moeizaam proces waarbij de betrokken partijen geconfronteerd worden met vele afstemmingsproblemen.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Public Domain

Checklisten:
Instellen onderhoudsteam 23 vragen.
Sidebar