De relatie tussen ITpedia en Inspector Online

Inspector Online is een reviewtool speciaal voor de ICT. Met Inspector is de kwaliteit van zowel automatiseringsprojecten als informatiesystemen te beoordelen. Een groot deel van de Inspector technologie is ondergebracht in ITpedia. Zo kan iedereen profiteren van de Public Domain versie.

Wanneer kan de Inspector technologie worden gebruikt?
De Inspector functie van ITpedia kan worden gebruikt gedurende de volledige levenscyclus van een informatiesysteem en sluit nauw aan op de projectfasering. Inspector is succesvol ingezet bij:

– Projectmanagement en kwaliteitsbeheersing.
– Selecteren van hardware, software en leveranciers.
– De auditing van systemen, projecten en organisaties.
– De beoordeling van plannen van aanpak en projectopzet.
– Het analyseren, ontwerpen en programmeren van systemen.|
– Het uitvoeren van programma-, systeem- en acceptatietesten.
– De beoordeling van de beveiliging van rekencentra.

Kan iedereen de Inspector technologie gebruiken?
Inspector is primair gemaakt voor diegenen die ICT-producten moeten beoordelen. EDP-auditors, reviewers en testers.

De kennis en ervaring van vele automatiseerders is binnen Inspector en nu ook in ITpedia in een zeer uitgebreide kennisbank opgenomen. Deze kennis is zonder ITpedia alleen te verwerven door jaren lange studie en ervaring. De informatie, die is vastgelegd is snel op een overzichtelijke manier zichtbaar te maken. Daardoor is de technologie niet alleen geschikt voor automatiseerders of reviewers, maar ondersteund ook gebruikers die zelf een project willen beoordelen. Voor een juist gebruik is enige kennis van de automatiserings-principes echter noodzakelijk. Om te voorkomen dat de in ITpedia opgeslagen kennis verouderd, wordt deze kennis regelmatig aangevuld met de nieuwste praktijkervaringen.

ITpedia is te gebruiken om zo nu en dan een ontwerp te beoordelen of een acceptatietest uit te voeren. Omdat u daarbij herinnerd wordt aan belangrijke beoordelingspunten zal de kwaliteit van de producten zeker verbeteren. U kunt echter ook de beoordelingen registreren en analyseren. Hierdoor is ITpedia in te passen in kwaliteitscirkels zoals beschreven door Deming. Als ITpedia op deze wijze wordt gebruikt, is een belangrijke stap richting ISO-9000 certificering gemaakt.

Besparen met ITpedia.
Mensen die in de automatisering zitten weten dat het regelmatig voorkomt dat er problemen ontstaan die niet waren voorzien. Dit leidt dan tot grote kostenoverschrijdingen. En als van de meest elementaire uitgangspunten wordt afgeweken, mislukken projecten zelfs.
Deze verspilling kan worden voorkomen door vooraf de database van ITpedia te raadplegen. In de kennisbank liggen alle voorkomende problemen keurig gerubriceerd opgeslagen. In de praktijk profiteren organisaties hier dagelijks van.

Inspector online

14/2/2017: Inspector bestaat niet meer als zelfstandige toepassing maar is geheel in ITpedia geïntegreerd.

Boeken over dit onderwerp

Teksten Vreemdelingenrecht – 2016-2017

Auteur: Paul Vos
Dit boek bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht, alsmede de Procesregeling bestuursrecht 2013.
Europrijs: 56,52
Bestellen

Aan de slag met software testen

Auteur: Hossein Chamani
‘Aan de slag met software testen’ helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk.
Europrijs: 32,5
Bestellen

Meer boeken over IT audit vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Invulling kwaliteitsmanagement 13 vragen.
Sidebar