Kwaliteitsplan helpt het beheer in kaart te brengen

Het kwaliteitsplan dient om aan te geven hoe informatiesystemen op een constant kwaliteitsniveau moeten worden gehouden. Als na de invoering van een systeem er geen aandacht meer aan wordt besteed zal dat systeem langzaam wegkwijnen. Dit heeft een aantal voornamelijk externe factoren. Voorbeelden hiervan zijn:

–       Operatingsystemen zoals b.v. Windows verouderen en worden vervangen door nieuwere versies.

–       Het databaseplatform veroudert en kent zijn opvolgers.

–       De hardware moet regulier na X jaar worden vervangen om de betrouwbaarheid te waarborgen.

–       Licenties voor het gebruik van software verlopen.

–       De ondersteuning op oudere versies van de software vervalt.

Er zijn daarnaast ook nog interne factoren die het noodzakelijk maken om actief beheer te voeren op een informatiesysteem:

–       Er komen mutatiefouten voor in de database die inconsistenties veroorzaken.

–       De bedrijfsprocessen veranderen waardoor de functionaliteit aangepast moet worden.

–       Er worden nog verborgen foutjes in de programmatuur ontdekt.

–       De database groeit en bevat voornamelijk verouderde gegevens.

Deze factoren maakt het noodzakelijk om actief beheer te voeren op informatiesystemen.

Het vereiste kwaliteitsniveau van een informatiesysteem is afhankelijk van de risico’s die met het systeem worden gelopen. Deze zijn goed om te zetten naar een financieel risico. Zie [wegingsfactoren bij risico analyse ].

De kwaliteitshandhaving heeft dan ook prioriteit boven het even snel een fix aanbrengen voor een storing. Daarbij moet men niet schromen om te investeren in methoden en technie­ken die de kwali­teitshandhaving ondersteunen.

Kwaliteit-beheersings-systemen zoals kwaliteitscircels (het z.g. Deming wheel) kenmerken zich door kleine nauw samenwerkende teams waarbinnen een voortdurende terugkoppeling plaatsvindt met als doel om fout­oorzaken binnen de organisatie weg te nemen.

De bereidheid om in te grijpen in de beheersorganisatie is daarbij van belang. De kwaliteitshandhaving blijkt name­lijk in grote mate afhanke­lijk van de organisatie van het beheer en de bereidheid van medewerkers van verschillende disciplines om samen te werken. Dit is het basisprincipe voor het kwaliteitsplan van een informatiesysteem.

Een groot aantal elementen die in het kwaliteitsplan voorkomen zijn ook onderdeel van het project waarmee het informatiesysteem tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld in de fase Informatie-analyse of het ontwerp. Een project is echter eindig en de documentatie kan verouderen. Deze vaste elementen kunnen naar het kwaliteitsplan worden overgeheveld. Het kwaliteitsplan zal namelijk gedurende de gehele exploitatieperiode van kracht zijn en dient om het informatiesysteem te waarborgen. Het kwaliteitsplan is tevens input voor de beheerovereenkomst. Het kwaliteitsplan dient dan ook permanent onderhouden te worden.

Boeken over dit onderwerp

Praktijkgids – Werken met ISO 9001:2015

Auteur: René Gouwens
Deze praktijkgids ‘Werken met ISO 9001:2015 – De impact van kwaliteitsmamagement’ is samengesteld voor organisaties die willen starten met het opzetten van een kwaliteitsmanagmentsysteem volgens ISO 9001.
Europrijs: 59,0
Bestellen

Kwaliteitsmanagement en draagvlak

Auteur: Bernadette van Pampus
Kwaliteitsmanagement heeft twee kanten: de harde kant is het systeem, de zachte kant gaat over de mensen die ermee werken. Dit boek gaat over de zachte kant.
Europrijs: 33,5
Bestellen

Meer boeken over kwaliteit vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Invulling kwaliteitsmanagement 13 vragen.
De 17 standaard IT kwaliteitsvragen 17 vragen.
Sidebar