Eisen aan applicaties

De kwaliteit van een applicatie wordt afgeleid van de mate waarin de applicatie aan de eisen voldoet. Tijdens de informatieanalyse en het ontwerp ligt de nadruk vooral bij de functionele eisen. Wat moet de applicatie allemaal kunnen. Er zijn echter ook algemene eisen die aan iedere applicatie gesteld kunnen worden maar wel per applicatie kunnen verschillen.
In de Service Level Agreement liggen de eisen die voor alle applicaties gelden vast. Voor een specifieke applicatie kunnen echter afwijkingen noodzakelijk zijn. Deze komen tijdens de informatieanalyse boven water en dienen met alle betrokkenen gecommuniceerd te worden. De eisen kunnen soms zo extreem zijn dat b.v. aanvullende hardware voorzieningen nodig zijn. Dit vergt investeringen die in een vroeg stadium moeten plaatsvinden.

De volgende eisen dienen in beeld te worden gebracht:

Eisen t.a.v. de response tijden:

•           De maximale responsetijd bedraagt .. secon­den.
•           De responsetijd waarbij uitvoer voor een printer wordt aangemaakt bedraagt ..   minuten.
•           De batchprocessen mogen geen invloed hebben op de responsetijd van de processen.
•           Het aantal gebruikers dat tegelijkertijd zonder dat responsetijd wordt beïnvloed.

Eisen t.a.v. de beschikbaarheid:

•           informatiesystemen dient op werkdagen voor alle eindgebruikers van / tot beschikbaar te zijn
•           Onderbrekingen in de beschikbaarheid van minder dan … uur mogen maximaal .. keer voorkomen
•           Fouten waardoor de productie stagneert moeten zsm worden opgelost
•           Technische storingen aan de hardware dienen met spoed te worden verholpen door de leverancier
•           De storing dient schriftelijk te worden vastgelegd om eventue­le problemen te kunnen traceren

Eisen t.a.v. de systeemopzet:

•           De programmatuur dient modulair te zijn opgezet zodat fouten goed te lokaliseren zijn
•           Gegevens die kunnen veranderen worden niet als vaste waarde in de programmatuur opgenomen

Eisen t.a.v. de beveiliging:

•           Er dienen gescheiden omgevingen te zijn voor ontwikkeling, accep­tatie en productie
•           Er dient een functiescheiding te zijn tussen de verschillende omgevingen
•           Met nog niet geteste versies van program­ma’s mogen geen operationele bestanden worden benaderd
•           Alle gegevens worden zo vaak veilig gesteld dat aan de eisen m.b.t de beschikbaarheid wordt voldaan
•           De backup dient buiten het eigen pand te worden opgeslagen
•           Systeem- en databasesoftware worden veilig gesteld indien er wijzi­gin­gen zijn aangebracht
•           Er dienen maatregelen te worden getroffen om ongeauto­riseerde toegang op de database te voorko­men
•           Storingen binnen applicaties dienen op basis van geautoriseerde opdrachten te wor­den verhol­pen.

Eisen t.a.v. de gebruikersvriendelijkheid:

•           Er dient een gebruikershandleiding beschikbaar te zijn.
•           Van elk niet zelfverklarende rubriek dient online een helptekst beschikbaar te zijn.

Boeken over dit onderwerp

Microsoft SharePoint Online for Office 365

Auteur: Bill English
This concise reference will help you configure and manage SharePoint Online to meet your requirements for functionality, performance, and compliance.
Europrijs: 33,95
Bestellen

Grip op Requirements

Auteur: Jan Jaap Cannegieter
In dit boek lees je welke best practices en internationale standaarden je daarbijkunnen helpen. De afgelopen decennia is requirementsengineering uitgegroeid tot een volwassen vakgebied.
Europrijs: 39,5
Bestellen

Meer boeken over requirements vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Functionele systeemeisen 13 vragen.
Systeemeisen beveiliging 8 vragen.
Systeemeisen hardware 4 vragen.
Systeemeisen performance 6 vragen.
Algemene systeemeisen 28 vragen.
Sidebar