Trainingen voor de functionele beheerder

De functionele beheerder is iemand die vooral veel kennis heeft van de bedrijfsprocessen die de applicatie die hij beheert moet ondersteunen. Hij kan dan de vertaling maken naar systeemeisen zodat het bedrijfsproces optimaal ondersteund kan worden door de applicatie.

Om het functionele beheer goed uit te kunnen voeren is naast de kennis van de business ook nog andere kennis noodzakelijk. Het kennisniveau moet zodanig zijn dat de beheerder instaat is om direct te handelen met gebruikmaking van de juiste technieken. Om het gewenste kennisniveau te bereiken worden de volgende trainingen getipt.

Sociale en communicatieve vaardigheden
T.b.v. het interviewen van gebruikers, de omgang met gebruikers in probleemsituaties en het introduceren van (nieuwe) applicaties is het noodzakelijk dat de functionele beheerder beschikt over sociale en commu­nicatieve vaardigheden. In een korte training kunnen de basis technieken aan geleerd worden.

Informatie-Analyse (IA)
Deze training dient de kloof tussen gebruikers en de techni­sche informati­cus te overbruggen en leert inhoudelijke systeemeisen terug te laten komen in het ontwerp.

Rapporteren en documenteren
Om een goed verslag te kunnen maken van uitgevoerde werkzaamheden en het beheer van documentatie is het noodzakelijk dat hiervoor meer vaardigheden worden ontwikkeld.

Kwaliteitsbeheersing
Om tot een verhoging van de kwaliteit van het geleverde werk te komen is het nodig om inzicht te krijgen in de werking van ‘Kwaliteits Syste­men’. Methoden en technieken die gebruikt worden bij bedrijven die over een ISO-9000 certificaat beschikken kunnen ook in iedere organisatie worden toegepast.

Training operatingsysteem
Om de afhankelijkheid van systeembeheer te verkleinen is het noodzake­lijk om meer kennis over het operatingsysteem op te bouwen.

Testen van Informatiesystemen
Hiervoor zijn speciale trainingen die zich beperken tot de ‘blackbox’- testen, zoals die door de gebruikersorganisatie uitgevoerd worden.

SQL
Voor een optimale opvraging van gegevens uit de database is het nood­zakelijk om volledig op de hoogte te zijn van de mogelijkheden van de database. Deze training moet dan ook hierop toegespitst zijn.

Boeken over dit onderwerp

BiSL – Een framework voor business informatiemanagement

Auteur: Remko van der Pols
In dit boek worden het BiSL-framework en de processen daarbinnen beschreven. Het biedt ruime uitleg en geeft handvatten om er in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.
Europrijs: 42,35
Bestellen

ASL 2 – Een framework voor applicatiemanagement

Auteur: Remko van der Pols
ASL, application Service Library, is als publicdomain-standaard hét procesframework voor applicatiemanagement. Dit handboek geeft u een gedegen en compleet overzicht van ASL 2, een evolutionaire vernieuwing van het succesvolle en breed toegepaste ASL framework. ASL ondersteunt u bij het inrichten van applicatiemanagement, onder andere door de best practices die te vinden zijn op de website van de ASL BiSL foundation. ASL is daardoor ook een kennisnetwerk. Bovendien sluit ASL aan op andere frameworks zoals BiSL (voor business information management) en ITIL.
Europrijs: 42,35
Bestellen

Meer boeken over functioneel beheer vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Opleiding teamleden Informatie Analyse 9 vragen.
Voorbereiding opleiding 17 vragen.
Opleiding personeel 15 vragen.
Zorg voor aanvullende opleidingen 19 vragen.
Sidebar