Alle queries gedocumenteerd, fantasie of noodzaak.

Vaak is de documentatie waarin de functionaliteit apart is beschreven is niet aanwezig. Deze informatie is in de meeste gevallen echter wel in het ontwerp terug te vinden. Daardoor is de status van de functionele beschrijving meestal wel actueel, de ontwikkelaars hebben het ontwerp immers nodig als uitgangspunt voor de bouw van de applicatie.
De functionele beheerder heeft echter zelf gemaakte queries in beheer waarvan ook documentatie aanwezig hoort te zijn. Afhankelijk van het soort query dient het volgde gedocumenteerd te zijn:

Standaard queries

Standaard queries kennen een permanent karakter en zullen vaak regelmatig draaien. Tegen deze achtergrond dient een goede registratie van de queries plaats te vinden om zodoende altijd verantwoording over getoonde cijfers af te kunnen leggen. De volgende gegevens moeten vastge­legd worden:

– De querynaam
– Actuele versienummer
– Omschrijving van het doel van de query
– Omschrijving van de werking van de query incl. de tekortkomin­gen
– Datum waarop de versie in productie gegaan is
– Een uitdraai van de query

Van de vorige versies dient t.b.v. de controleerbaarheid eveneens een registratie plaats te vinden, zodat altijd duidelijk is hoe bepaalde cijfers in het verleden tot stand kwamen. De volgende gegevens moeten vastge­legd worden:

– De querynaam
– Het versienummer
– Omschrijving van het doel van de query
– Omschrijving van de werking van de query incl. de tekortkomin­gen
– Datum waarop de versie in productie gegaan is
– Datum waarop de versie uit productie gegaan is
– Een uitdraai van de query

Aan standaard queries dient meer zorg besteed te worden dan aan eenmalige queries

Eénmalige queries

Eénmalige queries kennen geen permanent karakter. Desalniettemin dient er een goede registratie van de queries plaats te vinden, zodat daarover later verantwoording afgelegd kan worden. De volgende gege­vens moeten vastge­legd worden:

– De querynaam
– Actuele versienummer
– Omschrijving van het doel van de query
– Omschrijving van de werking van de query incl. de tekortkomin­gen
– Datum waarop de versie in productie gegaan is
– Een uitdraai van de query

Update queries

Update queries mogen geen permanent karakter hebben maar dienen voor het herstellen van de database nadat fouten ontstaan zijn. Het kan ook voorkomen dat er nog geen update functie voor een bepaalde tabel bestaat. Als dezelfde entiteiten frequent gemuteerd moeten worden, dient er een module voor ge­bouwd te worden.
Vanwege de functieschieding mogen update queries  alleen door de systeembeheerders uitge­voerd te worden. Daarom dient er een goede registratie van de update queries plaats te vinden. Zodoende kan daar later verant­woording over afgelegd worden. De volgende gege­vens moeten vastge­legd worden:

– De querynaam
– Actuele versienummer
– Omschrijving van het doel van de query
– Omschrijving van de werking van de query
– Datum waarop de versie in productie gegaan is
– Een uitdraai van de query

Boeken over dit onderwerp

Praktijkgids – Werken met ISO 9001:2015

Auteur: René Gouwens
Deze praktijkgids ‘Werken met ISO 9001:2015 – De impact van kwaliteitsmamagement’ is samengesteld voor organisaties die willen starten met het opzetten van een kwaliteitsmanagmentsysteem volgens ISO 9001.
Europrijs: 59,0
Bestellen

Kwaliteitsmanagement en draagvlak

Auteur: Bernadette van Pampus
Kwaliteitsmanagement heeft twee kanten: de harde kant is het systeem, de zachte kant gaat over de mensen die ermee werken. Dit boek gaat over de zachte kant.
Europrijs: 33,5
Bestellen

Meer boeken over IT audits vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Beoordeel productie documentatie 34 vragen.
Productie documentatie 67 vragen.
Onderhouds documentatie 11 vragen.
Sidebar