Testen terwijl het systeem in productie is.

In vrijwel alle projecten en onderhoudssituaties vormt het testen van de opgeleverde programmatuur een probleem. De applicatie is reeds in gebruik en nu komt er een wijziging die de werking zal veranderen. De verandering wordt doorgevoerd terwijl het systeem in gebruik is. Slecht korte tijd (maximaal een weekend) zal het systeem zijn afgesloten om de wijziging door te voeren. Om dit te kunnen doen worden er gescheiden omgevingen opgezet. Minimaal 3. Een ontwikkelomgeving, een testomgeving en een productieomgeving. De aanpassing komt pas in de productieomgeving als alle wijzigingen in de andere omgevingen akkoord zijn bevonden.

Bij de nieuwbouw van een informatiesysteem is het voor de gebruikersorgani­satie de eerste keer dat men wordt geconfronteerd met de schermen en lijsten van het informa­tiesysteem. Hoewel de schermindelingen al via het ontwerp duidelijk waren is het daadwerkelijk omgaan met de schermen vaak nog onwennig. Dit geldt zeker voor die gebruikers die met de opgelever­de producten ook voor het eerst met een nieuwe interface moeten omgaan. Pas na enige tijd begint de gebruiker feeling te krijgen voor de schermen en is dan pas in staat om een goede reactie op de opgele­ver­de producten te geven. In deze situatie kan worden gezien als testen met de eigen verwachting en beleving als enige referentiepunten. Pas nadat een applicatie langere tijd in gebruik is weet de gebruiker vaak goed wat hij precies wil. Bij de acceptatietesten wordt vanaf dan ook serieuzer naar het systeem gekeken. Tijdens deze testen komen vaak nog andere problemen aan het licht.

In alle gevallen blijft de gebruiker het informatiesysteem echter als blackbox benaderen. Vooruitlopend op de acceptatietest door de gebruikers moet het ontwikkelteam nog een tweetal eigen testen uitvoeren. Dit zijn de programmamoduletest en de integratietest. Dit zijn geen blackbox testen en worden door de ontwikkelaars zelf uitgevoerd. De ontwikkelaar voert de moduletest uit en controleert of de module de juiste output geeft naar aanleiding van de input. Hierbij forceert hij vaak bewust enkele testgevallen in zijn eigen omgeving om zo alle vertakkingen in zijn module af te lopen. De ontwerper test de door de programmeur opgeleverde module in samenhang met de rest van de modules in het systeem in een eigen testomgeving. Hoewel deze omgeving minder gegevens zal bevatten dan de productieomgeving zal er vaak een grotere verscheidenheid aan gegevens zijn zodat een groter aantal vertakkingen in de modules afgelopen kunnen worden.

Gevolg van deze grondige opzet van het testtraject is dat het aanpassen van één regel programmacode in een module van circa 2 minuten werk vele uren testwerk kan opleveren. En dan nog maar te zwijgen van de tijd die nodig is om de modules via changemanage­mentprocedures naar de diverse omgevingen over te zetten.

Op deze inspanningen verkijkt men zich meestal zodat de planning een onjuist beeld te zien geeft.

Voor de oplevering van verschillende systeemaanpassingen vindt eerst een acceptatie­test door de opdrachtgever (eindgebruikers) plaats. Het testteam heeft als taak vast te stellen of de opgeleverde programmatuur werkt zoals verwacht en voldoet aan de eisen die vooraf waren gesteld. De resultaten van deze testen dienen aan de belanghebbende afdelingen te worden gemeld. Pas na een akkoord wordt de overdracht naar de productieomgeving ingepland.

Boeken over dit onderwerp

Teksten Vreemdelingenrecht – 2016-2017

Auteur: Paul Vos
Dit boek bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht, alsmede de Procesregeling bestuursrecht 2013.
Europrijs: 56,52
Bestellen

Aan de slag met software testen

Auteur: Hossein Chamani
‘Aan de slag met software testen’ helpt ICT-studenten om al tijdens hun studie testexpertise te ontwikkelen voor de beroepspraktijk.
Europrijs: 32,5
Bestellen

Meer boeken over testen vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Testplan systeemtest 22 vragen.
Testplan acceptatietest 26 vragen.
Organisatie rondom systeemtest 29 vragen.
Voorbereiding acceptatietest 37 vragen.
Sidebar