Beheerplan voor informatiesystemen

Om te komen tot een beheersbare omgeving waarin Informatiesystemen draaien dienen alle aspecten rond het beheer in beeld gebracht te worden. Deze aspecten zullen in aparte plannen per Informatiesysteem nader uitgewerkt moeten worden. Hierbij dient een werkbare situatie gecreëerd te worden zonder uit te wijden in details.

In het beheerplan komen ook aspecten aan de orde die niet tot de verantwoordelijkheden van ICT of applicatiebeheer behoren. De genoemde aspecten vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de Applicatie-eigenaar. ICT en applicatiebeheer zijn echter verantwoordelijk voor een ongestoor­de gegevensverwerking en zullen dan ook moeten vast stellen of aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan. Knelpunten dienen aan het management te worden gemeld. In dit plan worden de onderdelen onderkend die per Informatiesysteem in beeld dienen te worden gebracht. Voorbeeld van hoe een beheerplan kan worden opgebouwd:

Beheerplan Informatiesystemen

Gebruiks- en beheerplan Informatiesystemen

Het gebruiks- en beheerplan bevat veel onderdelen die gedurende de gehele levensloop van een informatiesysteem gevolgd worden. Het doel van dit plan is om het systeem zo goed mogelijk in vorm te houden, de beheerlast zo laag mogelijk te houden en aan te blijven sluiten bij de laatste technieken.

Lange termijnplan Informatiesystemen

 • Gewenste levensduur
 • Verwachte wijzigingspercentage per jaar

Gebruiksplan Informatiesystemen

 • Geplande invoeringsdatums voor de releases
 • Omvang gebruik (aantal gebruikers, aantal schermen, frequentie)
 • Groeiprognose per jaar

Gegevensinfrastructuurplan Informatiesystemen

Lange termijnplan gegevensinfrastructuur (aansluiting op informatiebe­leid)

 • Doelstellingen
 • Identificatie vitale bedrijfsgegevens (systeemclassificatie)

Gebruiksplannen gegevens Informatiesystemen

 • Aansluiting op bedrijfsgegevensstructuur
 • Geplande aansluitingen van andere systemen
 • Ontsluitingen van informatie aan derden

Beheerplan Gegevensmodel Informatiesystemen

 • Opzet voor gegevens definitiebeheer
 • Opzet voor inhoudelijk gegevensbeheer

Opleidingsplan beheerpersoneel

Plan voor periodiek systeemevaluaties en audits op Informatiesystemen

 • Systeemaudits
 • Audit beveiliging
 • Audit inrichting en navolging Administratieve Organisatie (AO)
 • Projectevaluaties
 • Gebruikers tevredenheidsonderzoeken

Kwaliteitsplan van het technisch beheer

 • Acceptatie criteria programmatuur
 • Acceptatie criteria apparatuur
 • Kwaliteit operating
 • Fysiek gegevensbeheer
 • Performance beheer
 • Probleem behandeling
 • Beschikbaarheid systeem

Plan voor informatiemanagement

Documentatieplan

Functionele beheerdocumentatie

 • Overzicht
 • Status en kwaliteit
 • Eventueel geplande inspanning ter verbetering

Gebruikersdocumentatie

 • Overzicht
 • Status en kwaliteit
 • Eventueel geplande inspanning ter verbetering
 • Distributielijsten

Systeemdocumentatie

 • Overzicht
 • Status en kwaliteit
 • Eventueel geplande inspanning ter verbetering

Query documentatie

 • Overzicht
 • Status en kwaliteit
 • Eventueel geplande inspanning ter verbetering
 • Distributielijsten

Documentatie Administratieve Organisatie

 • Overzicht
 • Status en kwaliteit
 • Eventueel geplande inspanning ter verbetering
 • Distributielijsten

Informeren van gebruikersorganisatie

 • Informeren van directe gebruikers over functionele wijzigingen
 • Informeren van indirecte gebruikers over functionele wijzigingen
 • Informeren van gebruikers over oplevermomenten van modules
 • Uitgifte van een periodiek met daarin systeemwetenswaardigheden

Structuur van de organisatie voor funtioneel beheer

Organogram

 • Organogram van de gebruikersorganisatie, met de positionering van de groep verantwoordelijk voor het functioneel beheer

Managementfuncties

 • Bevoegdheden
 • Verantwoordelijkheden

Organieke beheereenheden

 • Taken
 • Medewerkers

Overlegstructuur

Periodiek overleg met onderhoudsgroep

 • Bespreking functionele aanpak van opdrachten
 • Afstemming voortgang en oplevermomenten
 • Terugkoppeling testresultaten

Wijzigingsoverleg

 • Vaststellen informatiebehoeften
 • Vaststellen wijzigingsbehoeften
 • Inventarisatie functionele problemen
 • Samenstellen releases
 • Vaststellen planning

Applicatiebeheerdersoverleg

 • Bespreking dagelijkse systeemproblematiek
 • Bespreking functionele wijzigingsvoorstellen
 • Inzetten van medewerkers op specifieke opdrachten

Opleidingsplan voor gebruikers

Opleiding 1

 • Opleidingsbehoefte
 • Rooster

Opleiding 2

 • Opleidingsbehoefte
 • Rooster 

Boeken over dit onderwerp

De functioneel beheerder en BiSL

Auteur: Kees Ruigrok
Een boek voor functioneel beheerders en iedereen die betrokken is bij business informatiemanagement binnen organisaties, en hun management.
Europrijs: 42,35
Bestellen

De FSM-methode

Auteur: Jan van Bon
‘De FSM-methode’ bevat een methodische benadering voor het gestandaardiseerd inrichten en aansturen van modern functioneel beheer.
Europrijs: 34,95
Bestellen
Summary
Beheerplan voor informatiesystemen
Article Name
Beheerplan voor informatiesystemen
Description
Om te komen tot een beheersbare omgeving waarin Informatiesystemen draaien dienen alle aspecten rond het beheer in beeld gebracht te worden. Deze aspecten zullen in aparte plannen per Informatiesysteem nader uitgewerkt moeten worden.
Author
Publisher Name
ITpedia
Publisher Logo

-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie van het systeembeheer 65 vragen.
Instellen onderhoudsteam 23 vragen.
Planning onderhoud 13 vragen.
Sidebar