Het nut van een standaard IT platform

Als een standaard hardware situatie binnen de organisatie gedefineerd is kunnen de uitgangspunten voor een standaard platform voor informatievoorziening worden vastgesteld. De uitgangspunten gelden voor nieuwe  informatiesystemen en bestaande informatiesystemen die worden vervangen. Hiermee hangt de keuze voor een ontwikkelstrategie nauw samen.

De volgende uitgangspunten voor standaard hardware zijn van toepassing :

1.   Alle verdere ontwikkelen gaan uit van standaard hardware en een standaard besturingssysteem. Dit leidt tot een verdere vereenvoudiging en een grotere overdraagbaarheid van het beheer. Dankzij samenwerking met andere organisaties zijn tevens aanschaf en ondersteuning tegen lagere kosten te realiseren.

2.   Standaard- en maatwerk applicaties zijn gebaseerd op een standaard database-omgeving. Door het aantal toegepaste database concepten te beperken tot 1 is minder kennis nodig van deze databases. Hierdoor ontstaat ruimte voor verdere verdieping van de kennis waardoor een verdere optimalisatie van systeemprestaties mogelijk wordt.

3.   Alle programmatuur heeft een standaard gebruikersinterface. Gebruikers hebben over het algemeen moeite om te wennen aan nieuwe informatiesystemen. De acceptatie van een applicatie wordt voor een groot deel bepaald door de wijze waarop de applicatie zich aan de gebruiker presenteert. Door te kiezen voor een standaard (web) gebruikersinterface zal iedere applicatie zich op dezelfde wijze presenteren en laten bedienen, een belangrijke eerste drempel is dan al genomen. Voorwaarde is dat de ontwikkelaars de vast te stellen standaard over de positionering en layout  van verschillende items in de vensters volgen.

4.   De toe te passen methodologie dient eveneens standaard te zijn. Eventueel kan men zelf een toegespitse versie van een methodologie maken. Men beschrijft dan meer dan andere methodologiën welke technieken het beste toegepast kunnen worden in de standaard omgeving. Door een standaard methodolgie toe te passen is het tevens mogelijk om veel kennis en expertise van derden over te nemen.

5.   Voor de maatwerk applicaties dienen technische richtlijnen opgesteld te worden. Al het nieuwe maatwerk dient hieraan te voldoen. De technische richtlijnen geven aan hoe maatwerkapplicaties opgezet moeten worden. Door deze richtlijnen consequent te volgen ontstaat een omgeving waarin alle applicaties op gelijkvormige wijze zijn geïmplementeerd. Dit heeft grote voordelen voor de overdraagbaarheid van het beheer en geeft tijdwinst bij reviews.

6.   Toe te passen ontwikkeltools dienen aan te sluiten op de standaard omgeving en zullen vaak al geïntegreerd zijn. Als alle applicaties in deze tools ontwikkeld worden is integratie eenvoudiger te bereiken.

Bij uitfasering van bestaande informatiesystemen zal vervanging in principe gebaseerd zijn op het standaard IT platform.

Boeken over dit onderwerp

3ds max 7 Bible

Auteur: Kelly Murdock
‘Max’ is a powerhouse of impressive features, and whether you’re a seasoned pro or just starting out, you’ll find version 7 exciting, challenging, and a lot of fun, This book is packet with everything you need to create professional-quality animations with Max. It covers every feature, with special emphasis on features new to this version. Best of all. It teaches you to use this versatile software in a context designed to spark your creativity, with full colour examples of 3ds max creations that will inspire you.
Europrijs: 31,99
Bestellen

Power Excel 2007 LiveLesson Bundle

Auteur: Bill Jelen
Het pakket ‘Power Excel 2007 LiveLesson Bundle’ bevat de volgende uitgave:
– ‘Live Lessons- Power Excel 2007’ – DVD met meer dan 10 uur Video Instructie
– ‘Special Edition Using Microsoft Excel 2007’ met meer dan 1000 pagina’s
Europrijs: 40,95
Bestellen

Meer boeken over open standaarden vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Organisatie informatievoorziening 13 vragen.
Aanpak ICT Development strategy 13 vragen.
Sidebar