Het gebruik van beslissingstabellen

Welke methodologie men ook kiest de mogelijkheid om beslissingstabellen in de ontwerpfase toe te passen is een voorwaarde. Deze tabellen geven namelijk direct inzicht in de bewerkingen die met een module/scherm kunnen worden uitgevoerd. Als er geen beslissingstabellen in het ontwerp zijn opgenomen is het voor de gebruikers aan te raden om deze zelf te maken. Dit kan door het ontwerp goed te lezen en aan de hand van deze tekst een tabel op te zetten. Als de beslissingstabel af is wordt direct duidelijk op welke plaatsen het ontwerp tekortschiet.

De gebruikers kunnen vooraf hun wensen definiëren en in beslissingstabellen vastleggen. De tabel­len worden dan gebruikt om mee te communiceren. Over het algemeen kan worden gesteld dat beslissingsta­bellen het programmeren en het testen vergemakkelijkt.

De vakken op het formulier van de beslissingstabel worden op de volgende wijze gebruikt :

• Modulenaam : Geeft aan op welke module de beslissingstabel betrekking heeft.
• Systeemnaam : Geeft aan op welk informatiesysteem de beslissingstabel betrekking heeft.
• Moduledeel : Geeft aan op welk deel van de module de beslissingstabel betrekking heeft.
• Deelsysteemnaam : Geeft aan op welk deelsysteem binnen het informatiesysteem  de beslissingstabel betrekking heeft.
• Condities : Onder deze kop komen een aantal regels waarop de condities waarvan de beslissingen afhankelijk zijn worden beschreven. Een conditie kan bijvoorbeeld zijn ‘klant in het informatiesysteem gevonden’.
• Beslissingsregels : Bij de beslissingsregels worden de mogelijke antwoorden op de condities gezet. De antwoorden op de vraag ‘klant gevonden’ kunnen bijvoorbeeld Ja en Nee zijn. Er zijn ook vragen denkbaar waarop meerdere antwoorden mogelijk zijn. Hierbij moet worden gedacht aan codes, of ranges die betrekking hebben op één conditie.
• Acties : Onder de acties wordt beschreven hoe het systeem afhankelijk van de beslissingsregels moet reageren. Een actie kan bijvoorbeeld zijn ‘verlaat module’. Deze actie is in dit voorbeeld afhankelijk van de conditie ‘klant gevonden’ met beslissingsregel ‘Nee’. In dat geval wordt op de kruising tussen de beslissingsregel en de actie een kruisje geplaatst zodat beide verbonden zijn.

Door het ontwerp grondig door te lezen en daarbij alle gevonden condities, beslissingsre­gels, acties en verbindingen in de beslissingstabel op te nemen wordt tenslotte duidelijk of er iets ontbreekt.

Beslissingstabel.pdf

Boeken over dit onderwerp

Professional Visual Studio 2012

Auteur: Bruce Johnson
Met het boek ‘Professional Visual Studio 2012’ leert u elk onderwerp van deze ontwikkeltool beheersen. U raakt in deze uitgave vertrouwd met elk aspect van de Integrated Development Environment (IDE) zoals snippets code, refactoring en patterns.
Europrijs: 50,0
Bestellen

Pro JavaFX 2

Auteur: James Weaver
Learn from seasoned experts how to use the JavaFX platform to create RIAs that can run across diverse devices. Covering the JavaFX Script language, JavaFX Mobile, and development tools, this book provides code examples that cover virtually every language and API feature.

Europrijs: 44,95
Bestellen

Meer boeken over ontwikkelen vinden.


-- Printbare PDF-versie --


No votes yet.
Please wait...

Aanvullingen

Geef zelf een aanvulling.

Geef een aanvulling

Licentie: Creative Commons (Naamsvermelding/Gelijkdelen)

Checklisten:
Selectie te gebruiken methodologie 38 vragen.
Aansluiting tools op organisatie 21 vragen.
Sidebar