Sociale software

Roadmap Enterprise Social Network

Als de organisatie het idee heeft opgevat om een sociaal netwerk in te zetten voor alle interne en externe communicatie, hoe ga je dat aanpakken? Pointer Networks heeft een roadmap samengesteld, in het Nederlands een plan van aanpak, welke elementen van belang zijn voor een succesvolle implementatie. Het is een soort Tom-Tom voor invoering van… lees verder »

So this application is your friend?

Inleiding, Het artikel “So this application is your friend?” van Rick Mans en Mark Smalley stond eerder op http://www.aslbislfoundation.org/. Introduction After having written “IT is from Flatland, Business is from Spaceland”, a paper that explored the troubled relationship between business people and IT people, Mark Smalley’s gaze has wandered off in the direction of the… lees verder »

Belang van het sociale business ecosysteem

Ecosysteem sociale business De term “ecosysteem” vindt zijn oorsprong in de natuur en betekent : Een plek waar dieren en planten de meeste voedingsstoffen kunnen vinden. Business ecosysteem Het concept van een business ecosysteem is in 1993 geïntroduceerd door business strategist James. F. Moore en zijn definitie luidt als volgt: Een economische gemeenschap ( community)… lees verder »

Richtlijnen voor engagement bij sociale netwerken

Belang van engagement Zoals in een eerder blog (Engagement, sleutel tot het succesvol implementeren van sociale netwerken en HNW) is aangegeven, is het wenselijk om richtlijnen te hanteren voor de manier van samenwerken tussen deelnemers van sociale netwerken. Indien deelnemers aan een sociaal netwerk de goede omgangsvormen hanteren en de juiste betrokkenheid tonen zal men… lees verder »

Fundamenten voor Sociale Business

Sociale business wordt voor een onderneming een voorwaarde voor succes. Zakelijke inzet van Sociale Netwerken bewijzen hun waarde door de mogelijkheden van een snellere en flexibele samenwerking tussen medewerkers, relaties en klanten. Het belang van sociale netwerken in de onderneming neemt toe daar er steeds meer medewerkers en relaties bekend raken met het gebruik van… lees verder »

Mini checklist voor inzet van sociale software

Om te kunnen vaststellen of uw bedrijf of instelling kan profiteren van sociale software bestaan vele uitgebreide onderzoeken. Wij zetten hiervoor De Factor 4 in, Factor 4 is een meertalige webscan die gebouwd is vanuit een visie op de betrokkenheid van medewerkers, wat een cruciaal factor is voor de productiviteit van een medewerker en een organisatie…. lees verder »

Wat is het verschil tussen een sociaal intranet en een traditioneel intranet

Wanneer een organisatie een sociaal intranet implementeert zullen de veranderingen en de voordelen groter zijn dan alleen minder kosten voor het centrale internet team. Het intranet maakt een belangrijke stap voorwaarts wanneer de focus wordt verlegd van communicatie naar beter werk door medewerkers. Het sociale intranet geeft extra waarde aan de organisatie door de volgende… lees verder »

ROI berekenen voor Enterprise Sociale Netwerken

De berekening van de ROI voor bedrijfsmatige Sociale Netwerken wordt wel vergeleken met de berekening van ROI voor e-mail of voor het gebruik van de snelwegen om het werk te bereiken. De kosten kunnen redelijk goed worden ingeschat, maar niet de opbrengsten. Het werkveld is te breed en er zijn te veel andere denkbare factoren… lees verder »

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Realisatie en acceptatietest op: 2017-03-10 12:39 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar