SISP

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISP 0.6 Projectstart, ICT-Strategie en project opdracht

Aanleiding voor een project Voor het starten van een project is er altijd een aanleiding. Goede aanleidingen zijn: – Groei van de organisatie vraagt om meer functionaliteit en capaciteit. – De organisatie fuseert. – Het aantal bedrijfsprocessen neemt toe. – De bedrijfsprocessen worden complexer. – De huidige oplossing mist functionaliteit en rapportage mogelijkheden. – De […]

SISP 0.5 Suite of Best of Breed

In de markt zijn standaard software pakketten in allerlei soorten en mate te verkrijgen. Dit maakt het vaak lastig om tot een goede selectie van het juiste pakket te komen. Belangrijk onderscheid tussen de verschillende pakketten is de Suite of de Best of Breed oplossing. Suite Bij een suite is sprake van een bundeling van […]

SISP 0.4 Definitie Standaard Software Pakket

Definitie standaard pakket Er zijn een aantal criteria waaraan software moet voldoen om het label standaard software te kunnen krijgen. Een meeste staan vast en over een kleiner aantal valt te discussiëren. In deze reeks richten we ons op standaard software die voldoet aan de volgende kenmerken: 1. Software die meerdere gebruikersorganisaties kent. 2. Gebruikers hebben […]

SISP Methode voor standaardsoftware

Selecteren en Implementeren van Standaard pakketten Ondanks de enorme hoeveelheid standaardsoftware is er geen methode voor het invoeren van een standaard pakket. Bij het inzetten van standaard software in de organisatie komen heel andere uitdagingen kijken dan bij het ontwikkelen van maatwerk software. De methoden die gebruikt worden voor het ontwikkelen van maatwerk zijn dan […]

SISP 0.3 Voor- en nadelen van standaard software

Voordelen standaard software Een belangrijke reden om standaard software te kopen en te gebruiken is het drukken van de kosten. * Standaard software is relatief goedkoper dan maatwerk. Het scheelt immers 50% van de kosten als je samen een pakket laat maken ten opzicht van het zelf laten maken. Als je met z’n vieren bent […]

SISP 0.2 Ontwikkelmethoden standaard software

Waterval methoden Bij waterval methoden wordt per project systematisch een aantal vaste stappen achtereenvolgens doorlopen (bijvoorbeeld; analyse, ontwerp, bouw, testen, trainen, implementeren). Je moet als het ware voordat het eerste stukje code geschreven wordt al precies weten hoe het eindresultaat met alle details eruit komt te zien. Nadeel van deze methode is dat er weinig […]

SISP 0.1 Geschiedenis ontwikkeling van standaard software

In de beginjaren van de ICT, de jaren 1950, 1960 bestond er nog geen standaard software. Binnen organisaties die in het bezit waren van een computer werden applicaties ontwikkeld door programmeurs die in dienst van die organisatie. – Deze software was precies toegesneden op de wensen van die organisatie. Zogenaamde maatwerk software. Het zorgt ervoor […]

Waarom Requirementsmanagement

Requirements inventariseren, ontwikkelen, opstellen is al enige jaren een soort nieuwe ‘sport’ of ‘hype’, maar waarvoor zijn die eigenlijk nodig. In de praktijk is vaak niet duidelijk waar een bepaalde requirement vandaan komt of wat er precies mee bedoeld wordt. Onderstaand een korte uitzetting van… – wat zijn requirements? – wie is verantwoordelijk voor requirements? – […]

Kies voor een pilot voor je een pakket invoert.

Om te bepalen of de organisatie over kan gaan tot de invoering van een standaard softwarepakket wordt in veel gevallen een pilot project opgestart. In zo´n pilot wordt uitsluitend naar de werking van het betreffende software pakket gekeken door een vooraf aan te wijzen groep medewerkers die het pakket bij hun dagelijkse werkzaamheden gaan gebruiken. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 6 januari 2011 | Adviezen, Organisatie | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 5

SISP 0.7 SISP fasering

sispHet selecteren en implementeren van een standaard software pakket gebeurt in een aantal stappen, ook wel fases genoemd. Iedere fase levert een resultaat op dat beoordeelt kan worden en bepalend is voor de uitvoering van de volgende fase. Omdat deze fases na elkaar worden uitgevoerd wordt dit ook wel een watervalmethode genoemd. In deze methode is het is niet noodzakelijk om alle fases volgtijdelijke te doen. Er is een mengvorm met SCRUM (AGILE) mogelijk na SISP3. Dan is het pakket  geselecteerd is kan men met iteratieve stappen gaan werken. De fases SISP4,5,6 en 7 worden dat in meerdere kleine stappen versneld doorlopen. Zo komen de eerste functie in een vroeg stadium al voor de gebruikers beschikbaar. Deze werkwijze is alleen aan te raden als het pakket voor een nieuw bedrijfsproces wordt toegepast. Bij bestaande bedrijfsprocessen wordt een bestaand pakket vervangen. Het is voor de gebruikersorganisatie dan veel te belastend om een tijdlang nog geheel met het oude pakket te werken en telkens slecht gedeeltelijk met het nieuwe. In die gevallen wordt een Big-Bang implementatie aangeraden.

Fase SISP1. Inrichten Projectmanagement

Doelstelling:
– Project zo inrichten dat de implementatie een succes wordt.
Activiteiten:
– Inschatten beoogde kosten en baten
– Benoemen van de Fasering
– Planning van het project
– Selecteren van de deelnemers en rolverdeling maken
– Opstellen Plan van Aanpak
– Reviews op de mijlpaalproducten
Benodigde deelnemers:
– Opdrachtgever / (beoogd) systeemeigenaar
– Projectleider
– Projectgroep leden
Resultaten:
– Sluitende Business case
– Goedgekeurd projectplan
– Projectteam samengesteld
– Zeer grove begroting van tijd en kosten

Fase SISP2. Vaststellen Requirements

Doelstelling:
– Verzamelen van informatie die nodig is om een goede selectie te kunnen maken
Activiteiten:
– Systeemplatform behoeften vaststellen (aansluitvoorwaarden)
– Omvang gebruikersorganisatie/functiescheiding vaststellen
– Informatiebehoefte vaststellen
– Acceptatie criteria opstellen
– Kaders vaststellen rondom beheer, pakket en leveranciervereisten, support.
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Beoogd Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Materiedeskundige
Resultaten:
– Juiste platform vastgesteld (aansluitvoorwaarden)
– Juiste informatiebehoefte vastgesteld
– Acceptatie criteria opgesteld

Fase SISP3. Selecteren van een pakket

Doelstelling:
– Komen tot een eenduidige gefundeerde keuze voor een software pakket
Activiteiten:
– Regels aanbesteding matchen
– Opstellen van de Longlist (RFI)
– Opstellen van de Shortlist
– Selectie criteria vaststellen
– Bezoeken referenties die de leveranciers hebben opgegeven
– Proof of Concept POC uitvoeren
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Informatie-analist
– Systeemeigenaar / opdrachtgever
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Aanbestedingsdeskundigen / juristen / inkopers
Resultaten:
– Selectiecriteria vastgesteld
– Leverancier- en pakketselectie uitgevoerd
– De POC heeft de werking van de functionaliteit aangetoond
– Bijgestelde schatting van of afgesproken doorlooptijd en kosten
– Contract voor proeftuin

Fase SISP4. Testen in Proeftuin

Doelstelling:
– In een geïsoleerde omgeving vaststellen of het pakket daadwerkelijk kan wat we willen.
Activiteiten:
– Ontwerpen SISP inzet
– Parametriseren SISP
– Inrichten Proeftuin
– Acceptatietest SISP en testen gebruikersgedrag
– Opstellen contract
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Testcoördinator
– Functioneel applicatiebeheerder
– Eindgebruiker/tester
– Materiedeskundige
– Applicatie specialist
– Technisch beheerder
– Inkoper/jurist
Resultaten:
– Gereviewd ontwerp en instellingen
– Beheertest uitgevoerd en akkoord bevonden
– Akkoord op testverslag
– Contract voor implementatie, licenties en onderhoud

Fase SISP5. Voorbereiden Implementatie

Doestelling:
– Alles gereed hebben voor een succesvolle implementatie.
Activiteiten:
– Conversie voorbereiden
– Implementatieplan schrijven
– Gebruikershandleiding schrijven
– Gebruikersprocedures beschrijven
– Beheerprocedures beschrijven
– Training van beheerders
Benodigde deelnemers:
– Projectleider
– Systeembeheerder
– Materiedeskundige
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
Resultaten:
– Goedgekeurde opgeleverde documenten
– Aan de acceptatiecriteria is voldaan
– Go-nogo

Fase SISP6. Implementatie van het pakket

Doelstelling:
– De daadwerkelijke ingebruikname van het software pakket.
Activiteiten:
– Uitvoering Implementatie
– Uitvoeren conversie
– Trainen van gebruikers
– Ingebruikname
– Project evalueren
– Overdracht aan beheerorganisatie
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Trainer
– Eindgebruiker
Resultaten:
– Geslaagde conversie
– Softwarepakket ingebruik genomen
– Pakket in beheer genomen

Fase SISP7. Gebruik en beheer

Doelstelling:
– Inbedding van het systeem als geheel in de organisatie.
Activiteiten:
– Inrichten beheerorganisatie
– Inrichten incident/problem/changemanagent
– Audit SISP uitvoeren
– SISP gebruikers jaarplan maken
Benodigde deelnemers:
– Systeembeheerder
– Functioneel applicatiebeheerder
– Organisatiedeskundige
– Auditor
Resultaten:
– Juistheid beheerorganisatie
– Inrichting procedures is akkoord
– SISP activiteiten in jaarplan opgenomen

Blokken

De fasering is in 4 blokken op te delen.
A. Inrichten van het project  (fase 1.).
B. Selectie van het pakket (fase 2, 3 en 4.).
C. Implementatie van het pakket (fase 5 en 6.).
D. Gebruik en Beheer van het pakket (fase 7).

(Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Suzette de Raadt)

Figuur 1.

sispfasering

 

 

 

 

 

 

 

 


-- Printbare PDF-versie --