risico analyse

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISp 1.3 Activiteiten inrichten projectmanagement

Iedere fase binnen de SISp methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase Inrichten projectmanagement bevat de volgende activiteiten. Activiteit 1: De projectinitiatie Tijdens de projectinitiatie komen een aantal onderwerpen aan de orde die later onderdeel worden van het projectplan. De initiatie wordt door de opdrachtgever in samenwerking met de projectleider uitgevoerd. Deze worden eventueel […]

Kwaliteitsplan helpt het beheer in kaart te brengen

Het kwaliteitsplan dient om aan te geven hoe informatiesystemen op een constant kwaliteitsniveau moeten worden gehouden. Als na de invoering van een systeem er geen aandacht meer aan wordt besteed zal dat systeem langzaam wegkwijnen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 13 januari 2011 | Adviezen, Knelpunten | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 2

Gebruik wegingsfactoren bij risico-analyse.

De gevolgen van de onderkende risico’s moeten worden gewaardeerd omdat zij in hun uitwerking kunnen verschillen. Daarvoor is het van belang dat een objectieve wegingsfactor aan het risico wordt toegevoegd. Door het gebruik van een wegingsfactor is het mogelijk om diverse risico’s onderling te vergelijken. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 5 januari 2011 | Analyses | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 4

SISp 1.4 Mijlpaalproducten inrichten projectmanagement

sispMijlpaalproducten SISp 1

Uit de activiteiten van fase SISp 1 volgen een aantal mijlpaal producten. Het belangrijkste mijlpaalproduct is het Projectplan. Samen met de andere projecten wordt het project officieel gestart. De mijlpaalproducten van SISp 1 zijn:

Lijst met project aannames

Randvoorwaarden en uitgangspunten, duidelijk omschreven. Worden in het projectplan bij de afbakening toegevoegd.

Lijst met succesfactoren project

Hierin wordt beschreven welke factoren bijdragen aan het slagen van het project.

Risico analyse project

Afhankelijk van de projectgrootte zal dit een korte lijst zijn met benoemde risico’s en eventuele maatregelen of een uitgebreide risicoanalyse die zich richt op de oplossingsrichting.

Projectplan invoeren standaard software

Het projectplan is het belangrijkste document van de projectgroep. Dit bevat minimaal de volgende inhoud:
– Opdracht formulering  en opdrachtgever
– Doelstelling en resultaat
– De projectorganisatie / teams /taakverdeling
– Fasering van het project / mijlpalen per fase
– Afbakening /scope
– Resources & planning
– Reviewers
– Communicatieplan
– Projectnaam

Bestpractices

Bij het opstellen van de mijlpaalproducten kan gebruik worden gemaakt van een aantal bestpractices voor deze fase.

Bestpractice 1
Maak een lijst met alle namen van teamleden met daarbij de afdelingsnaam, het team, de taak binnen het project, hun fysieke locatie, telefoonnummer en e-mailadres. Deze lijst wordt onder alle betrokkenen verspreid.
Bestpractice 2
Veel tijd is te besparen door alvast vooraf de taken, verantwoordelijkheden en tijdschema’s van het projectplan uit te delen. Terugkoppeling in een vroeg stadium helpt bij het vaststellen van de juiste middelen, bij het opsporen van risico’s en het bepalen van de juiste tijdslijnen van de planning.
Bestpractice 3
Tot de validatie is het concept projectplan een goed kennisdocument. Als de validatie heeft plaatsgevonden, hebben alle teamleden ingestemd en zijn de  verantwoordelijkheden verdeeld.
Bestpractice 4
Voor het schatten van de benodigde tijd kan eerst naar de afzonderlijke fases worden gekeken die daarna bij elkaar worden opgeteld. Voor het maken van de kostenschatting en de planning kan een vuistregel worden toegepast. Deze vuistregel geeft de verhouding tussen de verschillende fases aan. SISp1=5%, SISp2=8%, SISp3=12%, SISp4=40%, SISp5=20% en SISp6=15% van de tijd.
Bestpractice 5
Creëer speling tussen de fases bij het opstellen van de planning. Er is dan voldoende tijd om de mijlpaalproducten te valideren en de volgende fase te organiseren. De overgang tussen de fases zal hierdoor soepeler verlopen.

 


-- Printbare PDF-versie --