Requirements

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISp 2.4 Mijlpaalproducten Requirements analyse en Best practices

Mijlpaalproducten requirements Document met Business requirements Overzicht met doelstellingen van de opdrachtgever. SMART gepresenteerd. Document met User  requirements Een overzicht met gebruikerseisen. Document met Software  requirements Een verder uitwerking van de gebruikerseisen opgesplitst in opgesplitst in functionele en niet functionele eisen. Document Randvoorwaarden Een technisch kader waarbinnen de software moet kunnen draaien. Overzicht stakeholders Hier […]

Van Wim Hoogenraad op 1 februari 2017 | Best practices, Methoden | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: Geen

SISp 2.3 Activiteiten vaststellen requirements

Iedere fase binnen de SISP methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase ‘Vaststellen requirements’  bevat de volgende activiteiten. Activiteiten: 1. Verzamel bestaande informatie. 2. Breng structuur aan. 3. Verzamel nieuwe informatie & leg vast. 4. Check op consistentie, volledigheid, juistheid, prioriteit en haalbaarheid 5. Evalueer & maak definitief  Activiteit 1: Verzamel bestaande informatie Een […]

SISp 2.2 Soorten requirements

In de SISp methode verdelen we de requirements in een aantal categorieën.  Deze categorieën hebben we nodig om later een goede keuze te kunnen maken. De categorieën: * Business requirements, De wens van de organisatie is de start van het project. Definieer deze wens(en) duidelijk en ondubbelzinnig. * User requirements, Welke wensen heeft de gebruikersorganisatie, de mensen die […]

SISp 2.1 De requirements fase

Inleiding requirements fase Nu het projectplan definitief is starten we in SISp2 met het vaststellen van de exacte eisen en wensen die aan het standaard software pakket worden gesteld. In deze fase zullen de eisen en wensen van zowel de opdrachtgever als alle verdere belanghebbende,  ondubbelzinnig worden beschreven. Deze eisen en wensen worden ook wel requirements […]

Van Wim Hoogenraad op 19 december 2016 | Analyses, Methoden | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: Geen

Waterval versus cyclisch projectmanagement

Het 6-fasenmodel is een watervalmodel. Dat wil zeggen dat de fases na elkaar plaatsvinden. Net zoals je niet omhoog kan zwemmen tegen een waterval in, kan je in het pure watervalmodel na het doorlopen van een fase ook niet meer terug. Het is niet wenselijk als in de realisatiefase besloten wordt om het ontwerp aan […]

Waarom Requirementsmanagement

Requirements inventariseren, ontwikkelen, opstellen is al enige jaren een soort nieuwe ‘sport’ of ‘hype’, maar waarvoor zijn die eigenlijk nodig. In de praktijk is vaak niet duidelijk waar een bepaalde requirement vandaan komt of wat er precies mee bedoeld wordt. Onderstaand een korte uitzetting van… – wat zijn requirements? – wie is verantwoordelijk voor requirements? – […]

Reduce Complexity: State Key Business Requirements (KBR’s)!

Steven van het Veld, a well-known Dutch independent principal (enterprise) information architect, claims that companies spend more on their website than on their enterprise architecture. This statement seems to be in line with something else I recently heard: Organizations spend much more on their website than on business process improvement, while the Return On Investment […]

Van Hans Lodder op 5 februari 2011 | Adviezen, Methoden | 1 aanvulling
Tags:, ,
Checklisten: 2

The Requirements Management Checklist: Recognize a Project That Benefits from More Grip

Some program managers think that the success of a program is driven by the trust people got during the execution of the program tracks. Those managers do not think the success is attributed to grip, as grip usually is lacking. This leads to the question of the next paragraph. What Is Grip? And perhaps there […]


SISp 2.5 Vaststellen requirements valkuilen en samenvatting

Valkuilen requirements

* Gebruikers begrijpen niet wat ze willen of kunnen dat niet goed onder woorden brengen.
* Gebruikers willen niet toezeggen dat de geschreven requirements juist zijn.
* Gebruikers eisen nieuwe requirements als de kosten en uitvoering al vast staan.
* Communicatie met de gebruikers verloopt traag.
* Gebruikers nemen vaak niet deel aan de recensie.
* Gebruikers zijn technisch niet bekwaam.
* Gebruikers begrijpen het software selectieproces niet.
* Analisten zijn eigenwijs en denken het beter te weten dan de gebruikers.
* Analisten denken na mij de zondvloed en zijn buiten beeld als de selectie van het pakket plaatsvindt.
* Analisten doen niet hun best om de gebruiker te begrijpen en vragen niet verder door.
* De scope van het project is te groot waardoor te veel requirements worden vastgesteld.
* De scope van het project is te klein waardoor noodzakelijke requirements ontbreken.

Samenvatting

Het zorgvuldig in beeld brengen van de wensen en eisen die aan een pakket gesteld gaan worden is een belangrijke succesfactor voor het hele project. Neem de tijd hiervoor.
De belangrijkste basis ingrediënten voor een pakketselectie traject zijn; business requirements, user requirements, software requirements (functionele en niet functionele) en de randvoorwaarden.
De activiteiten binnen deze fase; verzamel eerder vastgelegde informatie, structureer deze, vul aan en specificeer, check op consistentie, volledigheid, juistheid, prioriteit en haalbaarheid. Evalueer zowel het proces als de uitkomsten.
Communiceer door middel van de opgeleverde producten met de relevante stakeholders.
Zorg dat iedereen zich committeert aan de mijlpaalproducten.


-- Printbare PDF-versie --