projectplan

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISp 1.3 Activiteiten inrichten projectmanagement

Iedere fase binnen de SISp methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase Inrichten projectmanagement bevat de volgende activiteiten. Activiteit 1: De projectinitiatie Tijdens de projectinitiatie komen een aantal onderwerpen aan de orde die later onderdeel worden van het projectplan. De initiatie wordt door de opdrachtgever in samenwerking met de projectleider uitgevoerd. Deze worden eventueel […]

SISP 1.2 Het Projectplan

Inleiding projectplan Het belangrijkste mijlpaalproduct van fase SISp1 is het Projectplan. In het vervolg van de methode worden per fase ook plannen gemaakt maar het projectplan is duidelijk anders van aard. In het Projectplan worden belangrijke zaken vastgelegd en fungeert als contract voor de loop van het project. Zaken die vastgelegd worden zijn: * De […]

SISP 1.1 Inrichten projectmanagement

Inleiding Projectmanagement Om een selectie en implementatie project succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat het er een projectteam wordt samengesteld, een duidelijk doel wordt omschreven en een werkwijze wordt beschreven. Een project wordt hiermee beheersbaar en inzichtelijk. De SISp methode gaat ervan uit dat er projectmatig wordt gewerkt. In de eerste fase wordt […]

Definitie fase

Nadat het projectplan, dat gemaakt is in de initiatiefase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men […]

Top 11 van de grootste vertragers van ICT projecten

In dit artikel staan de 11 grootste factoren van vertraging van projecten beschreven. Voor een uitgebreide analyse van deze en andere vertragingsfactoren zie McConnell en Goldratt (McConnell, 1996, Goldratt, 2002). Functionaliteitenaanwas Functionaliteiten aanwas is het fenomeen dat naarmate het project vordert, er steeds nieuwe functionaliteiten bij bedacht en gevraagd worden. Hierdoor komt de software nooit […]

Van administrator op 13 februari 2012 | Achtergronden, Analyses, Knelpunten | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

De zes fasen van een project

Project organisatie

Het model dat hier besproken wordt, vormt de basis voor veel projectmanagementmethodes. In latere hoofdstukken zal nader ingegaan worden op een model dat speciaal geschikt is voor ICT gerelateerde projecten. Om een project in zo goed mogelijke banen te leiden, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het faseren van het […]

Communicatieplan ICT-project

De zachte kant van ICT is ook de zwakke kant Een illustratief gesprekje: De computerverkoper: “Dit nieuwe model is bijna twee keer zo snel als het vorige!” De klant: “Is dat snel genoeg?” Einde gesprek. In een rapport van de OTR Group (2002) wordt een aparte paragraaf gewijd aan het feit dat de zogenoemde soft […]


SISp 1.4 Mijlpaalproducten inrichten projectmanagement

sispMijlpaalproducten SISp 1

Uit de activiteiten van fase SISp 1 volgen een aantal mijlpaal producten. Het belangrijkste mijlpaalproduct is het Projectplan. Samen met de andere projecten wordt het project officieel gestart. De mijlpaalproducten van SISp 1 zijn:

Lijst met project aannames

Randvoorwaarden en uitgangspunten, duidelijk omschreven. Worden in het projectplan bij de afbakening toegevoegd.

Lijst met succesfactoren project

Hierin wordt beschreven welke factoren bijdragen aan het slagen van het project.

Risico analyse project

Afhankelijk van de projectgrootte zal dit een korte lijst zijn met benoemde risico’s en eventuele maatregelen of een uitgebreide risicoanalyse die zich richt op de oplossingsrichting.

Projectplan invoeren standaard software

Het projectplan is het belangrijkste document van de projectgroep. Dit bevat minimaal de volgende inhoud:
– Opdracht formulering  en opdrachtgever
– Doelstelling en resultaat
– De projectorganisatie / teams /taakverdeling
– Fasering van het project / mijlpalen per fase
– Afbakening /scope
– Resources & planning
– Reviewers
– Communicatieplan
– Projectnaam

Bestpractices

Bij het opstellen van de mijlpaalproducten kan gebruik worden gemaakt van een aantal bestpractices voor deze fase.

Bestpractice 1
Maak een lijst met alle namen van teamleden met daarbij de afdelingsnaam, het team, de taak binnen het project, hun fysieke locatie, telefoonnummer en e-mailadres. Deze lijst wordt onder alle betrokkenen verspreid.
Bestpractice 2
Veel tijd is te besparen door alvast vooraf de taken, verantwoordelijkheden en tijdschema’s van het projectplan uit te delen. Terugkoppeling in een vroeg stadium helpt bij het vaststellen van de juiste middelen, bij het opsporen van risico’s en het bepalen van de juiste tijdslijnen van de planning.
Bestpractice 3
Tot de validatie is het concept projectplan een goed kennisdocument. Als de validatie heeft plaatsgevonden, hebben alle teamleden ingestemd en zijn de  verantwoordelijkheden verdeeld.
Bestpractice 4
Voor het schatten van de benodigde tijd kan eerst naar de afzonderlijke fases worden gekeken die daarna bij elkaar worden opgeteld. Voor het maken van de kostenschatting en de planning kan een vuistregel worden toegepast. Deze vuistregel geeft de verhouding tussen de verschillende fases aan. SISp1=5%, SISp2=8%, SISp3=12%, SISp4=40%, SISp5=20% en SISp6=15% van de tijd.
Bestpractice 5
Creëer speling tussen de fases bij het opstellen van de planning. Er is dan voldoende tijd om de mijlpaalproducten te valideren en de volgende fase te organiseren. De overgang tussen de fases zal hierdoor soepeler verlopen.

 


-- Printbare PDF-versie --