projectmanagement

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISp 1.3 Activiteiten inrichten projectmanagement

Iedere fase binnen de SISp methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase Inrichten projectmanagement bevat de volgende activiteiten. Activiteit 1: De projectinitiatie Tijdens de projectinitiatie komen een aantal onderwerpen aan de orde die later onderdeel worden van het projectplan. De initiatie wordt door de opdrachtgever in samenwerking met de projectleider uitgevoerd. Deze worden eventueel […]

SISP 1.1 Inrichten projectmanagement

Inleiding Projectmanagement Om een selectie en implementatie project succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat het er een projectteam wordt samengesteld, een duidelijk doel wordt omschreven en een werkwijze wordt beschreven. Een project wordt hiermee beheersbaar en inzichtelijk. De SISp methode gaat ervan uit dat er projectmatig wordt gewerkt. In de eerste fase wordt […]

SISP 0.1 Geschiedenis ontwikkeling van standaard software

In de beginjaren van de ICT, de jaren 1950, 1960 bestond er nog geen standaard software. Binnen organisaties die in het bezit waren van een computer werden applicaties ontwikkeld door programmeurs die in dienst van die organisatie. – Deze software was precies toegesneden op de wensen van die organisatie. Zogenaamde maatwerk software. Het zorgt ervoor […]

Van Wim Hoogenraad op 4 oktober 2016 | Methoden | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: Geen

Initiatiefase

De initiatiefase is het begin van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is. Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of […]

Een goed geplande kickoff meeting zet de toon voor een succesvol project

Uw eerste project bijeenkomst is een gelegenheid om je plan te delen om het project tot een goed einde te brengen. U dient gebruik te maken van deze eenmalige kans om de groep positief te energizen, de juiste verwachtingen te stellen en richting te geven die u zult helpen het project te voltooien op tijd en […]

Definitie fase

Nadat het projectplan, dat gemaakt is in de initiatiefase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men […]

Rollen binnen een project

In dit artikel worden de verschillende rollen gedefinieerd van mensen die deel uitmaken van een project. Projectleden/projectteam De projectleden zijn de teamleden in het project. De mensen die het project daadwerkelijk uitvoeren en die taken hebben binnen het project. Vaak hebben teamleden verschillende expertisegebieden. Teamleden kunnen intern zijn (eigen personeel) en/of extern (van projectpartners, klanten, […]

Top 11 van de grootste vertragers van ICT projecten

In dit artikel staan de 11 grootste factoren van vertraging van projecten beschreven. Voor een uitgebreide analyse van deze en andere vertragingsfactoren zie McConnell en Goldratt (McConnell, 1996, Goldratt, 2002). Functionaliteitenaanwas Functionaliteiten aanwas is het fenomeen dat naarmate het project vordert, er steeds nieuwe functionaliteiten bij bedacht en gevraagd worden. Hierdoor komt de software nooit […]

Van administrator op 13 februari 2012 | Achtergronden, Analyses, Knelpunten | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Programmamanagement

In dit artikel wordt er dieper ingegaan op de vraagstukken die ontstaan wanneer een organisatie meer projecten tegelijk uitvoert. Dit vraagstuk speelt zich vooral af op het vlak van de relatie tussen het (hogere) management team en de projectleiders en staat verder los van de keuze voor een watervalmodel of een cyclische projectmanagement aanpak. Coördinatie van […]

Waterval versus cyclisch projectmanagement

Het 6-fasenmodel is een watervalmodel. Dat wil zeggen dat de fases na elkaar plaatsvinden. Net zoals je niet omhoog kan zwemmen tegen een waterval in, kan je in het pure watervalmodel na het doorlopen van een fase ook niet meer terug. Het is niet wenselijk als in de realisatiefase besloten wordt om het ontwerp aan […]

Projectrapportage

Er zijn vijf momenten, waarop cruciale beslissingen genomen worden over een project, namelijk na elke projectfase. Dat is niet alleen het moment om de stand van zaken van het project op te nemen en een tussenverslag te schrijven, maar ook om opnieuw te kijken naar de fases die nog moeten komen. Dit zijn de momenten […]

Besturen van een project

Het hanteren van de zes fasen schept overzicht in een project en maakt het daardoor beter bestuurbaar. Maar wat houdt die besturing van het project dan in? Allereerst heeft een projectleider/projectteam te maken met de volgende ingrediënten: 1. Team Er is een sprake van een projectteam, een groep mensen die het projectresultaat zal realiseren. De […]

Van administrator op 9 januari 2012 | Methoden, Organisatie | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

De zes fasen van een project

Project organisatie

Het model dat hier besproken wordt, vormt de basis voor veel projectmanagementmethodes. In latere hoofdstukken zal nader ingegaan worden op een model dat speciaal geschikt is voor ICT gerelateerde projecten. Om een project in zo goed mogelijke banen te leiden, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het faseren van het […]

Waarom slagen projecten?

In de wereld van de ICT is het nu eenmaal zo dat veel projecten mislukken. Er worden cijfers genoemd van 75 tot 90%! In iedergeval vele malen vaker dan bijvoorbeeld in de bouw. Alleen al om die reden lijkt het me niet leuk om in de ICT te werken. Als argument wordt vaak gebruikt dat […]


SISp 1.5 Afsluiten eerste SISp fase

sispSISp 1 is de eerste fase van het project voor het invoeren van uw Standaard Software Pakket. De fase eindigt dan ook met een Startup Bijeenkomst. Een groot aantal leden van het projectteam komen elkaar daar voor het eerst tegen.

Organiseer een startup bijeenkomst (kickoff meeting)

Voordat het projectplan definitief wordt gemaakt en het project formeel gaat beginnen is het verstandig om een bijeenkomst te organiseren voor alle betrokkenen uit de project organisatie en misschien een aantal afgevaardigden vanuit de beoogde gebruikersorganisatie.
Deze bijeenkomst heeft tot doel om de inhoud van het projectplan gezamenlijk te bespreken en eventueel nog aan te scherpen. Pas hierna zal het definitief gemaakt worden.

Valkuilen eerste project fase

1. Het is belangrijk dat alle leden van het projectteam participeren in de projectmeetings. Als iemand ontbreekt kan hij/zij zich minder gebonden voelen aan de afspraken.
2. Elk teamlid is geselecteerd en vrijgesteld voor het project door hun afdelingsmanager. Dit op grond van hun kwaliteiten. Als een teamlid aan het project is toegewezen moet hij zich ook committeren aan de taken. Dit geldt ook voor de afdelingsmanager die de medewerker aan het project ter beschikking stelt. Alleen dan kan het project slagen.
3. De teams van het project moeten op een zo beperkt mogelijk aantal locaties werken zodat ze steeds nauw contact hebben.
4. De doorlooptijd van een project halveert niet door het team te verdubbelen.
5. Bedrijfspolitieke risico’s, de support voor het project valt weg.
6. Het project wordt gebruikt om organisatorische problemen te maskeren.

Samenvatting

De SISp1 fase is bedoeld om het project te organiseren. Het doel, de middelen en de werkwijze worden in kaart gebracht zodat er een verantwoord projectplan kan worden gemaakt. In het projectplan zitten enkele belangrijke mijlpaalproducten. Te weten: de projectaannames, de succesfactoren, de projectorganisatie, de projectplanning en de risico analyse.
Om dit te bereiken wordt een aantal activiteiten uitgevoerd. Dit zijn het selecteren van het team, het maken van de planning, de risico analyse, het maken van het projectplan en de validatie van het projectplan. Pas als het projectplan goed is en de opdrachtgever staat er achter kan er gestart worden met de volgende fase ISSP2. ISSP2 is de eerste fase waarin inhoudelijk naar de functionaliteiten wordt gekeken.


-- Printbare PDF-versie --