pakketselectie

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISp 3.3 Request For Information (RFI)

Het verzoek om informatie (RFI) In deze fase van het project stuurt u de leveranciers op uw longlist een korte vragenlijst. Dit wordt ook wel “Request For Information (RFI)” genoemd. De vragenlijst bevat vragen over alle musthave criteria, algemene bedrijfsinformatie over de leverancier en penetratiegraad van het software pakket in de branche. Als het aantal geselecteerde […]

SISp 3.2 Longlist kandidaat pakketten

Als de requirements goed geprioriteerd zijn moeten ze nu een beeld geven van de belangrijkste eigenschappen die het te selecteren pakket moet hebben. Met deze informatie gaat u op zoek naar pakketten die waarschijnlijk deze eigenschappen bezitten. Een aantal bronnen om kandidaat pakketten te vinden zijn: Bronnen voor de longlist * zusterorganisaties / collega bedrijven […]

SISp 3.1 De selectie fase

Inleiding: selecteren van een softwarepakket In SISp fase 2 wordt uitgebreid onderzocht wat er van het te selecteren pakket wordt verwacht. De wensen en eisen zijn vastgelegd in een aantal documenten en geprioriteerd. Nu gaan we een stap verder in het selectieproces en kijken we naar geschikte kandidaat pakketten. Belangrijk element in deze fase is […]

SISp 2.2 Soorten requirements

In de SISp methode verdelen we de requirements in een aantal categorieën.  Deze categorieën hebben we nodig om later een goede keuze te kunnen maken. De categorieën: * Business requirements, De wens van de organisatie is de start van het project. Definieer deze wens(en) duidelijk en ondubbelzinnig. * User requirements, Welke wensen heeft de gebruikersorganisatie, de mensen die […]

SISP 1.2 Het Projectplan

Inleiding projectplan Het belangrijkste mijlpaalproduct van fase SISp1 is het Projectplan. In het vervolg van de methode worden per fase ook plannen gemaakt maar het projectplan is duidelijk anders van aard. In het Projectplan worden belangrijke zaken vastgelegd en fungeert als contract voor de loop van het project. Zaken die vastgelegd worden zijn: * De […]

SISP 0.7 SISP fasering

Het selecteren en implementeren van een standaard software pakket gebeurt in een aantal stappen, ook wel fases genoemd. Iedere fase levert een resultaat op dat beoordeelt kan worden en bepalend is voor de uitvoering van de volgende fase. Omdat deze fases na elkaar worden uitgevoerd wordt dit ook wel een watervalmethode genoemd. In deze methode […]

SISP 0.6 Projectstart, ICT-Strategie en project opdracht

Aanleiding voor een project Voor het starten van een project is er altijd een aanleiding. Goede aanleidingen zijn: – Groei van de organisatie vraagt om meer functionaliteit en capaciteit. – De organisatie fuseert. – Het aantal bedrijfsprocessen neemt toe. – De bedrijfsprocessen worden complexer. – De huidige oplossing mist functionaliteit en rapportage mogelijkheden. – De […]

SISP 0.5 Suite of Best of Breed

In de markt zijn standaard software pakketten in allerlei soorten en mate te verkrijgen. Dit maakt het vaak lastig om tot een goede selectie van het juiste pakket te komen. Belangrijk onderscheid tussen de verschillende pakketten is de Suite of de Best of Breed oplossing. Suite Bij een suite is sprake van een bundeling van […]

SISP 0.4 Definitie Standaard Software Pakket

Definitie standaard pakket Er zijn een aantal criteria waaraan software moet voldoen om het label standaard software te kunnen krijgen. Een meeste staan vast en over een kleiner aantal valt te discussiëren. In deze reeks richten we ons op standaard software die voldoet aan de volgende kenmerken: 1. Software die meerdere gebruikersorganisaties kent. 2. Gebruikers hebben […]

SISP Methode voor standaardsoftware

Selecteren en Implementeren van Standaard pakketten Ondanks de enorme hoeveelheid standaardsoftware is er geen methode voor het invoeren van een standaard pakket. Bij het inzetten van standaard software in de organisatie komen heel andere uitdagingen kijken dan bij het ontwikkelen van maatwerk software. De methoden die gebruikt worden voor het ontwikkelen van maatwerk zijn dan […]

SISP 0.3 Voor- en nadelen van standaard software

Voordelen standaard software Een belangrijke reden om standaard software te kopen en te gebruiken is het drukken van de kosten. * Standaard software is relatief goedkoper dan maatwerk. Het scheelt immers 50% van de kosten als je samen een pakket laat maken ten opzicht van het zelf laten maken. Als je met z’n vieren bent […]


SISp 3.4 Request For Proposal (RFP)

Of wel de offerte-aanvraag volgens vaste indeling en procedure

Gebruik van de request for proposal (RFP)

Uit de antwoorden van de RFI selecteert u de best scorende leveranciers, deze krijgen nu een uitgebreidere lijst met vragen toegezonden. Dit wordt ook wel “Request For Proposal (RFP)” genoemd. Om een helder beeld te krijgen van het siftwarepakket en de leverancier gaat u in deze vragenlijst in op alle wensen en eisen die gedefinieerd zijn. De documenten met requirements uit de vorige fase kunnen als bijlage worden bijgevoegd bij het RFP. U vraagt tevens een indicatie van de kosten van dit software pakket.

Belangrijke vragen in de RFP zijn:

Hoe gebruiksvriendelijk is het pakket?
Is er keuze voor taalinstellingen?
Is de interface aanpasbaar?
Kan er gemakkelijk data worden uitgewisseld met andere pakketten?
Is er een rapportage tool? Hoe worden de gebruikers en beheerders getraind?
Is er een helpdeks?
Hoe wordt de implementatie begeleid?
Is er goede documentatie aanwezig?
Zijn er gebruikers- en beheerdershandleidingen?
Is deze informatie alleen op papier, digitaal of online beschikbaar?
Wat kost het jaarlijks onderhoud en eventueel applicatie/versie beheer?
Welke hardware configuratie is noodzakelijk? – Configuratie – Besturingssysteem – Werkstation – Netwerk – Cloud

Bied het systeem de mogelijkheid tot:
– Batchverwerking
– Mutatielogging / overzichten
– Aanpasbaarheid layout overzichten
– Database/query  tools

Wat zijn de initiële kosten?
– Van het pakket en de verschillende benodigde modules?
– Moeten er extra kosten voor maatwerk worden gemaakt?
– Wat kosten de basisconfiguratie en het instellen van de werkstations?
– Is er speciale hardware nodig en welke kosten zijn hiermee gemoeid?
– Wat gaat de conversie kosten?
– En hoe hoog zijn de trainingskosten?

De uitnodiging om offerte uit te brengen

In de uitnodiging om een offerte volgens het RFP te maken geeft u het volgende aan:

 1. Om welk pakket het gaat.
 2. Een beschrijving van functionaliteit, welke modules geimplementeerd moeten worden.
 3. De omvang van het pakket en het aantal gebruikers en locaties.
 4. De samenstelling van het sourcingteam / inkooporganisatie en hoe ze te bereiken zijn.
 5. Doel van het RFP, b.v. verkrijgen gebruikslicenties of afsluiten beheerovereenkomst.
 6. De contractduur van de af te sluiten licentie/overeenkomst.
 7. Welke procedure gevolgd wordt tijdens het RFP traject inclusief de gelegenheid om vragen te stellen.
 8. Aanvaardingsvoorwaarden voor de offerte. B.v. volledig en op tijd ingeleverd op het juiste adres. Het benodigde aantal exemplaren, ondertekening door een bevoegd persoon, nummering van de bijlagen en een elektronische versie kunnen randvoorwaarden zijn. De uit te brengen offerte dient geheel kosteloos en vrijblijvend te zijn.
 9. Welke contractvoorwaarden van toepassing zijn bij gunning.
 10. Hoe de RFP moet worden opgezet inclusief hoofdstukindeling.
 11. Welke inhoudelijke documenten opgenomen moeten worden in de bijlagen.
 12. De gunningscriteria zoals bijvoorbeeld de economisch voordeligste aanbieding, de prijs en de contractvoorwaarden.
 13. Tijdsplanning en sluitingsdatum van het offertetraject. Geldigheid van de offerte b.v. 90 dagen.
 14. Een begrippenlijst waarbij wordt uitgelegd wat met bepaalde begrippen wordt bedoeld.

RFP begrippen

Inschrijver: de gegadigde die een offerte indient.

Kandidaat inschrijver: de geselecteerde partij die van de aanbesteder de offerteaanvraag heeft ontvangen.

Offerte: een door de inschrijver ingediende offerte op de door de aanbesteder toegezonden offerteaanvraag.

Offerteaanvraag: de beschrijving van de op te leveren software en activiteiten, de daarbij behorende gegevens, technische specificaties en de door de aanbesteder te hanteren voorwaarden waar de inschrijver bij het uitvoeren van de opdracht aan moet voldoen, alsmede de beschrijving van de wijze waarop en de criteria waarmee de aanbesteder de leverancier zal selecteren.

Pre-bid meeting: bijeenkomst waarin aan alle kandidaat inschrijvers een mondelinge toelichting op de offerteaanvraag wordt gegeven.

Preferred supplier: best scorende inschrijver.

Aanvullingen op de RFP

Geef aan welke informatie u aanvullend wilt ontvangen en hoe, bijvoorbeeld:

Commerciële aspecten zoals:

 • Prijsspecificaties
 • de hoeveelheden
 • prijstabel
 • prijsaanpassingen
 • verklaringen

Inhoudelijke aspecten zoals:

 • Service Level Agreement
 • Certificeringen van medewerkers
 • Vertragingen
 • Rapportages
 • Implementatie aspecten
 • Onderhoud aan de software
 • Opleidingen en documentatie
 • Investeringen

De Shortlist van geselecteerde leveranciers

De offerte die aan alle gestelde eisen voldoet en het de beste invulling geeft aan de hierboven genoemde gunningscriteria, wordt gezien als de economisch voordeligste aanbieding.
Na een grondige vergelijking van de antwoorden die de leveranciers hebben ingestuurd kunt u een shortlist opstellen. Deze bestaat uit maximaal 3 leveranciers. Met deze leveranciers wordt de volgende stap van deze projectfase ingegaan, Bedrijfscase & Product demo.


-- Printbare PDF-versie --