mijlpaalproducten

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISp 1.4 Mijlpaalproducten inrichten projectmanagement

Mijlpaalproducten SISp 1 Uit de activiteiten van fase SISp 1 volgen een aantal mijlpaal producten. Het belangrijkste mijlpaalproduct is het Projectplan. Samen met de andere projecten wordt het project officieel gestart. De mijlpaalproducten van SISp 1 zijn: Lijst met project aannames Randvoorwaarden en uitgangspunten, duidelijk omschreven. Worden in het projectplan bij de afbakening toegevoegd. Lijst […]

Voorbeeld invoeringsplan

Voordat applicaties in een organisatie worden ingevoerd, is het belangrijk na te gaan op welke wijze dit invoeringsproces kan worden gerealiseerd. Betreft de invoering een nieuw systeem met eventueel ingrijpende organisatorische gevolgen (bijvoorbeeld andere werkwijze e.d.) dan is een projectmatige aanpak van de invoering zeker aan te bevelen.
Om een invoeringstraject goed te managen dient het project te worden gefaseerd (onderverdelen van projectactiviteiten), waarbij de activiteiten uit die fasen door middel van sturing en regeling planmatig moeten verlopen èn beslissingen op de juiste plaats en tijd genomen kunnen worden. [Klik op de titel voor het gehele artikel]


SISp 2.4 Mijlpaalproducten Requirements analyse en Best practices

Mijlpaalproducten requirements

 1. Document met Business requirements
  Overzicht met doelstellingen van de opdrachtgever. SMART gepresenteerd.
 2. Document met User  requirements
  Een overzicht met gebruikerseisen.
 3. Document met Software  requirements
  Een verder uitwerking van de gebruikerseisen opgesplitst in opgesplitst in functionele en niet functionele eisen.
 4. Document Randvoorwaarden
  Een technisch kader waarbinnen de software moet kunnen draaien.
 5. Overzicht stakeholders
  Hier worden alle betrokkenen beschreven met hun contactgegevens en hun rol binnen en buiten het project.

Bestpractices

Bestpractice 1
– Het is ondoenlijk om een volledige en complete wensen en eisenlijst te hebben, het streven is zo volledig mogelijk te zijn.  Tijd en geld zijn echter gelimiteerd. Wees je wel bewust dat je niet complete bent.
Bestpractice 2
– Documenteer!  In de volgende fases van deze methode kunnen de eisen wijzigen en bijgesteld worden. Motiveer en documenteer deze zorgvuldig. Later moet je kunnen verklaren waarom je uit de planning of het budget bent gelopen. Mogelijk is goedkeuring van de projectgroep of opdrachtgever nodig
Bestpractice 3
– Betrek zoveel mogelijk belanghebbende bij het opstellen van de requirements en zorg dat de stakeholders die je interviewt zich voldoende hebben ingelezen in het project en de doelstellingen. Zo creeër je een breed draagvlak voor het pakket en de slagingskansen voor het project vergroten.
Bestpractice 4
Stel dezelfde vragen aan verschillende belanghebbende met steeds andere formuleringen, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.


-- Printbare PDF-versie --