kosten

SISp 1.3 Activiteiten inrichten projectmanagement

Iedere fase binnen de SISp methode bestaat uit een aantal activiteiten. De fase Inrichten projectmanagement bevat de volgende activiteiten. Activiteit 1: De projectinitiatie Tijdens de projectinitiatie komen een aantal onderwerpen aan de orde die later onderdeel worden van het projectplan. De initiatie wordt door de opdrachtgever in samenwerking met de projectleider uitgevoerd. Deze worden eventueel… lees verder »

Overzicht op ICT en IT kosten

Rookgordijnen rond ICT en IT kosten? Het totale ICT budget van ondernemingen beloopt 2 tot 20 % van het totale ondernemingsbudget. Rekent u maar even uit wat u op jaarbasis kunt ‘verdienen’ als daar 10 tot 20 % of meer op bespaard wordt. De praktijk laat zien dat dit in veel gevallen mogelijk is. De… lees verder »

Economisch beheer van ICT

Samenvatting van eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Nederland moet de hoge uitgaven aan ICT beter benutten. Driekwart van ICT-budgetten wordt aan ICT-beheer besteed maar er is betrekkelijk weinig bekend over de dynamiek van ‘economisch beheer’. De bedrijfseconomische functie van beheer is vooral het bewerkstelligen dat het potentieel van gedane investeringen wordt benut. Verbetermogelijkheden worden vooral… lees verder »

Kosten van applicatiebeheer onder de loep

Samenvatting van een artikel van Wil van der Drift en Mark Smalley, eerder op ASL BiSL Foundation De laatste jaren kijken veel organisaties kritischer dan voorheen naar hun kosten, ook voor de ICT-ondersteuning. Uiteraard moet ook naar de opbrengsten worden gekeken, maar de actuele trend is om de kosten onder de loep te nemen. Dit artikel verkent het gebied… lees verder »

Beheerkosten en -baten in de greep

Samenvatting van een eerdere publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Economische aspecten van beheer van applicaties onder de loep Uit rapporten en enquêtes onder IT-managers blijkt dat een derde van de IT-kosten wordt besteed  aan het beheer van applicaties, en dat aandeel wordt alleen maar groter. Niet verwonderlijk dat er groeiende aandacht is voor… lees verder »

Life Cycle van applicaties als basis voor kostenreductie

Samenvatting van eerdere publicatie van de ASL BiSL Foundation. Om het ASL framework te verbeteren en de huidige kennis en ervaring te delen, organiseert de werkgroep Development van de ASL-Foundation regelmatig verdiepingsavonden (Zie kader verdiepingsavonden). Ook over het ASL procescluster Applications Cycle Management (ACM) zijn twee verdiepingsavonden geweest. In de belangrijkste inzichten en ervaringen van de sessie…. lees verder »

Verdien geld, breng de verwerkingskosten omlaag

Tijdens de informatie-analyse wordt een kosten/baten-analyse gemaakt van het te bouwen systeem t.o.v. het bestaande systeem. Omdat in deze fase meestal nog sprake is van aannames en verwachtingen kunnen met name eindgebruikers niet bepalen of de gepresenteerde cijfers juist zijn. Niet zelden worden de kosten van het te bouwen systeem voor zowel de realisatie als de exploitatie te optimistisch ingeschat. We moeten natuurlijk uitgaan van de betrouwbaarheid van de deskundigen en hun optimisme zien als het vertrouwen in hun eigen technieken. Niet te min komt het voor dat de cijfers bewust gunstiger uitvallen om zo het nieuwe informatiesysteem gemakkelijker te kunnen verkopen. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

OmschrijvingVragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Realisatie en acceptatietest op: 2017-03-10 12:39 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Sidebar