ITIL

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu?

In 2009 is een nieuwe versie van ASL op de markt gekomen: ASL 2. In het boek waarin ASL2 wordt beschreven wordt summier ingegaan op de relatie tussen de ASL-processen en infrastructuurmanagement, maar niet op de relatie met ITIL. Eerder is al wel literatuur verschenen die ASL 1 vergelijkt met ITIL v2 en ITIL v3. In dit artikel […]

Van Machteld Meijer op 23 maart 2011 | Analyses, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , , , ,
Checklisten: Geen

Alignment White Paper ITIL® V3 and ASL

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation Sound Guidance for Application Management and Application Development Machteld Meijer, Mark Smalley & Sharon Taylor Abstract In May 2007, the Office of Government Commerce (OGC) released a new version of ITIL. Aspects of Application Management are to be found in all five volumes of the core guidance. […]

Van Mark Smalley op 9 februari 2011 | Methoden, White papers | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 3

ITIL v3 en ASL, een Latrelatie

Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation   In de nieuwe versie van ITIL is vrij veel veranderd. Aspecten van applicatiebeheer komen in alle vijf kernboeken voor en de raakvlakken met ASL lijken nadrukkelijker aanwezig dan in de vorige versie. Toch zijn er op diverse gebieden verschillende opvattingen binnen ITIL en ASL over wat applicatiebeheer is en hoe dat wordt ingevuld. Dit artikel […]


Het Negenvlaksmodel

Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het negenvlaksmodel afbeeld, zoals ontwikkeld door Rik Maes et al.

Het model onderscheidt drie besturingsdomeinen:

  1. Bedrijfsvoering (Bedrijfsdomein) – In dit domein bevindt zich de reguliere bedrijfsvoering met al haar facetten, zoals mensen, middelen, processen etc.
  2. Informatie & communicatie voorziening (Informatie domein) – In dit domein gaat het specifiek om informatie als ondersteunend middel voor het bedrijfsdomein. Hier wordt de vraag naar informatievoorziening vanuit het bedrijfsdomein vertaald in een vraag naar ICT (technologie).
  3. Informatie & communicatie technologie (ICT-domein) – In dit domein gaat het specifiek om de ontwikkeling en exploitatie van ICT(technologie).

Op de verticale as zien we de besturingsniveaus zoals we die kennen uit het besturingsframe: strategisch (richten), tactisch (inrichten) en operationeel (verrichten). Dit model is afgeleid van het Strategic Alignment-model van Henderson en Venkatraman (IBM, 1993).

Relatie negenvlaksmodel en het besturingsframe

Wanneer we het negenvlaksmodel wat algemener beschouwen, zien we dat het een gecomprimeerde versie is van het besturingsframe. Het model plaatst de vraag naar het middel informatievoorziening centraal. De aanbodkant bevind zich in de rechterkolom. Alle overige aspecten zoals resultaten, mensen en middelen (exclusief informatie) zijn in de linkerkolom afgebeeld. Op dezelfde wijze kunnen we ook ‘modellen’ maken voor facilitaire voorzieningen.

Het negenvlaksmodel is geen procesmodel, noch wetenschappelijk onderbouwd. Het is vooral een handig model om over processen, functies en rollen van ICT en informatiemanagement binnen een organisatie te praten.

Het negenvlaksmodel is minder geschikt om nieuwe ontwikkelingen zoals ICT-regie en uitbesteding te duiden. Daarvoor dienen we ook -in termen van het besturingsframe- de ketenaspecten mee te nemen.

Informatiemanagement processen: ICT-regie

Door de toenemende verwevenheid van ICT en bedrijfsvoering zullen de organisatie eenheden een steeds prominentere rol claimen in de besturing. Informatiemanagement steeds belangrijker en daarom ingebed in de organisatie eenheden. Aan de andere kan zal ICT steeds meer uitbesteed worden aan externe service providers. We zien deze trends weergegeven in het onderstaande IS Lite model van Gartner.

Dit stelt organisaties voor een grote uitdaging omdat zowel informatiemanagement “het managen van de vraag” als uitbesteding “het managen van de levering” een steeds hoger niveau van professionaliteit vragen, terwijl de uitvoering steeds meer binnen de reguliere operatie moet worden aangestuurd.

Om hieraan tegemoet te komen worden ICT-service organisaties een Demand-Supply Organisatie (DSO) ingericht met een centrale ICT-regie functie die alle processen op strategisch en tactisch niveau coördineert. De besturingskant van Informatiemanagement evolueert daarmee in grotere organisaties naar ICT-regie (ICT-governance) en integreert ook de Enterprise Architectuur functie (ICTRA). Bedrijfsstrategie, Informatiestrategie én ICT-strategie worden in de strategische besturingsprocessen van de organisatie geïntegreerd.

Deze ontwikkeling heeft ook invloed op de belangrijkste ICT-rollen zoals weergegeven in onderstaande figuur.

Uitgewerkt naar functionarissen:

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel op 123management.nl

 


-- Printbare PDF-versie --