Het Nieuwe Werken

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Het Nieuwe Werken, een containerbegrip?

Het lijkt erop dat Het Nieuwe Weken is verworden tot een containerbegrip, een verzamelbegrip zonder scherp geformuleerde betekenis waardoor het voor de geïnteresseerde lastig is om vast te stellen wat er nou exact wordt bedoeld. En of het voor zijn situatie goed past. Het Nieuwe Werken kan inmiddels zo veel betekenen dat het eigenlijk niets […]

Van Pointer Networks op 26 juni 2013 | Achtergronden, Adviezen | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Roadmap Enterprise Social Network

Als de organisatie het idee heeft opgevat om een sociaal netwerk in te zetten voor alle interne en externe communicatie, hoe ga je dat aanpakken? Pointer Networks heeft een roadmap samengesteld, in het Nederlands een plan van aanpak, welke elementen van belang zijn voor een succesvolle implementatie. Het is een soort Tom-Tom voor invoering van […]

Cloud Computing: De ‘driver’ voor Het Nieuwe Werken?

Ons wordt wel eens de vraag gesteld of Cloud Computing dé driver is voor Het Nieuwe Werken? Hier kunnen we kort en bondig over zijn, het antwoord is nee. Drivers voor Het Nieuwe Werken komen namelijk voort uit geheel andere beweegredenen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbesparing, aantrekkelijk werkgeverschap, een hogere klanttevredenheid of duurzaamheid. Een belangrijk element […]

Het Nieuwe Werken

Iedere organisatie krijgt vroeg of laat met Het Nieuwe Werken te maken. Het roept vragen op als: hoe blijf ik de concurrentie voor? hoe houd ik mijn kosten op peil? hoe houd ik talentvolle werknemers aan boord? Kortom, hoe blijf ik als organisatie succesvol en productief? In een kenniseconomie zijn werknemers voor werkgevers de grootste […]

Het nieuwe werken en oude Arbo-regels: Thuiswerkvrees is onnodig

De belangstelling voor thuiswerken groeit snel. Niet alleen werknemers, maar ook bedrijven zien hiervan de voordelen. Toch schrikken veel werkgevers er in de praktijk voor terug. Ze wijzen daarbij naar de Arbo-regels die uitgaan van een traditionele werkomgeving. Gastblogger Cas Hoogbergen van de werkgeversvereniging AWVN vindt deze angst van werkgevers onnodig. Ook onder oude Arbo-regels […]

Thuiswerken eist discipline van werknemer en organisatie

Tijdens de Week van Het Nieuwe Werken was er veel aandacht voor de flexibilisering van werktijden en werklokaties. Maar Het Nieuwe Werken komt niet goed van de grond zolang werknemers en organisaties zich éénzijdig focussen op de voordelen en te weinig rekening houden met de barrières. Gastblogger Gert Meijer stelt een stapsgewijze aanpak voor om thuiswerken […]

Van Personeelslog op 9 mei 2011 | Adviezen, Analyses, Organisatie | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Het Nieuwe Werken: 20 fouten om te vermijden

ICT- en kantoorinrichtingleveranciers willen het ons graag verkopen: Het Nieuwe Werken. De praktijk leert dat bij invoering van Het Nieuwe Werken veel meer komt kijken dan de aanschaf van nieuwe ICT-tools en de inrichting van mooie flexplekken en hippe ruimtes voor overleg en ontmoetingen. Op basis van gebruikerservaringen zet Personeelslog 20 veel gemaakte fouten op […]

Gedetacheerde notebooks

Steeds meer zakelijke notebooks missen een thuisbasis. Ze zijn met een werknemer op pad in het kader van een project of vanwege het flexwerkadagium, dat ‘werken waar je kunt’ voorschrijft. Alles in het teken van flexibiliteit, tegemoetkoming aan de benodigdheden van de werknemer of kostenbesparing, natuurlijk. Het gevolg is een potentiële nachtmerrie voor de IT-beheerafdeling. […]

Is ICT al toe aan Het Nieuwe Werken?

Voor bedrijven die willen beginnen met Het Nieuwe Werken, is er sinds kort een online test van de Erasmus Universiteit. Deze graadmeter maakt duidelijk wat de werkgever allemaal tegen komt voordat het nieuwe werken kan worden ingevoerd. Het Nieuwe Werken stelt werknemers in staat te werken waar en wanneer ze maar willen. Om bedrijven die […]

Van Personeelslog op 29 april 2011 | Analyses, Organisatie | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 2

Het Nieuwe Werken vraagt stevige beveiliging van de eindpunten

De beveiliging van eindpunten is ingewikkelder geworden en vergt steeds meer inzet van personeel. Ondertussen zijn medewerkers steeds mobieler geworden, wat bij traditionele modellen voor eindpuntbeveiliging tot vertragingen in synchronisatie kan leiden. Een ‘cloud’-model biedt meer geruststelling bij IT-beveiliging, omdat bedrijven van elk formaat toegang hebben tot de beste apparatuur en meest getalenteerde beveiligingsexperts. — […]

Engagement

Sleutel tot het succesvol implementeren van sociale netwerken en HNW. De introductie van Sociale Media heeft geleid tot een hernieuwde uitvinding van marketing, communicatie en het verspreiden van informatie. Inmiddels is Sociale Media voor vele bedrijven en organisaties een “heilige” vorm van interactief communiceren die hen de mogelijkheid biedt om klanten, prospects en beslissingsnemers samen […]

Fundamenten voor Sociale Business

Sociale business wordt voor een onderneming een voorwaarde voor succes. Zakelijke inzet van Sociale Netwerken bewijzen hun waarde door de mogelijkheden van een snellere en flexibele samenwerking tussen medewerkers, relaties en klanten. Het belang van sociale netwerken in de onderneming neemt toe daar er steeds meer medewerkers en relaties bekend raken met het gebruik van […]

Het belang van cultuur wordt bij overgang naar Het Nieuwe Werken vaak onderschat

Het Nieuwe Werken biedt vrijheid. Maar hoe zit het met verantwoordelijkheid? En wat betekent het Nieuwe Werken voor leidinggevenden? Hoe organiseer je samenspel en tegenspel? Het Nieuw Werken betekent nieuwe technologie en nieuwe kantoren. Maar het succes ligt niet in technologie en architectuur. De kernvraag is hoe je ruimte geeft als leidinggevende en hoe een […]

Mini checklist voor inzet van sociale software

Om te kunnen vaststellen of uw bedrijf of instelling kan profiteren van sociale software bestaan vele uitgebreide onderzoeken. Wij zetten hiervoor De Factor 4 in, Factor 4 is een meertalige webscan die gebouwd is vanuit een visie op de betrokkenheid van medewerkers, wat een cruciaal factor is voor de productiviteit van een medewerker en een organisatie. […]


Op maat organiseren van Het Nieuwe Werken

Bij Het Nieuwe Werken draait alles om het “werk”, en niet bijvoorbeeld om de technologie, huisvesting of mobiliteit.

Het doel is niet plaats- en tijdsonafhankelijk werken, het doel is zo effectief en efficiënt mogelijk werken. Voor sommige organisaties betekent dit weliswaar plaats- en tijdsonafhankelijk werken, voor andere juist het tegenovergestelde. Het Nieuwe Werken is echter nooit een doel op zich en zal voor elke organisatie een andere betekenis hebben.

In het zoeken naar een passend werkconcept moet een organisatie uitgaan van het werk dat ze doet, de verschillende functies die hierin te onderscheiden zijn en hoe deze zich in de toekomst zouden kunnen ontwikkelen. Inzicht in deze ontwikkelingen geeft zicht op de wijze waarop dit werk zal moeten worden ondersteund.

Hoe inzicht te verkrijgen

Om een passend werkconcept goed op het netvlies te krijgen, is een plan van aanpak voor Het Nieuwe Werken onontbeerlijk. Dit helpt immers bij het verkrijgen van inzicht in de Het Nieuwe Werken-strategie van een specifieke en unieke organisatie.

De invoering van Het Nieuwe Werken zal immers veranderingen teweegbrengen in de traditionele ordening van het werk, in de relatie tussen werkgever en werknemer, maar ook in de relatie tussen werk en de ondersteuning van het werk, huisvesting en faciliteiten.

Stappenplan HNW

De organisatie van het werk en kantoorinrichting staan centraal en kan in een viertal fases worden aangepakt.

Fase 1: in kaart brengen van het eigen werkpotentieel
Meet de huidige en gewenste situatie van medewerkers op de verschillende aspecten van Het Nieuwe Werken en hun veranderingsbereidheid hiervoor. Denk hierbij aan de aansturing van medewerkers door een manager; die zal wezenlijk anders en minder vastomlijnd zijn omdat er andere samenwerkingsverbanden en relaties ontstaan: samenwerken met klanten, partners, zzp’ers, onderzoekers en mensen uit specifieke netwerken.

Fase 2: berekenen van benodigd aantal werkplekken en vierkante meter
De opvatting dat werkzaamheden in één gebouw en gedurende kantooruren dienen plaats te vinden, zijn we al lang aan het verlaten. Een meting van de bezettinggraad geeft inzicht in het huidige gebruik van ruimten en faciliteiten. Breng zorgvuldig de benodigde facilitaire ondersteuning in kaart aan de hand van persona’s en de werkelijk uitgevoerde activiteiten.

Fase 3: opstellen van een nieuw concept van werken
De informatie verkregen uit de fases 1 en 2 geeft het management en de werkgroep(en) inzicht in het formuleren van de visie en de kritische succesfactoren. De gestelde uitgangspunten worden vervolgens concreet gemaakt in een pakket van eisen (businesscase). Meerwaarde ontstaat wanneer er een goed beeld is van de organisatie, de ontwikkeling van haar werk en wanneer de vraagstukken integraal worden aangepakt vanuit een duidelijke visie op het waarom.

Fase 4: implementatie van de onderdelen van de nieuwe manier van werken
Het plan van aanpak dient te worden opgedeeld in hapklare en realistische stappen. Betrokkenheid van medewerkers is essentieel. Deze dienen te worden ondersteund door middel van coaching en trainingen. Een mindmap met meer gedetailleerde items van het plan van aanpak kan sturing geven aan het gehele implementatieproces.

Het plan van aanpak is vervat in een mindmap die gratis is te downloaden. De mindmap is gemaakt met het pakket Smartdraw en indien u daarover beschikt kunnen we de Smartdraw-versie toesturen. In andere gevallen kunnen we op verzoek aanpassingen maken.

Aad van den Kieboom

 

Pointer Networks (PNW)

 


-- Printbare PDF-versie --