evaluatie

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Het Project evaluatieformulier

D.m.v. een projectevaluatie onder alle betrokken gebruikers is te achterhalen waar er tijdens het project fouten gemaakt zijn. Van de analyse van deze fouten is te leren hoe verbeteringen voor een volgend project kunnen worden doorgevoerd. D.m.v. een formulier is op eenduidige en eenvoudige wijze inzicht te krijgen over het verloop van het project. [Klik op de titel voor het gehele artikel]

Van Wim Hoogenraad op 3 januari 2011 | Best practices | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 2

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op ICT-projecten.
VKA onderschrijft veel van deze aanbevelingen van de Rekenkamer en onze praktijkervaring leert dat de focus moet liggen op:
•goed opdrachtgeverschap
•het vermogen om te veranderen met programma’s, verbeteren met projecten en verankeren
•de vier cruciale bestuurlijke randvoorwaarden bij ICT-trajecten

Onder de titel “De leeuwentemmer op het slappe koord. Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten” wordt in een toegankelijk boekje ingegaan op deze aspecten in hun onderlinge samenhang. Met dit gratis boekje uit de kennisreeks van VKA willen wij onze bijdrage leveren aan het debat hoe de slagingskans van ICT gerelateerde veranderingen in de (semi)publieke sector kan worden verhoogd.

Download het eerste hoofdstuk en de management samenvatting of bestel deze publicatie kosteloos bij Verdonck, Klooster & Associates http://www.vka.nl/ppm.


-- Printbare PDF-versie --