cloud

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

Beheersing van Informatie Voorziening uit de wolk Door Lex Scholten en Frank van Outvorst Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”. Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie. Het thema “regie op informatievoorziening” […]

Van administrator op 4 augustus 2015 | Discussies, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 2

Cloud Computing

Cloud computing. Tegenwoordig wordt er veel over geschreven en gesproken door leidinggevenden in de IT-sector en de bedrijfswereld, IT-analisten en anderen. Sommigen vinden het een ontwrichtende trend die een nieuwe fase inluidt in de evolutie van het internet. Voor anderen is het gewoon een hype, omdat het gebruikmaakt van al lang bestaande IT-technologieën. Maar wat […]

Van administrator op 31 oktober 2011 | Achtergronden, Definities | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 3

De cloud, een mistige propositie

De uitspraak “oude wijn in nieuwe zakken” aangaande de “Cloud” kan je in verschillende artikelen tegenkomen. Daarnaast zijn er ook al verschillende gevallen bekend van haperende Cloud diensten waarbij de dienst een paar dagen  niet beschikbaar was. In sommige gevallen hebben deze problemen tot definitief data verlies geleid. Desondanks “Cloud” is nog steeds een hot topic. Het voornaamste […]

Cloud Computing: De ‘driver’ voor Het Nieuwe Werken?

Ons wordt wel eens de vraag gesteld of Cloud Computing dé driver is voor Het Nieuwe Werken? Hier kunnen we kort en bondig over zijn, het antwoord is nee. Drivers voor Het Nieuwe Werken komen namelijk voort uit geheel andere beweegredenen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbesparing, aantrekkelijk werkgeverschap, een hogere klanttevredenheid of duurzaamheid. Een belangrijk element […]

In de wolken met “the cloud”?

Op dit moment wordt er veel geschreven en gesproken over Cloud Computing. Voordat ik verder ga, de definitie van Cloud Computing is volgens Wikipedia: “Cloud computing is een parallel computersysteem waarbij de software verdeeld is tussen meerdere computers op het internet. De “cloud” (Nederlands: wolk) staat voor het internet en de delen en acties van […]

Van Jan Martijn Broekhof op 26 april 2011 | Adviezen, Analyses, Definities | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 2

Definities en kenmerken van Cloud

Definitie van cloud

Cloud is een verzamelnaam voor technieken die een zekere mate van gemeenschappelijk gebruik van I of IT, geredeneerd vanuit het perspectief van de individuele eindgebruiker, ondersteunen. Strikt genomen is de techniek dan ook niet zo nieuw – het gebruik van een gemeenschappelijke printer of schijf valt ook al onder de definitie.

Verschillende inhoud van cloud-services

•Infrastructure as a service – IAAS:

gemeenschappelijk gebruik van hardware. Bijvoorbeeld computers, printers, schijven, netwerkvoorzieningen.

• Platform as a service – PAAS:

algemene voorzieningen waar de eindgebruiker zijn eigen applicaties op kan draaien. Bijvoorbeeld operating systeem, database management systeem.

• Software as a service – SAAS:

de meest vergaande vorm, waar ook de applicaties in de cloud staan.

Toepassingsmodellen van cloud

• Private cloud: de gedeelde resource (bijvoorbeeld de printer of een applicatie) is alleen binnen de eigen organisatie beschikbaar;

• Public cloud: iedereen kan gebruik maken van de voorziening (bijvoorbeeld Google docs of Office 365);

• Community cloud: een toepassing voor een beperkte groep gebruikers (bijvoorbeeld klanten van een bepaalde leverancier);

• Hybride cloud: een mengvorm van de bovenstaande drie vormen.

Kenmerken van cloud

1. Rapid elasticity– de gebruiker kan indien nodig snel extra capaciteit bij- en afschakelen, al naar gelang de behoefte. Hiermee voorkomt men dat voorzieningen constant gedimensioneerd zijn op de hoogste behoeftepiek.

2. Broad network access– de gebruiker kan overal bij de resource – bij een private cloud op alle werkstation in het bedrijf, bij een public cloud zelfs op elke PC met internettoegang.

3. Resource pooling – doordat niet alle gebruikers tegelijkertijd de resources nodig hebben, is het mogelijk om dezelfde resource voor meerdere gebruikers te benutten.

4. Measured service– omdat de gebruiker de resource niet hoeft te kopen maar alleen capaciteit afneemt, is het mogelijk om de kosten te relateren aan het gebruik.

5. On-demand self-service – de gebruiker kan direct bepaalde capaciteit afnemen. Er is geen sprake van lange levertijden of opzegtermijnen.


-- Printbare PDF-versie --