cloud computing

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

De cloud, een mistige propositie

De uitspraak “oude wijn in nieuwe zakken” aangaande de “Cloud” kan je in verschillende artikelen tegenkomen. Daarnaast zijn er ook al verschillende gevallen bekend van haperende Cloud diensten waarbij de dienst een paar dagen  niet beschikbaar was. In sommige gevallen hebben deze problemen tot definitief data verlies geleid. Desondanks “Cloud” is nog steeds een hot topic. Het voornaamste […]

Cloud Computing: De ‘driver’ voor Het Nieuwe Werken?

Ons wordt wel eens de vraag gesteld of Cloud Computing dé driver is voor Het Nieuwe Werken? Hier kunnen we kort en bondig over zijn, het antwoord is nee. Drivers voor Het Nieuwe Werken komen namelijk voort uit geheel andere beweegredenen. Denk bijvoorbeeld aan kostenbesparing, aantrekkelijk werkgeverschap, een hogere klanttevredenheid of duurzaamheid. Een belangrijk element […]

In de wolken met “the cloud”?

Op dit moment wordt er veel geschreven en gesproken over Cloud Computing. Voordat ik verder ga, de definitie van Cloud Computing is volgens Wikipedia: “Cloud computing is een parallel computersysteem waarbij de software verdeeld is tussen meerdere computers op het internet. De “cloud” (Nederlands: wolk) staat voor het internet en de delen en acties van […]

Van Jan Martijn Broekhof op 26 april 2011 | Adviezen, Analyses, Definities | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 2

Cloudy Application Management

Samenvatting van volledige publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Adoption of Cloud Computing – in particular Software as a Service – will confront the ‘business-facing’ Application Management function with changes that add extra complexity to the execution of approximately half of the processes that Application Management entails. ‘Business-facing’ refers not to the one-to-many […]


Cloud Computing

Cloud computing. Tegenwoordig wordt er veel over geschreven en gesproken door leidinggevenden in de IT-sector en de bedrijfswereld, IT-analisten en anderen. Sommigen vinden het een ontwrichtende trend die een nieuwe fase inluidt in de evolutie van het internet. Voor anderen is het gewoon een hype, omdat het gebruikmaakt van al lang bestaande IT-technologieën. Maar wat is cloud computing nu precies? Voor een gebruiker is cloud computing een manier om toegang te krijgen tot IT-services, zonder dat hij de onderliggende technologie hoeft te begrijpen.

 

Voor een bedrijf levert cloud computing op eenvoudige wijze services die tegemoetkomen aan klanten- en bedrijfsbehoeften en biedt het onbegrensde schaalbaarheid en gedifferentieerde servicekwaliteit (QoS) ter bevordering van snelle innovatie en besluitvorming. Het is een service acquisition and delivery-model: het stelt bedrijven in staat IT-services te gebruiken en te leveren. Als het optimaal wordt gebruikt en deel uitmaakt van een globale IT-strategie, kan het bedrijven helpen de bedrijfsprestaties te verbeteren en de kosten verbonden aan het leveren van IT-services te beheersen.


Veranderende businessomgeving

In een wereld waar bijna iedereen en alles verbinding kan maken met het internet, leidt de exponentiële stijging van de hoeveelheid informatie en het aantal met internet verbonden apparaten tot een dilemma: zowel de IT-complexiteit als de vraag naar vereenvoudiging nemen toe. Bedrijven worden geconfronteerd met een snel veranderende businessomgeving, wereldwijde en binnenlandse concurrentiedruk en eisen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze streven ernaar hun volledige potentieel te benutten door snel innovatieve businessmodellen te implementeren en tegelijkertijd IT-obstakels die innovatie en veranderingen belemmeren uit de weg te ruimen. Deze uitdagingen vragen om een nieuw model voor een dynamische infrastructuur waarmee bedrijven snel kunnen innoveren op het gebied van applicaties, services en service delivery. Cloud computing kan een van de bouwstenen zijn van een dergelijke infrastructuur. De onderliggende technologieën van cloud computing kunnen ook deel uitmaken van een innovatieve IT-aanpak die gericht is op het creëren van een dynamischer bedrijf, waarvan de applicaties en services niet langer gebonden zijn aan een vaste onderliggende infrastructuur en snel kunnen worden aangepast aan veranderingen.

 

Mogelijke voordelen van cloud computing

IBM beschouwt cloud computing als een model waarmee processen, applicaties en services op kostenefficiënte wijze kunnen worden geïmplementeerd. Tegelijkertijd biedt het eenvoudiger IT-beheer en stelt het bedrijven in staat sneller in te spelen op veranderingen. In een kosten-batenanalyse is een optimaal geïmplementeerd en gebruikt cloud computing-model de drijfveer achter een lagere Total Cost of Ownership (TCO), een responsieve service delivery en een hogere servicekwaliteit. Cloud computing kan bedrijven in staat stellen snel te innoveren door gebruiksvriendelijke on-demand IT-services te verstrekken aan gebruikers, ongeacht hun locatie of het type apparaat dat ze gebruiken. De cloud-gebaseerde service kan ‘openbaar’ zijn, ‘privé’ of een combinatie van de twee. In het laatste geval spreekt men soms van een ‘hybride cloud’.

Artikel van Frank van der Wal


-- Printbare PDF-versie --