BiSL

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

So this application is your friend?

Inleiding, lees hier het volledige artikel van Rick Mans en Mark Smalley op http://www.aslbislfoundation.org/. Introduction After having written “IT is from Flatland, Business is from Spaceland”, a paper that explored the troubled relationship between business people and IT people, Mark Smalley’s gaze has wandered off in the direction of the relationship between users (What a […]

Het Negenvlaksmodel

Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het negenvlaksmodel afbeeld, zoals ontwikkeld door Rik Maes et al. Het model onderscheidt drie besturingsdomeinen: Bedrijfsvoering (Bedrijfsdomein) – In dit domein bevindt zich de reguliere bedrijfsvoering met al haar facetten, zoals mensen, middelen, processen etc. Informatie & communicatie voorziening (Informatie domein) – In dit domein […]

Gegevensmanagement

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation I. Introductie Gegevensmanagement is een taak van groeiend belang. Zowel in individuele organisaties als binnen hun samenwerkingsverbanden wordt de noodzaak om deskundigheid en vaardigheden op dit terrein te ontwikkelen steeds groter. Schijnbaar bestaat het vakgebied in organisaties al tientallen jaren. Inderdaad: de term “gegevens” bestaat ongeveer even […]

Van Mark Smalley op 1 maart 2011 | Analyses, White papers | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 2

Functioneel Beheer

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation Auteurs: Machteld Meijer, Onafhankelijk Expert Consultant bij Maise Mark Smalley, Principal Consultant bij Capgemini Inleiding Onder FB verstaan we het hele domein, dat wordt afgedekt door BiSL, dat zich bezig houdt met de informatievoorziening (vanuit gebruikers-/businessperspectief). Oftewel: operationeel functioneel beheer (dat vaak wordt uitgevoerd door functioneel beheerders) […]

Service-Oriented Application Management

Samenvatting van volledige publicatie. SOA and IT Management SOA is sexy Applications used to consist of several large programs that were difficult to modify and that were interconnected with batch-interfaces or by sharing data in common databases. These monolithic the eighties and nineties were generally more modular and distributed and made use of graphical user […]

Van Mark Smalley op 24 februari 2011 | Analyses, Oplossingen, White papers | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 3

BiSL en de mens

Samenvatting van volledige publicatie. 1: Dromen, hoe je ze waarmaakt De boodschap is dat als je veranderingen doorvoert, je ervoor moet zorgen dat mensen plezier hebben en houden in hun werk. Een belangrijke factor bij veranderprocessen is de boodschap die je over wilt brengen. Als je een heldere boodschap hebt betekend dit nog niet dat […]

Van Mark Smalley op 22 februari 2011 | Analyses, Discussies, White papers | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Compliance & governance

Samenvatting van volledige publicatie. In het kader van compliance & governance moet iedere organisatie bij het halen van de on-dernemingsdoelstellingen steeds meer rekening houden met de risico’s en bedreigingen die hier-bij op kunnen treden. Om hier pro-actief op voorbereid te zijn moet een goed controlemodel zijn ingericht en geïmplementeerd. Na diverse boekhoudschandalen is nog duidelijker […]

Van Mark Smalley op 21 februari 2011 | Achtergronden, Analyses, White papers | 1 aanvulling
Tags:, , ,
Checklisten: 2

De zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL

Samenvatting van volledige publicatie. 1. Inleiding Beheer bedrijfsinformatie  Aanleiding Aanleiding voor het opstellen van een white paper over het BiSL-proces Beheer bedrijfsinformatie (BBI) is het feit, dat de zorg voor gegevens voor veel organisaties steeds belangrijker wordt, terwijl tegelijkertijd organisaties met de implementatie en uitvoering van een proces als Beheer bedrijfsinformatie (BBI) worstelen: Binnen deze […]

Van Mark Smalley op 18 februari 2011 | Methoden, White papers | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 3

Uitgangspunten en randvoorwaarden bij implementatie BiSL

Samenvatting van volledige publicatie. Auteurs: Frank van Outvorst, Henri Huisman   Inleiding implementatie BiSL Veel organisaties zijn momenteel bezig met het (her)inrichten van de vraagzijde van de informatievoorziening. BiSL is hierbij een bruikbaar framework. Echter bij de inrichting komen voortdurend vragen als hoe BiSL nu toe te passen, hoe implementeer je BiSL? In dit artikel […]

Van Mark Smalley op 17 februari 2011 | Adviezen, Methoden, White papers | 1 aanvulling
Tags:, , ,
Checklisten: 2

BiSL meetbaar gemaakt

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation. Auteurs: Fjodor van Faassen, André Smulders, Rolf Boers, Jan de Vries, Angelique van Hattum-Buitenkamp, Hans Hokke, Coenraad Doeser. Inleiding BiSL is in Nederland inmiddels een geaccepteerd framework voor processen van functioneel beheer en informatiemanagement dat op steeds grotere schaal navolging vindt. Maar omdat BiSL nog vrij jong […]

Beheerkosten en -baten in de greep

Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Economische aspecten van beheer van applicaties onder de loep Uit rapporten en enquêtes onder IT-managers blijkt dat een derde van de IT-kosten wordt besteed  aan het beheer van applicaties, en dat aandeel wordt alleen maar groter. Niet verwonderlijk dat er groeiende aandacht is voor het […]

Van Mark Smalley op 11 februari 2011 | Analyses, Methoden | 1 aanvulling
Tags:, , , ,
Checklisten: 2

ISO/IEC 38500 – BiSL – ASL een vergelijking

De ISO 38500-norm is een norm voor de ‘Corporate Governance of Information Technology’, BiSL en ASL zijn publieke standaarden voor het inrichten van businessinformatiemanagement respectievelijk applicatiemanagement. De doelgroep en de doelstellingen van alle drie zijn verschillend. ISO 38500 is bedoeld voor de directie en ASL en BiSL meer voor de managers. Alle drie hebben hun duidelijke meerwaarde.

Van Mark Smalley op 7 februari 2011 | Analyses, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: 1

Het in beheer nemen van een applicatie

Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation
Het in beheer nemen van een applicatie is voor zowel de opleverende (project)organisatie als de ontvangende (beheer)organisatie vaak een moeizaam proces waarbij de betrokken partijen geconfronteerd worden met vele afstemmingsproblemen. Dit geldt voor zowel het in beheer nemen van een nieuwe applicatie als een reeds bestaande applicatie. […]

Van Mark Smalley op 3 februari 2011 | Methoden, White papers | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 1

Beheerplan voor informatiesystemen

Om te komen tot een beheersbare omgeving waarin Informatiesystemen draaien dienen alle aspecten rond het beheer in beeld gebracht te worden. Deze aspecten zullen in aparte plannen per Informatiesysteem nader uitgewerkt moeten worden. Hierbij dient een werkbare situatie gecreëerd te worden zonder uit te wijden in details.
In het beheerplan komen ook aspecten aan de orde die niet tot de verantwoordelijkheden van ICT of applicatiebeheer behoren. De genoemde aspecten vallen in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de Applicatie-eigenaar. ICT en applicatiebeheer zijn echter verantwoordelijk voor een ongestoor¬de gegevensverwerking en zullen dan ook moeten vast stellen of aan alle voorwaarden daarvoor is voldaan. Knelpunten dienen aan het management te worden gemeld. In dit plan worden de onderdelen onderkend die per Informatiesysteem in beeld dienen te worden gebracht.
[Klik op de titel voor het gehele artikel]


Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

asl-bislBeheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Door Lex Scholten en Frank van Outvorst

Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”.

Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie.

Het thema “regie op informatievoorziening” wordt daarmee in steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je de toegankelijkheid en juistheid van de informatie? En welke IT middelen en –services heb je nodig en wat moet je doen om die in de juiste kwaliteit en tegen een passende prijs te kunnen gebruiken?

Hoewel regie op informatievoorziening een relatief nieuw vakgebied is, zijn inmiddels de nodige stappen in de ontwikkeling van dit vakgebied gezet. Veel organisaties hebben dit onderwerp geïdentificeerd en geïntegreerd in hun procesbesturing. Bij een groot deel van die organisaties is het procesframework Business Informatie Services Library (BiSL) een waardevol hulpmiddel gebleken bij die inrichting. BiSL heeft zich inmiddels gevestigd als de industriestandaard voor het vormgeven van de regie op de informatievoorziening (Business Informatie Management).

Naast de bedrijfsprocessen wordt ook de wereld van IT steeds complexer. Nieuwe technieken komen steeds sneller beschikbaar voor een breed publiek en maken het lastig om overzicht te houden over wat er allemaal kan. En moet.

Een van de sterk opkomende nieuwe technieken voor distributie van IT-middelen en –diensten is bekend onder de naam cloud. De stormachtige opkomst van deze techniek maakt dat veel organisaties het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanlopen en dat de regie, die ze met allerlei verbetertrajecten op basis van BiSL zo zorgvuldig hadden opgebouwd, ze weer ontglipt. In dit artikel gaan we in op de vraag waar dat gevoel vandaan komt en reiken we handvatten aan –in lijn met het BiSL framework- om voldoende regie op de informatievoorziening te houden.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen voor de regiefunctie. Klik hier om het te lezen.


-- Printbare PDF-versie --