ASL

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

So this application is your friend?

Inleiding, lees hier het volledige artikel van Rick Mans en Mark Smalley op http://www.aslbislfoundation.org/. Introduction After having written “IT is from Flatland, Business is from Spaceland”, a paper that explored the troubled relationship between business people and IT people, Mark Smalley’s gaze has wandered off in the direction of the relationship between users (What a […]

The Economics of Application Management

Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Market research shows that one third of IT budgets is spent on management of applications, and that this part is increasing. It is therefore not surprising that there is growing attention for the economic aspects of both demand management (business responsibility) and application management (technical responsibility). This article […]

Het Negenvlaksmodel

Informatiemanagementprocessen zijn in meerdere referentiemodellen beschreven. In onderstaande figuur is het negenvlaksmodel afbeeld, zoals ontwikkeld door Rik Maes et al. Het model onderscheidt drie besturingsdomeinen: Bedrijfsvoering (Bedrijfsdomein) – In dit domein bevindt zich de reguliere bedrijfsvoering met al haar facetten, zoals mensen, middelen, processen etc. Informatie & communicatie voorziening (Informatie domein) – In dit domein […]

ASL ondersteunt groot deel van de eisen van ISO 9001:2000

Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Een daarvan is hier geplaatst. In de tussentijd is er zowel een nieuwe versie van de ISO-9001 norm als van ASL op de markt gekomen. De hoofdlijnen zijn echter nog steeds van kracht. Een van de belangrijkste […]

Van Machteld Meijer op 5 april 2011 | Achtergronden, Analyses | Aanvullen?
Tags:, , ,
Checklisten: Geen

ASL 2 en ITIL v3 Hoe liggen de verhoudingen nu?

In 2009 is een nieuwe versie van ASL op de markt gekomen: ASL 2. In het boek waarin ASL2 wordt beschreven wordt summier ingegaan op de relatie tussen de ASL-processen en infrastructuurmanagement, maar niet op de relatie met ITIL. Eerder is al wel literatuur verschenen die ASL 1 vergelijkt met ITIL v2 en ITIL v3. In dit artikel […]

Van Machteld Meijer op 23 maart 2011 | Analyses, Methoden | Aanvullen?
Tags:, , , , ,
Checklisten: Geen

Cost Reductions Based on Application Life Cycle

Whitepaper – Application Cycle Management Samenvatting van volledige publicatie van de ASL BiSL Foundation For the past one or two years those ICT managers who are active within the context of application management, have increasingly faced the task of cutting costs. The potential reductions are substantial, because three quarters of application costs are incurred in the […]

Van Mark Smalley op 7 maart 2011 | Methoden, White papers | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Challenges in Application Management

Samenvatting van volledige publicatie  Application Management (AM) is an IT domain that supports organizations by keeping their applications up and running, up to date and under control. AM consumes about a third of IT budgets. But what keeps AM people awake at night? This white paper summarizes the results of workshops in which representatives of the […]

Economisch beheer van ICT

Samenvatting van volledige publicatie van Machteld Meijer en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Nederland moet de hoge uitgaven aan ICT beter benutten. Driekwart van ICT-budgetten wordt aan ICT-beheer besteed maar er is betrekkelijk weinig bekend over de dynamiek van ‘economisch beheer’. De bedrijfseconomische functie van beheer is vooral het bewerkstelligen dat het potentieel van gedane investeringen wordt benut. Verbetermogelijkheden worden vooral […]

Kosten van applicatiebeheer onder de loep

Samenvatting van volledige publicatie van Wil van der Drift en Mark Smalley op ASL BiSL Foundation De laatste jaren kijken veel organisaties kritischer dan voorheen naar hun kosten, ook voor de ICT-ondersteuning. Uiteraard moet ook naar de opbrengsten worden gekeken, maar de actuele trend is om de kosten onder de loep te nemen. Dit artikel verkent het gebied applicatiebeheer […]

Improving Managed Services with ASL

Managed services represent a substantial and increasing part of India’s IT economy, providing recurring business to compliment project-oriented work. The Application Service Library (ASL) provides a process framework with many best practices, the implementation of which is particularly meaningful for managing applications as a service.

Van Mark Smalley op 28 februari 2011 | Achtergronden, Adviezen, Analyses | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 3

Certification for application management

Samenvatting van volledige publicatie. As per assignment of the ASL Foundation a standards framework for application management has been set up, based on which application management organizations can have themselves certified. This standards framework is now being developed into a NEN-standard. In this article Frances van Haagen, Lucille van der Hagen, Machteld Meijer and René […]

Van Mark Smalley op 23 februari 2011 | Organisatie, White papers | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Compliance & governance

Samenvatting van volledige publicatie. In het kader van compliance & governance moet iedere organisatie bij het halen van de on-dernemingsdoelstellingen steeds meer rekening houden met de risico’s en bedreigingen die hier-bij op kunnen treden. Om hier pro-actief op voorbereid te zijn moet een goed controlemodel zijn ingericht en geïmplementeerd. Na diverse boekhoudschandalen is nog duidelijker […]

Van Mark Smalley op 21 februari 2011 | Achtergronden, Analyses, White papers | 1 aanvulling
Tags:, , ,
Checklisten: 2

Derde generatie applicatiebeheer

Samenvatting van volledige publicatie van Mark Smalley op ASL BiSL Foundation Inleiding Het toenemende belang van ICT voor de organisatie en de toenemende complexiteit van beheervraagstukken heeft de afgelopen decennia gezorgd voor een groei van het vak applicatiebeheer. In de jaren negentig maakten we de stap van de eerste generatie applicatiebeheer, dat erg reactief en operationeel was, naar […]

Van Mark Smalley op 14 februari 2011 | Achtergronden, Analyses, Methoden | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 1

Application Lifecycle Management

Passende afweging tussen innovatief, effectief, efficiënt en flexibeliteit.
De context waarin de levenscyclus van applicaties wordt beschouwd, heeft een bedrijfskundig karakter. De applicaties zijn er immers om de bedrijfsvoering te ondersteunen met een informatievoorziening die in de behoeften van de gebruikers voorziet. Jaar in en jaar uit, steeds is een actuele functionaliteit nodig.


Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

asl-bislBeheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Door Lex Scholten en Frank van Outvorst

Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”.

Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie.

Het thema “regie op informatievoorziening” wordt daarmee in steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je de toegankelijkheid en juistheid van de informatie? En welke IT middelen en –services heb je nodig en wat moet je doen om die in de juiste kwaliteit en tegen een passende prijs te kunnen gebruiken?

Hoewel regie op informatievoorziening een relatief nieuw vakgebied is, zijn inmiddels de nodige stappen in de ontwikkeling van dit vakgebied gezet. Veel organisaties hebben dit onderwerp geïdentificeerd en geïntegreerd in hun procesbesturing. Bij een groot deel van die organisaties is het procesframework Business Informatie Services Library (BiSL) een waardevol hulpmiddel gebleken bij die inrichting. BiSL heeft zich inmiddels gevestigd als de industriestandaard voor het vormgeven van de regie op de informatievoorziening (Business Informatie Management).

Naast de bedrijfsprocessen wordt ook de wereld van IT steeds complexer. Nieuwe technieken komen steeds sneller beschikbaar voor een breed publiek en maken het lastig om overzicht te houden over wat er allemaal kan. En moet.

Een van de sterk opkomende nieuwe technieken voor distributie van IT-middelen en –diensten is bekend onder de naam cloud. De stormachtige opkomst van deze techniek maakt dat veel organisaties het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanlopen en dat de regie, die ze met allerlei verbetertrajecten op basis van BiSL zo zorgvuldig hadden opgebouwd, ze weer ontglipt. In dit artikel gaan we in op de vraag waar dat gevoel vandaan komt en reiken we handvatten aan –in lijn met het BiSL framework- om voldoende regie op de informatievoorziening te houden.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen voor de regiefunctie. Klik hier om het te lezen.


-- Printbare PDF-versie --