Discussies

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Rapportage acceptatietest op: 2017-02-25 17:12 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

Denial of service, verstikkingsaanval

Het uitvoeren van een denial of service aanval (of in mooi Nederlands een verstikkingsaanval) is sinds 1 september 2006 ook strafbaar. Op het belemmeren van de toegang tot of het gebruik van een systeem door daaraan gegevens aan te bieden of toe te zenden staat maximaal 1 jaar cel of geldboete van 16.750 euro (art. […]

Wat is open source software?

Open Source Software zijn programma’s waarvan de broncode, dus de oorspronkelijke programmeerregels, samen met het programma zelf verstrekt worden. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om deze software te verbeteren of naar zijn eigen behoeftes aan te passen. Er zijn verschillende vormen van Open Source Software, die niet allen gratis verkrijgbaar zijn. Gratis Public domain […]

Van administrator op 24 juni 2011 | Analyses, Discussies | Aanvullen?
Tags:
Checklisten: 2

Het belang van cultuur wordt bij overgang naar Het Nieuwe Werken vaak onderschat

Het Nieuwe Werken biedt vrijheid. Maar hoe zit het met verantwoordelijkheid? En wat betekent het Nieuwe Werken voor leidinggevenden? Hoe organiseer je samenspel en tegenspel? Het Nieuw Werken betekent nieuwe technologie en nieuwe kantoren. Maar het succes ligt niet in technologie en architectuur. De kernvraag is hoe je ruimte geeft als leidinggevende en hoe een […]

Waarom slagen projecten?

In de wereld van de ICT is het nu eenmaal zo dat veel projecten mislukken. Er worden cijfers genoemd van 75 tot 90%! In iedergeval vele malen vaker dan bijvoorbeeld in de bouw. Alleen al om die reden lijkt het me niet leuk om in de ICT te werken. Als argument wordt vaak gebruikt dat […]

Energiebesparing en ICT

ICT heeft veel invloed op het energiegebruik. Datacenters, computers, printers en televisies zijn een grote gebruiker van energie. Aan de andere kant bieden ICT toepassingen juist kansen voor energiebesparing. Bijdragen aan klimaat en economie Bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en overheden denken na hoe ICT een bijdrage kan leveren aan een beter klimaat en aan het […]

Van administrator op 13 maart 2011 | Achtergronden, Discussies, Knelpunten | Aanvullen?
Tags:
Checklisten: 2

BiSL en de mens

Samenvatting van volledige publicatie. 1: Dromen, hoe je ze waarmaakt De boodschap is dat als je veranderingen doorvoert, je ervoor moet zorgen dat mensen plezier hebben en houden in hun werk. Een belangrijke factor bij veranderprocessen is de boodschap die je over wilt brengen. Als je een heldere boodschap hebt betekend dit nog niet dat […]

Van Mark Smalley op 22 februari 2011 | Analyses, Discussies, White papers | Aanvullen?
Tags:,
Checklisten: 3

Opdrachtgeverschap met programma’s en projecten

De conclusies die de Rekenkamer trok in haar rapport “Lessen uit ICT-projecten bij de overheid” waren niet mals. Volgens de Rekenkamer zouden de ministers hun verschillende rollen (o.a. bestuurlijk verantwoordelijk voor de uitvoering, ambtelijk opdrachtgever) beter kunnen invullen wanneer zij meer realistisch zouden zijn in hun ambities en wanneer zij meer grip zouden houden op […]


Governance op IT-dienstverlening uit de cloud

asl-bislBeheersing van Informatie Voorziening uit de wolk

Door Lex Scholten en Frank van Outvorst

Gepubliceerd in Keynotes 04, winter 2013 (Uitgeverij TIEM, Baarn) onder de titel: “Cloud verandert de regiefunctie”.

Door toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen, globalisering, ketensamenwerking, maar ook door de groeiende klantverwachtingen, worden organisaties steeds meer afhankelijk van informatie.

Het thema “regie op informatievoorziening” wordt daarmee in steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp. Hoe borg je de toegankelijkheid en juistheid van de informatie? En welke IT middelen en –services heb je nodig en wat moet je doen om die in de juiste kwaliteit en tegen een passende prijs te kunnen gebruiken?

Hoewel regie op informatievoorziening een relatief nieuw vakgebied is, zijn inmiddels de nodige stappen in de ontwikkeling van dit vakgebied gezet. Veel organisaties hebben dit onderwerp geïdentificeerd en geïntegreerd in hun procesbesturing. Bij een groot deel van die organisaties is het procesframework Business Informatie Services Library (BiSL) een waardevol hulpmiddel gebleken bij die inrichting. BiSL heeft zich inmiddels gevestigd als de industriestandaard voor het vormgeven van de regie op de informatievoorziening (Business Informatie Management).

Naast de bedrijfsprocessen wordt ook de wereld van IT steeds complexer. Nieuwe technieken komen steeds sneller beschikbaar voor een breed publiek en maken het lastig om overzicht te houden over wat er allemaal kan. En moet.

Een van de sterk opkomende nieuwe technieken voor distributie van IT-middelen en –diensten is bekend onder de naam cloud. De stormachtige opkomst van deze techniek maakt dat veel organisaties het gevoel hebben dat ze achter de feiten aanlopen en dat de regie, die ze met allerlei verbetertrajecten op basis van BiSL zo zorgvuldig hadden opgebouwd, ze weer ontglipt. In dit artikel gaan we in op de vraag waar dat gevoel vandaan komt en reiken we handvatten aan –in lijn met het BiSL framework- om voldoende regie op de informatievoorziening te houden.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de gevolgen voor de regiefunctie. Klik hier om het te lezen.


-- Printbare PDF-versie --