Definities

Gebruik de 522 IT checklisten van ITpedia, met in totaal 22028 vragen.

Zoek in de omschrijvingenOmschrijvingAantal vragen
IT projectfaseringBestaat uit meerdere checklisten
Application Services Library (ASL)Bestaat uit meerdere checklisten
ContinuïteitBestaat uit meerdere checklisten
KwaliteitsattributenBestaat uit meerdere checklisten
Functies in de automatiseringBestaat uit meerdere checklisten
WebdesignBestaat uit meerdere checklisten
Of zoek naar een woord: Fulltekst

Laatst gebruikt: Continuiteitsbeheer op: 2017-02-26 09:32 Checklist
Toezenden van eerdere beoordelingen per e-mail.
E-mailadres:

SISP 0.4 Definitie Standaard Software Pakket

Definitie standaard pakket Er zijn een aantal criteria waaraan software moet voldoen om het label standaard software te kunnen krijgen. Een meeste staan vast en over een kleiner aantal valt te discussiëren. In deze reeks richten we ons op standaard software die voldoet aan de volgende kenmerken: 1. Software die meerdere gebruikersorganisaties kent. 2. Gebruikers hebben […]

SISP 0.2 Ontwikkelmethoden standaard software

Waterval methoden Bij waterval methoden wordt per project systematisch een aantal vaste stappen achtereenvolgens doorlopen (bijvoorbeeld; analyse, ontwerp, bouw, testen, trainen, implementeren). Je moet als het ware voordat het eerste stukje code geschreven wordt al precies weten hoe het eindresultaat met alle details eruit komt te zien. Nadeel van deze methode is dat er weinig […]

Definities en kenmerken van Cloud

Definitie van cloud Cloud is een verzamelnaam voor technieken die een zekere mate van gemeenschappelijk gebruik van I of IT, geredeneerd vanuit het perspectief van de individuele eindgebruiker, ondersteunen. Strikt genomen is de techniek dan ook niet zo nieuw – het gebruik van een gemeenschappelijke printer of schijf valt ook al onder de definitie. Verschillende […]

Van administrator op 7 augustus 2015 | Achtergronden, Definities | Aanvullen?
Tags:
Checklisten: 2

Kwaliteitsattributen

Een kwaliteitsattribuut is een eigenschap van een functie. Het beschrijft niet de functie zelf, maar een aspect van de wijze waarop de functie zich gedraagt, en aan welke eis in dat verband wordt voldaan. Een kwaliteitsattribuut voorziet daarmee in de wens de geschiktheid en passendheid van een functie aan te geven. Kwaliteitsattributen nemen een belangrijke […]

DYA Infrastructuur Architectuurproces

Business-, informatie- en infrastructuurarchitectuur hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk het optimaal ondersteunen van de bedrijfsvoering van een organisatie. Dit kan niet zonder input van, en terugkoppeling tussen, de drie architectuurdisciplines onderling. Om tegelijkertijd doelmatig en slagvaardig op te treden binnen het architectuurproces, dienen de disciplines uit te gaan van de dynamiek en structuren die aan […]

Initiatiefase

De initiatiefase is het begin van het project. In deze fase wordt een idee voor een project nader onderzocht en uitgewerkt. Doel van deze fase is te onderzoeken of het project wel haalbaar is. Verder wordt er gekeken wie het project zou kunnen uitvoeren, welke partij(en) betrokken zouden moeten zijn bij het project en of […]

Een goed geplande kickoff meeting zet de toon voor een succesvol project

Uw eerste project bijeenkomst is een gelegenheid om je plan te delen om het project tot een goed einde te brengen. U dient gebruik te maken van deze eenmalige kans om de groep positief te energizen, de juiste verwachtingen te stellen en richting te geven die u zult helpen het project te voltooien op tijd en […]

Realisatie en nazorg

Realisatiefase van een project In de realisatiefase wordt het project zichtbaar. In deze fase vindt de bouw van het projectresultaat plaats. Programmeurs zijn aan het coderen, designers zijn bezig beeldmateriaal te ontwikkelen, aannemers zijn aan het bouwen, de reorganisatie wordt daadwerkelijk in gang gezet. Het is de fase dat een project zichtbaar wordt voor buitenstaanders. Voor […]

Volwassenheidsniveau van een organisatie

De mate van volwassenheid van een organisatie bepaald in grote lijnen de wijze waarop met informatiebeveiliging wordt omgegaan in het algemeen, en binnen projecten in het bijzonder. Er zijn meerdere aspecten die bepalen hoe een project aangepakt moet worden. Deze aspecten geven tezamen een duidelijk beeld van het volwassenheidsniveau van een organisatie, en worden aangeduid […]

Definitie fase

Nadat het projectplan, dat gemaakt is in de initiatiefase, is goedgekeurd, komt het project in de tweede fase: de definitiefase. In deze fase worden de eisen en wensen die aan een projectresultaat gesteld worden zo goed en compleet mogelijk bepaald. Het gaat erom de verwachtingen van betrokken partijen boven water te krijgen over wat men […]

Rollen binnen een project

In dit artikel worden de verschillende rollen gedefinieerd van mensen die deel uitmaken van een project. Projectleden/projectteam De projectleden zijn de teamleden in het project. De mensen die het project daadwerkelijk uitvoeren en die taken hebben binnen het project. Vaak hebben teamleden verschillende expertisegebieden. Teamleden kunnen intern zijn (eigen personeel) en/of extern (van projectpartners, klanten, […]

Programmamanagement

In dit artikel wordt er dieper ingegaan op de vraagstukken die ontstaan wanneer een organisatie meer projecten tegelijk uitvoert. Dit vraagstuk speelt zich vooral af op het vlak van de relatie tussen het (hogere) management team en de projectleiders en staat verder los van de keuze voor een watervalmodel of een cyclische projectmanagement aanpak. Coördinatie van […]

DANS werkwijze voor software ontwikkeling

Als groot nadeel van de cyclische werkwijze wordt wel genoemd dat teams gelijk aan de slag gaan. Er wordt dan te weinig nagedacht over wat er nu precies gewenst is. Verwachtingen van eventuele klanten of opdrachtgevers worden niet goed gemanaged. Afspraken over gewenste resultaten worden onvoldoende gemaakt. Dit is de andere kant van de cyclische […]

Van administrator op 30 januari 2012 | Definities, Methoden, Organisatie | Aanvullen?
Tags:, ,
Checklisten: 4

Waterval versus cyclisch projectmanagement

Het 6-fasenmodel is een watervalmodel. Dat wil zeggen dat de fases na elkaar plaatsvinden. Net zoals je niet omhoog kan zwemmen tegen een waterval in, kan je in het pure watervalmodel na het doorlopen van een fase ook niet meer terug. Het is niet wenselijk als in de realisatiefase besloten wordt om het ontwerp aan […]


SISP 0.5 Suite of Best of Breed

sispIn de markt zijn standaard software pakketten in allerlei soorten en mate te verkrijgen. Dit maakt het vaak lastig om tot een goede selectie van het juiste pakket te komen. Belangrijk onderscheid tussen de verschillende pakketten is de Suite of de Best of Breed oplossing.

Suite

Bij een suite is sprake van een bundeling van verschillende pakketten in een totaaloplossing. Voorbeeld daarvan is MS-Office waarin onder andere een tekstverwerker (Word), een rekenblad (Excel), een presentatieprogramma (Powerpoint) en een e-mailprogramma (Outlook) zitten.
Een ander voorbeeld is een ERP pakket. Daarin zitten onder andere een boekhoudmodule, een CRM-module, een voorraadmodule en een projectenmodule.
Het grote voordeel van een suite is dat de verschillende modules voor 100% op elkaar zijn afgestemd zodat er geen problemen wat betreft de integratie te verwachten zijn.

Best of Breed

Nadeel van een suite is dat de aangeboden functionaliteit misschien niet op alle fronten aansluit op de wensen van de organisatie. Daarom zien we ook vaak de Best of Breed oplossingen. Een organisatie selecteert dan de software uit verschillende bronnen (suites of lossen pakketten) die het beste past bij een specifieke bedrijfsproces. Deze software ondersteunt dit bedrijfsproces dan optimaal maar staat op zichzelf. Er is sprake van een mengelmoes aan pakketten en de integratie tussen die pakketten moet handmatig totstand worden gebracht. Het koppelen van meerdere Best of Breed pakketten leidt meestal tot complexe projecten.

Soorten standaard software

Standaard software pakketten bestaan er in vele soorten en maten. Er bestaan echt duizenden pakketten. Enkele pakket soorten:
– Boekhoudpakketten
– CRM-pakketten
– Opleidingspakketten
– Audit-  en Reviewsoftware
– ERP pakketten
– Geografische software
– Projectadministraties
– Urenregistraties
– Wagenparkbeheer
– Incident en probleem registraties
– Risico-analyse tools
– Document Management software (DMS)
– Enterprice Content Management (ECM) software
– Postregistratie
– Ontwikkeltools
– Tekenpakketten (Cadcam)
– Enz. enz.

(Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Suzette de Raadt)


-- Printbare PDF-versie --